xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิชัยพัฒนาจัดงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” 29 พ.ย.-1 ธ.ค.นี้

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

เพชรบุรี - มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เตรียมจัดงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2556

สืบเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานแนวพระราชดำริในการจัดการปัญหาขยะ และน้ำเสียชุมชน โดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2533 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงถูกตั้งขึ้นในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อการศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้อย่างกว้างขวาง

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมชลประทาน และหน่วยงานสนับสนุนอีกหลายหน่วยงาน ผลจากการดำเนินโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ทำให้บริเวณพื้นที่โครงการแหลมผักเบี้ยฯ มีความอุดมสมบูรณ์จนกลายเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด เหมาะแก่การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของนก และเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญของประเทศอีกแห่งหนึ่ง

มูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงได้จัดงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” ขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ นิเวศวิทยาของนกในแหลมผักเบี้ย และผลประโยชน์จากระบบนิเวศป่าชายเลนต่อชุมชน รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

รูปแบบการจัดงาน “รับลม ชมนก พระอาทิตย์ตก ณ แหลมผักเบี้ย” แบ่งเป็น 5โซน ประกอบด้วย

โซนน่าเรียน น่ารู้ มีการจัดแสดงนิทรรศการรอบรู้เรื่องนก โดยสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย นิทรรศการความรู้จากหน่วยงานศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดเพชรบุรี,โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, โรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร และนิทรรศการของโครงการฯ เพื่อแนะนำเทคโนโลยีการกำจัดขยะ และบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ ยังมีการนำเที่ยวชมภายในพื้นที่ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

โซนน่าดู น่าชม มีการจัดประกวดเต้นประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ระดับอนุบาล และประถมศึกษา และการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา เพื่อชิงทุนการศึกษา และโล่จากมูลนิธิชัยพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพื้นบ้านจากกลุ่มผู้สูงอายุ และดนตรีสากล

โซนน่าชิม น่าชอป มีการจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นสินค้าเด่น และดีมีคุณภาพจากผู้ผลิตโดยตรง รวมทั้งอาหารอร่อยที่ได้คัดสรรมาออกร้านให้ได้ลิ้มรสกัน และถนนคนเดิน ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการจำหน่ายสินค้าแฮนด์เมดสุดชิค

โซนน่า Fin น่า Fun มีกิจกรรมการละเล่นชิงรางวัลมากมาย ตลอดจนรำวงพื้นบ้าน ครึกครื้นตลอดวัน ตลอดคืน

โซนน่าไหว้ น่าลอด การทำบุญไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่ออู่ทอง และลอดฐานโบสถ์วัดสมุทรโคดม เพื่อเป็นสิริมงคล อิ่มสุข และอิ่มใจ

การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากความสนุกสนาน ความประทับใจแล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับความรู้ สารประโยชน์อันจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชาติในฐานะพสกนิกรชาวไทยที่เจริญรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2579-2116 ต่อ 115 โทรสารต่อ 103 หรือที่ e-mail : lerdbird@gmail.com
กำลังโหลดความคิดเห็น