xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่ย้าย “ลำไยต้นแรกของไทย” อายุกว่า 100 ปี นำไปอนุรักษ์

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวเชียงใหม่ - ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ นำทำพิธีบวงสรวงเคลื่อนย้ายลำไยประวัติศาสตร์ต้นแรกในประเทศไทย ซึ่งชาวจีนถวายพันธุ์ให้ “เจ้าดารารัศมี” ปลูกไว้ที่เชียงใหม่เมื่อเกือบ 120 ปีที่แล้ว ไปไว้ในพื้นที่เหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์ เหตุเอกชนเจ้าของที่ดินปัจจุบันต้องการพัฒนาใช้ประโยชนพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนการดำเนินการโดย ม.แม่โจ้

วันนี้ (31 ต.ค. 56) ที่บริเวณตลาดบ้านน้ำโท้ง ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อขอเคลื่อนย้ายต้นลำไยต้นประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นต้นลูกของลำไยต้นแรกของประเทศไทย ที่ชาวจีนนำพันธุ์ลำไยมาถวายเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2439 จำนวน 5 ต้น โดยปลูกไว้ที่กรุงเทพมหานคร 2 ต้น และเจ้าน้อยตั๋น ผู้เป็นน้องชายของเจ้าดารารัศมี ได้นำลำไย 3 ต้นที่เหลือมาปลูกไว้ในที่ดินดังกล่าว

ทั้งนี้ ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวกลายเป็นตลาดบ้านน้ำโท้งของเอกชนรายหนึ่ง เหลือต้นลำไยดังกล่าวที่เป็นพันธุ์เบี้ยวเขียว ที่ปลูกไว้ 3 ต้นในครั้งแรกเพียงต้นเดียว อายุกว่า 117 ปี ซึ่งเพิ่งจะตายไปก่อนหน้านี้เพียงประมาณ 1 สัปดาห์ระหว่างการเตรียมเคลื่อนย้าย และมีต้นลำไยที่ขยายพันธุ์จากลำไยต้นดังกล่าวอีก 5 ต้น ปัจจุบันอายุประมาณ 108 ปี โดยทุกวันนี้เจ้าของที่ดินต้องการที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์บนที่ดิน ทางกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จึงประสานขอการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเคลื่อนย้ายต้นลำไยประวัติศาสตร์ทั้งหมดไปปลูกรักษาดูแลไว้

โดยลำไยที่เหลือทั้ง 5 ต้นจะมีการนำไปปลูกไว้ในพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2. สาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 3. เทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน มีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ต้นลำไยพันธุ์ดั้งเดิมไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ ตลอดจนได้ชื่นชม สืบทอด และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาลำไย เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องลำไยอย่างครบวงจร ทั้งด้านประวัติศาสตร์ การผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่ม
กำลังโหลดความคิดเห็น