xs
xsm
sm
md
lg

“นันทิวัฒน์”จี้ผู้บริหารจุฬาฯ ตั้ง กก.สอบวิทยานิพนธ์มีตำหนิ บิดเบือนประวัติศาสตร์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nantiwat Samart ระบุว่า วิทยานิพนธ์มีตำหนิ


เรียนอธิการบดีจุฬา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์และกรรมการวิทยานิพนธ์
จากการที่อาจารย์ไชยันต์ ไชยพร ได้ออกมาท้วงติงวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของนายณัฐพล ใจจริง ที่ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง การเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐ อเมริกา ว่ามีข้อมูลที่คลาดเคลื่อน บกพร่องและบิดเบือนประวัติศาสตร์ นอกจากนั้น สื่อมวลชนบางกอกโพสต์ที่ถูกนำมาเป็นแหล่งข้อมูลในวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้ออกมาปฏิเสธว่า ไม่เคยมีการรายงานข่าวตามที่ถูกอ้างในวิทยานิพนธ์ดังกล่าว


วิทยานิพนธ์ระบุว่า หลังรัฐประหาร 2490 กรมขุนชัยนาท
นเรนทร ในฐานะผู้สำเร็จราช
การฯ ได้ขยายบทบาททางการเมืองโดยเข้าร่วมประชุม ครม.ในรัฐบาลจอมพล ป.บ่อยครั้ง และสร้างความไม่พอใจให้กับจอมพลป. และตอบโต้ด้วยการขอเข้าร่วมประชุมองคมนตรี รวมทั้งยังอ้างว่า การกระทำดังกล่าวของกรมขุนชัยนาทฯ ทำให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันฯ กับรัฐบาลในขณะนั้น และใช้ถ้อยคำว่า เป็นประธานในการประชุม คณะรัฐมนตรี ประหนึ่งกษัตริย์เป็นประธานการประชุมคณะเสนาบดีในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวนี้ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ถูกอ้างเป็นแหล่งข้อมูลได้ออกมาปฏิเสธแล้วว่า ไม่เคยมีรายงานข่าวดังว่า ในฐานะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ไม่สบายใจต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น เนื่องจากส่งกระทบหลายประการ

ประการแรก กระทบต่อความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ ที่มีการบิดเบือนข้อมูลทางประวัติศาสตร์การเมือง

ประการที่สอง กระทบต่อคุณภาพ ชื่อเสียงของบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาฯ ในการตรวจกลั่นกรองมาตรฐานของวิทยานิพนธ์ ที่จะต้องไม่บิดเบือน บกพร่องในสาระสำคัญเช่นนี้

ประการสุดท้าย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง พาดพิงถึงสถาบันฯ ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนถึงแหล่งที่มาและความถูกต้อง และอาจทำให้เข้าใจผิดว่า สถาบันฯ จะนำระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลับมา
ขอเรียกร้องให้ผู้บริหารจุฬา ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง อย่าปล่อยผ่าน หรือเพียงระงับไม่ให้เผยแพร่ เนื่องจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกจะถูกนำไปอ้างอิงต่อไปๆ ในฐานะแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ผ่านการรับรองจากจุฬาฯ อย่าให้เสียชื่อมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศ ผู้บริหารจุฬาฯจะต้องทบทวนให้มีการแก้ไขวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง ถึงจะเป็นเอกสารทางวิชาการได้ 
หวังว่าผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการให้ถูกต้อง เพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย