xs
xsm
sm
md
lg

เปิดงานมหกรรมการเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 16 โครงการตามแนวพระราชดำริ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ศูนย์ข่าวศรีราชา - สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ร่วมกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามมหาวิหาร เปิดงานมหกรรมการเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 16 สร้างสามัคคีของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ

วันนี้ (6 ก.พ.) นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับเกียรติเป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรธรรมชาติ ครั้งที่ 16 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นางกิ่งทอง ชุ้นสามพราน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณฯ น.อ.เจริญผล คุ้มราษี รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมตัดริบบิ้นเปิดงานอย่างเป็นทางการ
 
นางกิ่งทอง ชุ้นสามพราน ผอ.ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ กล่าวว่า การจัดมหกรรมเกษตรธรรมชาติขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามฯ กับเครือข่ายเกษตรกร และหน่วยงานในโครงการพระราชดำริ ที่มีการดำเนินโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ.2538 และมีการพัฒนารูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 16 ดำเนินการระหว่างวันที่ 6-10 ก.พ.57 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสามัคคีของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริ เทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึงการแสดงนิทรรศการผลงานด้านเกษตรธรรมชาติ และเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ ในเชิงท่องเที่ยวการเกษตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่เกษตรกรในเครือข่ายอีกด้วย

ซึ่งโครงการสามารถสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยหน่วยงานดังนี้ กลุ่มสหกรณ์เกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ ชมรมเห็ดเกษตรธรรมชาติวัดญาณฯ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนทั่วประเทศ สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) มูลนิธิชัยพัฒนา โครงการพัฒนาพื้นที่รอบวัดญาณฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรี เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำวัดญาณสังวราราม ศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลตำบลเขาชีจรรย์ เมืองพัทยา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจอมเทียนกำลังโหลดความคิดเห็น