xs
xsm
sm
md
lg

“5 จุดไหว้พระเจ้าตากฯ” มหาราชแห่งกรุงธนบุรี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ วงเวียนใหญ่
ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” หรือวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดหงส์รัตนาราม
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชบ้านเมืองกลับคืนมาหลังจากที่แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาถูกข้าศึกบุกทำลายเสียหายใน พ.ศ.2310 โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือเจ้าเมืองตากในขณะนั้นได้ตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปตั้งมั่นที่จังหวัดจันทบุรี จากนั้นก็ได้รวบรวมไพร่พลยกทัพกลับมาตีข้าศึกกู้เอกราชเอาบ้านเมืองกลับคืนมาเป็นของชาวไทยอีกครั้ง 

หลังจากนั้นพระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามายังกรุงธนบุรี ตั้งราชธานีใหม่นามว่า "กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร" และทรงปราบดาภิเษกเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 พระชนมายุ 34 พรรษา 

พระราชกรณียกิจหลักในรัชสมัยของพระองค์คือการปราบปรามก๊กต่าง ๆ ที่แตกแยกเป็นหลายฝ่ายเพื่อรวบรวมให้เป็นอาณาจักรเดียวกัน และฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากทำสงครามกับพม่า พระองค์ทรงครองราชย์ได้เพียง 15 ปี ก็เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 โดยเหตุแห่งการสวรรคตก็มีข้อสันนิษฐานแตกต่างกันไป

ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน พระราชวังเดิม
แม้กระนั้นประชาชนชาวไทยต่างก็ยกย่องและถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้เป็น “มหาราช” องค์หนึ่งของไทย หลายภาคส่วนในหลายพื้นที่ของประเทศได้ร่วมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ขึ้นไว้ ซึ่งแต่ละแห่งก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไป ครั้งนี้ขอรวบรวม “5 จุดไหว้พระเจ้าตากฯ” ทั่วไทยมาให้ประชาชนได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกัน

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเมืองจันท์ หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลม
“ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” จ.จันทบุรี
 

จังหวัดจันทบุรีเป็นสถานที่รวบรวมไพร่พลและกองทัพของพระเจ้าตาก ก่อนที่พระองค์จะบุกกลับมากู้แผ่นดินคืนจากข้าศึก ที่นี่จึงมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับพระเจ้าตากสินเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีสถานที่ที่เป็นที่ระลึกถึงท่านอยู่มากมาย สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งก็คือ “ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ในตัวเมืองจันท์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2463 ก่อนที่ชาวจันทบุรีจะร่วมกันบริจาคเงินสร้างศาลใหม่ขึ้นใกล้กับศาลเดิมใน พ.ศ.2534 

ศาลแห่งนี้มีรูปทรงเก้าเหลี่ยมสร้างด้วยหินอ่อน พื้นเป็นหินแกรนิต หลังคาเป็นรูปพระมาลายอดแหลมประดับลวดลายทองงามไม่เหมือนที่ไหน ภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินในลักษณะประทับนั่งทรงเมือง หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ มีผู้คนมากราบสักการะมิได้ขาด

ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดลุ่มมหาชัยชุมพล
“วัดลุ่มมหาชัยชุมพล” จ.ระยอง 

ในอำเภอเมืองระยองเป็นที่ตั้งของวัดลุ่มมหาชัยชุมพล หรือเรียกสั้นๆ ว่าวัดลุ่ม มีประวัติเล่ากันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินได้นำทหารและพลเรือนอพยพมาผูกช้างผูกม้าพักแรมที่โคนต้นสะตือใหญ่บริเวณวัดแห่งนี้ ก่อนจะบุกไปเมืองจันทบุรีต่อไป 

ต้นสะตือที่ว่านี้ยังคงปรากฏอยู่ในบริเวณวัด ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่นเป็นอย่างมาก บริเวณข้างต้นสะตือเป็นที่ตั้งของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรูปทรงแบบจัตุรมุข ด้านในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดเท่าองค์จริง มีผู้คนมากราบสักการะจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน

พระบรมรูปและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน (ด้านหลัง) วัดโยธานิมิตร
“วัดโยธานิมิตร” จ.ตราด
 
เล่ากันว่าหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มาตั้งทัพที่เมืองตราดเพื่อรวบรวมไพร่พลและตั้งค่ายพักแรมบริเวณที่ตั้งวัดนี้ และให้กำลังพลขนมูลดินมาเพื่อสร้างวัด และต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้มีการสร้างวัดจนสำเร็จ ให้ชื่อว่าวัดโยธานิมิตร 

ปัจจุบันภายในวัดโยธานิมิตรมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงม้าศึกลักษณะเดียวกับที่วงเวียนใหญ่ และมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินที่สร้างขึ้นในศาลากลางน้ำ ลักษณะคล้ายเรือ ภายในประดิษฐานรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินขนาดเท่าคนจริงในท่าประทับนั่ง มีพระแสงดาบวางพาดพระเพลา

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน จ.ตาก
“ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน” จ.ตาก
 

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตาก เมืองที่ครั้งหนึ่งพระองค์เคยเป็นเจ้าเมืองปกครองอยู่ระยะหนึ่ง ศาลแห่งนี้จึงมีความสำคัญกับจังหวัดตากเป็นอย่างมาก ตัวศาลเป็นศาลาแบบจตุรมุข ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในพระอิริยาบถกำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ด้านหน้าศาลแขวนโคมจีนสีแดง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระราชอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ด้านหลังศาลจะมีรูปปั้นช้างศึกม้าศึกอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งได้มาจากผู้ที่นำมาถวายหลังจากขอพรจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ตามประสงค์

รูปหล่อสมเด็จสมณเจ้าสิน พรหมปัญโญ วิสุทธิเทพ ภิกขุ วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช
“วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” จ.นครศรีธรรมราช
 

ปิดท้ายกันที่วัดพระมหาธาตุ หรือวัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคนจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าตากสินมิได้สวรรคตจากการสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ หากแต่พระองค์ทรงลี้ภัยมายังแดนใต้ถึงเมืองนครศรีธรรมราช และทรงใช้ชีวิตบั้นปลายบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่นี่ โดยได้ประทับและภาวนาศีลอยู่ที่ถ้ำเขาขุนพนม อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช มี “เส้นทางพระเจ้าตาก” อยู่ที่วิหารทับเกษตร เป็นเส้นทางที่เชื่อว่าพระองค์เคยมาเดินปฏิบัติธรรมที่นี่ และภายในวัดยังมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเครื่องแบบกษัตริย์ประทับนั่ง และมีรูปจำลองพระภิกษุสงฆ์มีนามว่า “สมเด็จสมณเจ้าสิน พรหมปัญโญ วิสุทธิเทพ ภิกขุ” ซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าตากสินที่เสด็จมาบวชอยู่ที่เมืองนครฯ แห่งนี้นั่นเอง

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของพระราชวังเดิม
นอกจากทั้ง 5 จุดทั่วไทยที่ได้กล่าวมาแล้ว ในกรุงเทพฯ ก็ยังมีจุดสักการะพระเจ้าตากสินมหาราชที่อยู่ด้วย อย่างที่ “วงเวียนใหญ่” ซึ่งใจกลางวงเวียนมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่, “พระราชวังเดิม” ที่แต่เดิมเคยเป็นพระราชวังแห่งกรุงธนบุรี สถานที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าตากสิน, “วัดอินทารามวรวิหาร” เป็นวัดสำคัญในฝั่งธนบุรีภายในวัดมีพระเจดีย์คู่หนึ่ง เรียกว่าพระเจดีย์กู้ชาติ อยู่หน้าพระอุโบสถหลังเก่า เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าตากและพระอัครมเหสีไว้ และที่ “วัดหงส์รัตนาราม” เชื่อกันว่าเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วได้มีการเคลื่อนย้ายพระบรมศพผ่านมาทางนี้และโลหิตของพระองค์ได้ตกลงพื้นในบริเวณนี้ด้วย

สมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดหงส์รัตนาราม
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่Youtube :Travel MGR


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...