xs
xsm
sm
md
lg

“พาณิชย์” ผนึกอุตฯ-ท่องเที่ยว จัด CLMVT Forum สร้างความร่วมมือการค้า ลงทุน ท่องเที่ยวระหว่างกัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“พาณิชย์” จับมือ “อุตสาหกรรม-ท่องเที่ยว” จัดงาน CLMVT Forum 2016 เป็นครั้งแรก เชิญภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ตั้งเป้าจัดเป็นประจำทุกปี เริ่มที่ไทยปีแรก ต่อไปเวียนจัดประเทศสมาชิกอื่น “อรรชกา” ยันพร้อมสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน ขณะที่ “กอบกาญจน์” เร่งดึงนักท่องเที่ยว CLMV ท่องเที่ยวในไทย

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนกว่า 11 หน่วยงาน ร่วมกันจัดการประชุมและเสวนา “CLMVT Forum 2016” ขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Towards a Shared Prosperity หรือประสาน แบ่งปัน มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ CLMVT ทั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า เวียดนาม และไทย

การจัดงานครั้งนี้ไทยไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV แต่กลุ่มประเทศในเอเชียและอาเซียน ไทยก็ยังไม่ทิ้ง รวมทั้งประเทศคู่ค้าต่างๆ ของไทย ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศให้ความสนใจที่จะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยล่าสุดมีประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมงานแล้วเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจการจัดงานครั้งนี้ และตอบรับเข้าร่วมงาน และยังมีภาคเอกชนจากทั้งประเทศยุโรป จีน เกาหลีใต้ เอเชีย หรือกลุ่มเอกชนภาคพื้นแปซิฟิก ก็สนใจตอบรับเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

นางอภิรดีกล่าวว่า การจัดประชุม CLMVT Forum กระทรวงฯ ตั้งเป้าหมายให้เป็นงานประชุมทุกปี โดยปีแรกไทยเป็นเจ้าภาพ และต่อไปหวังว่าจะจัดการประชุมในกลุ่มประเทศ CLMV เพราะเวทีนี้จะเป็นประโยชน์จริง ในด้านการสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ และยังจะเป็นเวทีให้แต่ละประเทศได้นำเสนอปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้นำไปสู่การแก้ไข เพื่อไปสู่การอำนวยความสะดวกทางการค้า การลงทุนในอนาคต

นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้เจรจาเชื่อมโยงด้านการค้า รวมถึงการลงทุนในอนาคต ซึ่งกระทรวงฯ พร้อมให้การสนับสนุนด้านการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างเต็มที่ รวมถึงการรับฟังปัญหาเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป เพื่อให้การลงทุนระหว่างกันมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) พร้อมที่จะสนับสนุนด้านการลงทุน โดยตั้งเป้าหมายให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น 10% ในกลุ่มประเทศ CLMV จากปัจจุบันที่มีการเข้าไปลงทุนกว่า 550 โครงการ ซึ่งก็กระจายไปในประเทศเวียดนาม พม่า กัมพูชา สปป.ลาว เป็นต้น ซึ่งคาดหวังว่าจะขยายการลงทุนได้เพิ่มมากขึ้น

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า จะมีการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก โดยปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและนักท่องเที่ยวใน CLMV เดินทางท่องเที่ยวใน CLMV และไทย 52 ล้านคน และในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยว CLMV 40% ซึ่งจะผลักดันให้เพิ่มขึ้นเป็น 50% และมีแผนที่จะผลักดันให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวในเมืองรองของ CLMV ให้มากขึ้น เพื่อขยายการท่องเที่ยว และยังจะมีการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างกันให้มากขึ้น จากปัจจุบันที่มี 1,041 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ รวมทั้งจะขยายให้มีการท่องเที่ยวทางน้ำ โดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำโขง และอ่าวไทย เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับการประชุม CLMVT Forum 2016 ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประชุมและการจัดนิทรรศการ (สสปน.) และสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง ด้วยการสนับสนุนของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

กลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว พม่า และเวียดนาม โดยเป็นกลุ่มคู่ค้าที่มีความสำคัญต่อไทย โดยในปี 2558 CLMV เป็นตลาดส่งออกที่มีส่วนแบ่งถึง 10.4% มีสัดส่วนด้านการลงทุนถึง 10% ของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของไทย และสัดส่วนนักท่องเที่ยวจาก CLMV คิดเป็น 10% ของนักท่องเที่ยวต่างประเทศรวมของไทย
กำลังโหลดความคิดเห็น...