xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.กำชับจังหวัดปลายทางกักตัวผู้เดินทางจากภูเก็ต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตนได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นเส้นทางผ่านของผู้ประสงค์เดินทางออกนอกจังหวัดภูเก็ตกลับภูมิลำเนา พิจารณาอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม สำหรับจังหวัดปลายทาง ซึ่งเป็นจังหวัดภูมิลำเนาของผู้เดินทาง ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดประกาศหรือคำสั่งไว้ หากมีกรณีสงสัยหรือข้อบ่งชี้ที่ชัดเจน ให้พิจารณานำเข้าสู่กระบวนการกักกันตัว เพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Home Quarantine) ได้ตามความเหมาะสม

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้เดินทางจากจังหวัดภูเก็ต ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา จึงขอให้ทุกจังหวัดยังคงดำรงความสำคัญในการปฏิบัติเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยการกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ จังหวัดภูมิลำเนาหรือจังหวัดปลายทาง ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป