xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” รุกช่วยรายย่อยทำธุรกิจ พุ่งเป้า 10 จังหวัดยากจน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” รุกช่วยผู้ประกอบการรายย่อยทำธุรกิจ นำร่อง 10 จังหวัดยากจนที่สุดในประเทศ ก่อนขยายไปยังจังหวัดอื่นๆ เตรียมส่งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เข้าไปเป็นพี่เลี้ยง สอนและแนะนำวิธีการทำธุรกิจ รวมทั้งช่วยเพิ่มช่องทางค้าขาย เริ่มดำเนินการปลายเม.ย.นี้ เผยด้านผลงานของเครือข่ายธุรกิจ พบ 3 เดือน สร้างมูลค่าการค้าได้แล้วกว่า 2,000 ล้าน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายใช้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่อยู่ในการส่งเสริมของกระทรวงฯ และกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อย หรือ Micro SME แบบครบวงจร โดยแนวทางการดำเนินการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะร่วมมือกับเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เข้าไปช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ Micro SME ใน 10 จังหวัดที่มีรายได้น้อยที่สุดในประเทศ ก่อน คือ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส ปัตตานี กาฬสินธุ์ นครพนม ชัยนาท ตาก บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ และน่าน และหลังจากนั้นจะได้ขยายไปจังหวัดอื่นต่อไป

“ปัจจุบัน Micro SME มีจำนวนกว่า 2.3 ล้านราย แต่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ไม่มีพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาแนะนำ ขาดเครือข่ายพันธมิตรและช่องทางการจำหน่ายสินค้า ขาดเงินทุนและแหล่งเงินทุนสนับสนุน ขาดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งยังไม่มีหน่วยงานใดที่เข้ามาช่วยดูแลอย่างชัดเจน ทำให้ Micro SME ต้องเผชิญอุปสรรคในการพัฒนา การดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล ส่งผลให้ Micro SME ของไทยประสบปัญหาขาดทุน และไม่สามารถยืนหยัดอยู่บนโลกธุรกิจได้ตลอดรอดฝั่ง แต่การเข้าไปช่วยเหลือครั้งนี้ จะช่วยให้ Micro SME เติบโตและอยู่รอดได้”นายสนธิรัตน์กล่าว

สำหรับแนวทางการเข้าไปช่วยเหลือ จะใช้เครือข่าย MOC Biz Club เข้าไปเป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับ Micro SME ในลักษณะพี่สอนน้อง เพื่อพัฒนาการทำธุรกิจและยกระดับสินค้าและบริการ จากนั้นจะเข้าไปเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดผ่านกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าในสถานที่ท่องเที่ยว ตลาดชุมชน โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม และการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงการทำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อพัฒนาธุรกิจ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มได้ปลายเดือนเม.ย.นี้

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ที่ผ่านมา MOC Biz Club หลายจังหวัดได้เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับ Micro SME ภายในจังหวัดแล้ว โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นแกนกลาง เช่น ขอนแก่น จัดงาน “เครือข่าย Biz Club ขอนแก่นสัญจร” นำผู้ประกอบการ Micro SME เข้าร่วมงานสัญจรไปจำหน่ายสินค้าและบริการตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง , อยุธยาและเพชรบุรี ได้ช่วยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มหาบเร่แผงลอยสวยงาม สร้างอัตลักษณ์การแต่งกาย และสร้างช่องทางการจำหน่ายใน “ตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ต และตลาดอิ่มสุข” และอุดรธานีและมหาสารคาม ได้เชื่อมโยงนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าไปจำหน่าย ณ สนามบินนานาชาติ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำในพื้นที่ เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด และเปิดประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังได้ผลักดันและพัฒนาต้นแบบร้านค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและร้าน MOC Biz Shop นำร่องครอบคลุมทุกภูมิภาค ใน 15 จังหวัด ซึ่งจะเป็นร้านที่รวบรวมและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและสินค้าจาก Micro SME

ทางด้านผลงานของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในช่วง 3 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) ได้ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจหลากหลายโครงการ จนทำให้เกิดมูลค่าทางการค้าขึ้นจำนวนมากกว่า 2,000 ล้านบาท เช่น จันทบุรี จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจำหน่ายผลไม้ไปยังเพื่อนบ้าน และยังได้ร่วมมือกับยะลาและปัตตานี ในการซื้อผลไม้ส่งออกไปกัมพูชา เวียดนาม จีน มาเลเซีย สิงคโปร และอินโดนีเซีย , อำนาจเจริญ จัดตลาดนัดชายแดน จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน และมีการเจรจาการค้ากับ สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมา และกัมพูชา และยังมีการเชื่อมโยงการค้าระหว่างเครือข่าย MOC Biz Club ทั่วประเทศ


กำลังโหลดความคิดเห็น