xs
xsm
sm
md
lg

เล็งขยายคลินิกกัญชาแผนไทย 110 แห่ง ใน 76 จังหวัด เร่งเก็บข้อมูลวิจัยน้ำมันเดชา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมแพทย์แผนไทย เตรียมขยายคลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย 110 แห่ง รวม 76 จังหวัดทั่วประเทศ เผยรพ.พระอาจารย์ฝั้นผลิตตำรับยากัญชาเพิ่มอีก 2 ตำรับ จัดส่งให้คลินิกกัญชาพทย์แผนไทยแล้ว ส่วนตำรับน้ำมันเดชามีผู้ป่วยทยอยเข้ารับแล้วกว่า 1,000 คนเดินหน้าเก็บข้อมูลต่อ ตั้งเป้าเปิดโอพีดีแผนไทยทุก รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน และมีงานผู้ป่วยในแพทย์แผนไทยเขตละ 1 แห่ง

วันนี้ (2 ธ.ค.) นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวในเวทีประกาศนโยบายประเด็นขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์แผนไทยสู่ 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ว่า ทิศทางการพัฒนางานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปี 2563 มุ่งเน้นงานผู้ป่วยนอกด้านแพทย์แผนไทยใน รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชน ทุกแห่ง มีงานผู้ป่วยในด้านแพทย์แผนไทย อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง จัดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยเฉพาะโรคที่มีศักยภาพสูง เน้นการปรุงยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย และขับเคลื่อนสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจครบวงจร เน้นพัฒนาคุณภาพการปลูก แปรรูป และผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพิ่มช่องทางจำหน่าย และเพิ่มการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพพัฒนาเมืองสมุนไพร และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, ยกระดับมาตรฐานการนวดไทย  สร้างรายได้และสร้างอาชีพ , วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชา  กัญชง และกระท่อม เป็นต้น

นพ.มรุต กล่าวว่า สำหรับนโยบายและการขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในปี 2563 คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย มีเป้าหมาย 4 ประเด็น คือ 1. ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์แผนไทยต้องผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP 2.ประชาชนได้รับบริการที่มีความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3.มีการจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน 76 จังหวัด ทั่วประเทศ  และ 4. มีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลและความปลอดภัยของตำรับยา แบ่งออกเป็น 4 ระยะ  โดย ระยะที่ 1 มีคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน รพ.ชุมชน/รพ.การแพทย์แผนไทย นำร่อง 13 แห่ง ระยะที่ 2 ในรพ.ศูนย์ที่มีการจัดบริการคลินิกคู่ขนาน นำร่อง 12 แห่ง ซึ่งขณะนี้ดำเนินการได้ตามแผน ส่วนระยะที่ 3 เป็นเป้าหมายที่จะดำเนินการ ขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน 76 จังหวัด (110 แห่ง) และระยะที่ 4 จะขยายให้ครอบคลุมใน รพ.ที่มีความพร้อมในการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ต่อไป

"ส่วนคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยขณะนี้ ได้เปิดบริการทั้งหมด 24 แห่ง ให้บริการตำรับยาศุขไสยาศน์ ในกลุ่มอาการนอนไม่หลับ และตำรับทำลายพระสุเมรุในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต บรรเทาอาการเกร็งกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง โดยมีผู้ป่วยมาใช้บริการรวมกว่า 1,300 คน และขณะนี้ทาง รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ได้ผลิตเพิ่มอีก 2 ตำรับ ได้แก่ ตำรับแก้ลมแก้เส้น และตำรับริดสีดวงทวาร ที่ผ่านมามีการกระจายยาจัดส่งให้กับ รพ.ที่เปิดให้การรักษาคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โดยความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ล่าสุดมี รพ.ที่เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเพิ่มอีก 7 รพ. ได้แก่ รพ.มหาสารคาม , รพ.บรบือ จังหวัดมหาสารคาม, รพ.ร้อยเอ็ด ,รพ.ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช, รพ.เลย,รพ.ปากชม จ.เลย และ รพ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว" นพ.มรุตกล่าว

นพ.มรุตกล่าวว่า สำหรับการวิจัยน้ำมันกัญชาสูตรหมอพื้นบ้าน อ.เดชา ศิริภัทร ในโครงการติดตามลักษณะการใช้และคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำมันกัญชาในทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในโรงพยาบาลชุมชนทุกเขตสุขภาพทั่วประเทศ และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยผสมผสาน (ยศเส)  22 แห่ง ซึ่งมีผู้ป่วยได้รับยาน้ำมันกัญชาแล้ว กว่า 1,000 คน ล่าสุดเปิดให้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ทุกวันอังคาร


กำลังโหลดความคิดเห็น