xs
xsm
sm
md
lg

“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายก ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา

วันนี้ (17 ม.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับรถยนต์พระที่นั่งมายังสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อทรงประกอบพิธีเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมี นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้บริหารสภากาชาดไทย ข้าราชการ และประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ

นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหารในนามของข้าราชการ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ที่สำนึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ในโอกาสนี้ ได้เบิกตัว นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 กราบบังคมทูลเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และผู้มีจิตศรัทธารวม 3 ราย เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมทบการดำเนินงานของสภากาชาดไทย และมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งสิ้น จำนวน 3,749,741.28 บาท และเบิกตัวผู้ก่อตั้งอาคาร และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา จำนวน 100 ราย และจากนั้นพระราชทานกราบบังคมทูนถึงความเป็นมาในการจัดสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยสังเขปดังนี้

เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2504 สมัยนายแสวง รุจิรัต เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ทำหน้าที่เป็นนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสงขลาเป็นคนแรก และมี นางขนิษฐา บุญราช ทำหน้าที่เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา คนที่ 21 อยู่ในตำแหน่งระหว่างพุทธศักราช 2554 จนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2552 นายสนธิ เตชานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในขณะนั้นดำเนินการก่อสร้างอาคารสถาปัตยกรรม สไตล์โคโลเนียน ขนาด 2 ชั้น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ในวงเงิน 8,083,000 บาท ด้วยการระดมกำลังทรัพย์จากคหบดี และผู้มีจิตเป็นกุศลที่มีความศรัทธาในผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา โดยมิได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสภากาชาดไทย และได้ส่งมอบให้เป็นสมบัติของสภากาชาดไทย และต่อมา ได้ส่งมอบอาคารดังกล่าวให้เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเป็นผู้ใช้ประโยชน์ โดย นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ในฐานะประธานที่ปรึกษา นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้มีการเห็นชอบในการเข้าใช้ประโยชน์ในอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา และได้ปรับปรุงอาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่น ศาลพระภูมิ ป้อมยาม ห้องน้ำภายนอกอาคาร รวมถึงการปรับภูมิสถาปัตย์ให้ดูสวยงาม ปลอดภัย และสง่างาม เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดเพื่อผู้ด้อยโอกาสทั้งมวล และพร้อมที่จะบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อเป้าหมายคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัด

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคุมป้ายอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์ ทอดพระเนตรนิทรรศการกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ฉายพระฉายาลักษณ์ ร่วมกับคณะกรรมการจัดงาน จำนวน 3 ชุด และทรงลงพระนามาภิไธยในแผ่นศิลา เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล แก่ประชาชนจังหวัดสงขลาสืบไป
   

กำลังโหลดความคิดเห็น