xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” จัดลงนาม MOU กับจีน รับมอบเงินกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” เตรียมจัดพิธีลงนาม MOU กับจีนวันที่ 18 เม.ย.นี้ รับมอบเงินจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ คาดดันการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มแน่

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 เม.ย.2561 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายหลู่ย์ เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย จะร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อรับมอบเงินจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ที่รัฐบาลจีนสนับสนุนสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตามที่ฝ่ายไทยเสนอ 4 โครงการ คือ 1. โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ามพรมแดน 2. โครงการพัฒนาการการอำนวยความสะดวกทางการค้าตามแนวชายแดน 3.โครงการจับคู่ธุรกิจระหว่างสมาชิกในกลุ่มแม่โขง-ล้านช้าง และ 4. โครงการการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้มอบให้สถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong Institute : MI) เป็นผู้ดำเนินโครงการ และกรมฯ เป็นหน่วยงานกำกับดูแล โดยจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงในพิธีที่จัดขึ้นด้วย มีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และเอกอัครราชทูตสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง อีก 5 ประเทศ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานการลงนาม

“โครงการนี้จะช่วยให้การค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนของประเทศน้ำโขง-ล้านช้าง ผ่านอีคอมเมิร์ซ รวมทั้งสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง” นางอรมนกล่าว

ทั้งนี้ สมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง ได้จัดการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือน พ.ย. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนที่มีสันติภาพและความเจริญร่วมกัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศสมาชิกลุ่มน้ำโขง ซึ่งประเทศสมาชิกมีเป้าหมายที่จะขยายการค้าให้ถึง 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 จากปัจจุบัน 200,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะร่วมกันผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนตามข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีนกับประเทศกลุ่มประเทศ CLMVT


กำลังโหลดความคิดเห็น...