xs
xsm
sm
md
lg

คมนาคมมอบหน่วยงานเตรียมแผนรองรับประชาชนเดินทางช่วงหยุดยาววันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคมนี้ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นจำนวนมากใกล้เคียงกับช่วงวันที่ 4-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยภาพรวมมีปริมาณการจราจรเข้า-ออกกรุงเทพมหานคร บนเส้นทางสายหลักตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม เป็นเวลา 5 วัน รวมกว่า 6,007,000 คัน สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน 369 ครั้ง เสียชีวิต 56 คน บาดเจ็บ 396 คน เกิดอุบัติเหตุทางตรงมากที่สุดถึงร้อยละ 61 จากการขับรถเร็วเกินกำหนดถึงร้อยละ 71.54 สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุในระบบขนส่งสาธารณะ 3 ครั้ง เสียชีวิตจำนวน 1 ราย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ เป็นระยะเวลา 5 วัน

โดยตั้งเป้าหมายบูรณราการร่วมกับผู้ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ รองรับการเดินทางของประชาชนให้เพียงพอ และการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล พร้อมได้กำชับให้แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเส้นทางหลักสำคัญ โดยเฉพาะบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือมอเตอร์เวย์ และทางด่วนพิเศษ ที่เปิดให้บริการผู้ใช้ทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้เปิดให้ครบทุกช่องจราจรไม่ให้มีการติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง การคืนผิวจราจรที่มีการก่อสร้างก่อนการเดินทาง และให้ถอดบทเรียนจากแผนอำนวยความสะดวกในครั้งนี้นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อดำเนินการต่อไปในอนาคต

ขณะที่วันที่ 18 กรกฎาคมนี้ จะลงพื้นที่ติดตามปัญหาการจราจรบนถนนพระราม 2 อีกครั้ง หลังจากผู้รับเหมาเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 สายธนบุรี-ปากท่อ ตอนทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน-เอกชัย ของกรมทางหลวง และโครงการทางพิเศษพระราม 3–ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เพื่อลดผลกระทบการจราจรติดขัดในการเดินทางให้กับประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะนำผลสรุปรายงานการเดินทางจากหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่ต่างๆ ช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในสัปดาห์นี้

ด้านนายชัยวัฒน์ ทองคำคุณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้ สนข. ไปศึกษาหาสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะทางตรงถึงร้อยละ 61 ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากสาเหตุใด เพื่อหาวิธีการป้องกัน อย่างไรก็ตาม เบื้องต้น สนข. คาดการณ์ว่าในวันหยุดช่วงดังกล่าว ตัวเลขการเดินทางจะใกล้เคียงกับช่วงวันหยุดวันระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 3 ช่วงเวลา ประกอบด้วยก่อนวันหยุดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 9-23 กรกฎาคม ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม และช่วงหลังวันหยุดต่อเนื่อง คือสรุปและประเมินผลภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เพื่อรายงานต่อกระทรวงคมนาคมและรัฐบาล