xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินีทรงถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พสกนิกรพร้อมใจแสดงความจงรักภักดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ถวายราชสักการะเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณวงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พสกนิกรพร้อมใจแสดงความจงรักภักดี

วันนี้ (28 ธ.ค.) เวลา 17.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ และพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ภายหลังที่ทรงถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จบริเวณริมฟุตปาธถนนโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชอย่างช้าๆ เพื่อให้พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการรักษาระยะห่างป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทรงโบกพระหัตถ์ แย้มพระสรวลทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พสกนิกรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดักกึกก้อง

ทั้งนี้ มีพสกนิกรจากวงเวียนใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงต่างมาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมากด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่องค์บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และกำลังพระวรกายเพื่อรักษาเอกราชของประเทศชาติเป็นปึกแผ่นจวบจนถึงทุกวันนี้ โดยพสกนิกรบางคนกล่าวว่า ไม่ได้ถือว่าวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีตรงกับวันหยุดยาวแต่อย่างใด หากแต่กลับเป็นหน้าที่ของพสกนิกรชาวไทยทุกคนที่ควรพร้อมใจกันมาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงนำพาประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขจวบจนทุกวันนี้

อนึ่ง วันที่ 28 ธ.ค.คือวัน “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ซึ่งตรงกับวันที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ใน พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ “พระเจ้ากรุงธนบุรี” นั้นได้ทรงเป็นผู้นำในการกอบกู้เอกราชคืนจากการยึดครองของข้าศึก และถึงแม้ว่าในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการทำศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลาเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น แต่พระองค์ก็ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ วิทยาการต่างๆ รวมไปถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวไทยจึงน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”


กำลังโหลดความคิดเห็น...