xs
xsm
sm
md
lg

กรมการแพทย์ฯ แจงแผนการขับเคลื่อนงานแก่ส่วนภูมิภาค

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารนโยบาย และชี้แจงแผนการขับเคลื่อนงานการแพทย์แผนไทยแก่ส่วนภูมิภาค ว่า นโยบายและการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในปี 2563 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มีเป้าหมาย 4 ประเด็นคือ 1.ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทยต้องผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP 2.ประชาชนได้รับบริการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3.มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แผนไทยใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ และ 4. มีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยา