xs
xsm
sm
md
lg

นวัตกรรม “กระสอบพลาสติกแบบมีปีก InnoPlus” เพื่อการรับมือกับภัยธรรมชาติ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


จากพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาพิบัติภัยดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าช่วยเหลือราษฎร และหาแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการป้องกันดินถล่ม เพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น

ดินถล่มเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มักพบอยู่ในท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ตามเชิงเขา มักเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนัก ที่น้ำจากภูเขาไหลบ่าพัดเอาดินเอาโคลนมากองรวมกันไว้มากๆ และเมื่อถึงระดับหนึ่งซึ่งบริเวณที่รองรับทนน้ำหนักไม่ไหว เกิดการถล่มลงมาของกองดินหรือโคลน หรือบางครั้งเกิดจากการตัดต้นไม้บนพื้นที่ภูเขาและไหล่เขา เมื่อเกิดฝนตกหนักไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่จะยึดดินไว้ทำให้เกิดดินถล่มได้ ทำให้ปัจจุบันสถานการณ์ดินถล่มได้มีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ประเทศไทย สร้างความเสียหายต่อพื้นที่ทำกินของชุมชนในหลากหลายพื้นที่ รวมถึงความสูญเสียชีวิตของประชาชน

ด้วยความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและเล็งเห็นถึงการนำผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จึงได้ออกแบบวัสดุรับมือภัยธรรมชาติ ดำเนินโครงการกระสอบพลาสติกแบบมีปีก InnoPlus และได้ทำการส่งมอบกระสอบแบบมีปีกจำนวน 100,000 ใบแก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อนำไปทดลองใช้ในพื้นที่บ้านน้ำต๊ะ จ.อุตรดิตถ์ บ้านห้วยขาน จ.เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาภูฟ้า จ.น่าน โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) กรมทรัพยากรธรณี ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาธรณีภิบัติ พร้อมรับมือภัยธรรมชาติ นอกจากนี้บริษัทยังได้สนับสนุนกระสอบแบบมีปีกจำนวน 30,000 ใบ เพื่อใช้ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ในการดำเนินงานในพื้นที่

ดร.จารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายงานกลยุทธ์กิจการเพื่อสังคม กล่าวว่า การผลิตกระสอบพลาสติกแบบมีปีกเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ธรณีภิบัติ การป้องกันน้ำท่วม รวมถึงการเพิ่มคุณค่าให้เกษตรกรด้วยการนำกระสอบพลาสติกแบบมีปีกเข้าไปใช้ในการจัดทำฝายชะลอน้ำ การทำแก้มลิง การจัดทำแนวป้องกันการพังทลายของตลิ่งเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการช่วยสนับสนุน และส่งเสริมด้านเกษตรกรรมแก่เกษตรกรอีกด้วย

“การผลิตถุงกระสอบพลาสติกแบบมีปีก โดยการประยุกต์นำรูปแบบเดิมจากประเทศญี่ปุ่น นำมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์และสถานภาพของประเทศไทย ซึ่งผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene, HDPE) และโพลิโพรพีลีน (Polypropylene, PP) ด้วยการถักทอเป็นแบบไขว้ เพื่อให้ถุงกระสอบพลาสติกแบบมีปีกมีความหนาแน่นสูง และแข็งแรง มีรูปแบบการเย็บระหว่างถุงกระสอบและปีกเป็นการเย็บแบบเข็มคู่ เพื่อให้โครงสร้างถุงกระสอบมีความเหนียว แข็งแรง และทนทานกว่ากระสอบทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการเติมสารป้องกันแสงอัลตราไวโอเลตเพื่อให้ทนต่อแสงแดด และสามารถย่อยสลายได้ง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และเป็นความภูมิใจของบริษัทฯ ที่ กระสอบพลาสติกแบบมีปีก คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม ในปี 2554”

ด้วยการสนองพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้ดำเนินการหาวิธีการแก้ไขปัญหาพิบัติภัยดินถล่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งการทดลองใช้กระสอบพลาสติกแบบมีปีกให้เหมาะสมกับพื้นที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมกระสอบพลาสติกแบบมีปีกจะเป็นประโยชน์ในโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีแผนที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น