xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง-พระราชินี ทรงถวายราชสักการะเนื่องในวันสมด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (28 ธ.ค.63) เวลา 17.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสมด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษก

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วเสด็จ พระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ภายหลังที่ทรงถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โดยรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จบริเวณริมฟุตบาทถนนโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช อย่างช้าๆ เพื่อให้พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด ตามมาตราการการรักษาระยะห่างการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลทักทายราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พสกนิกรต่างเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญดังกึกก้อง

ทั้งนี้ มีพสกนิกรจากวงเวียนใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียงมาเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมากด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่องค์บูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเสียสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และกำลังพระวรกาย เพื่อรักษาเอกราชของประเทศชาติเป็นปึกแผ่นจวบจนถึงทุกวันนี้

พสกนิกรบางคนกล่าวว่า ไม่ได้ถือว่าวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ตรงกับวันหยุดยาวแต่อย่างใด หากแต่กลับเป็นหน้าที่ของพสกนิกรชาวไทยทุกคนที่ควรพร้อมใจกันมาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่นำพาประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขจวบจนทุกวันนี้

อนึ่งวันที่ 28 ธันวาคม คือวัน "สมเด็จพระเจ้าตากสิน" ซึ่งตรงกับวันที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ใน พ.ศ.2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ "พระเจ้ากรุงธนบุรี" ได้ทรงเป็นผู้นำในการกอบกู้เอกราชคืนจากการยึดครองของข้าศึก และถึงแม้ในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการทำศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลาเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น แต่พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะ การวิทยาการต่าง ๆ รวมไปถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชน เนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ชาวไทยจึงถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"