xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ร่วมรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 รายละ 5,000 บาท ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง โดยเปิดรับเรื่องร้องเรียนไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ ระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. (เฉพาะวันเวลาราชการ)