xs
xsm
sm
md
lg

หาชมไม่ได้ง่ายๆ!!! กับสมบัติชาติล้ำค่า ในงาน “ธนารักษ์คลังแผ่นดินฯ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

พระเกี้ยวทองคำลายสลัก
กรมธนารักษ์ จัดงานนิทรรศการยิ่งใหญ่ประจำปี 2558 “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สิน เพื่อประชา” ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี!!!
ทับทรวง(จี้)ทองคำประดับเพชร
กรมธนารักษ์ จัดงานนิทรรศการยิ่งใหญ่ ปี 2558 “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา” จัดแสดงผลงานและพันธกิจหลักที่หลากหลายมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ผ่านเทคนิคพิเศษบนโมเดลเมืองจำลอง พร้อมชูไฮไลต์การจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของชาติอันประเมินค่าไม่ได้ เปิดให้ประชาชนเข้าชมเฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ กำหนดจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ. 2558 “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สินเพื่อประชา” ในวันที่ 14-16 สิงหาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมุ่งเน้นในการนำเสนอเรื่องราวพันธกิจหลักของกรมธนารักษ์ที่หลากหลายมิติ การใช้พื้นที่ราชพัสดุภายใต้การดูแลของกรมธนารักษ์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้ประชาชนได้เข้าชมและรับรู้ถึงคุณค่าด้านการจัดเก็บอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 7 โซนหลัก ประกอบด้วย

โซนที่ 1 ถวายพระพรชัยมงคล “เสียงจากใจร่วมถวายพระพร” ขอเชิญประชาชนร่วมถวายพระพรด้วย Clip VDO Multimedia พร้อมบันทึกเป็น VDO ทูลเกล้าฯ ถวาย

โซนที่ 2 งานบริหารที่ราชพัสดุ นำเสนอบทบาทหน้าที่ในการดูแลบริหารที่ราชพัสดุ ซึ่งมีอยู่กว่า 12.5 ล้านไร่ จาก 320 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งนำมาใช้ประโยชน์ใน 4 มิติ คือ มิติด้านราชการ สังคม และวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มีการจัดใช้เทคนิค MAPPING บนโมเดลเมืองจำลอง เพื่อเล่าเรื่องประกอบสถานที่สำคัญ ประกอบด้วย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สวนสาธารณะเบญจกิติ
ทองพระบาท (กำไลข้อพระบาท) ทองคำลงยาเศียรนาค
นายจักรกฤศฏิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการด้านที่ราชพัสดุที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในมิติด้านเศรษฐกิจ ล่าสุดได้รับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาพื้นที่ราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยจัดให้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) และภาคเอกชนเป็นผู้พัฒนา จำนวน 6 จังหวัด รวมเป็นพื้นที่กว่า 7,586 ไร่ เพื่อกระจายการลงทุนไปยังส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดน
พระเกี้ยวทองคำประดับเพชรซีก
โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงโรงภาษีร้อยชักสาม หรือ สถานีดับเพลิงบางรักในปัจจุบัน บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนเจริญกรุง เป็น Boutique Hotel ซึ่งผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาจะต้องบูรณะซ่อมแซมอาคารโบราณสถานด้วย โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณย่านมักกะสัน โดยพัฒนาแบบผสมผสานธุรกิจที่เกื้อหนุนกันให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

ขณะที่มิติด้านสิ่งแวดล้อมก็มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการสวนสาธารณะเบญจกิติ ส่วนที่ 2 ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีบรรยากาศป่า มุ่งเน้นการปลูกป่าในเมือง เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนในสังคมเมือง
เหรียญหายาก
โซนที่ 3 ภารกิจด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นไฮไลต์สำคัญอีกด้านหนึ่ง โดยกรมธนารักษ์ได้มีการจำลองพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงทรัพย์สินของแผ่นดินอันทรงคุณค่ายิ่ง อาทิ จัดแสดงเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การจัดแสดงเหรียญโบราณในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังมีการจำลองพิพิธบางลำพู มาไว้ภายในงานนี้ด้วย
เหรียญหายาก
นอกจากนี้ยังมีการจำลอง “ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์" ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของกรมธนารักษ์ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง โดยได้นำทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ประเภทเครื่องยศที่ใช้ในพระราชพิธีโสกันต์หลายหมวดด้วยกันมาจัดแสดง ตัวอย่างเช่น
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก Orion Concludes Southern Sky Series ประเทศออสเตรเลีย
-เครื่องศิราภรณ์ ได้แก่ พระเกี้ยวทองคำประดับเพชร พระเกี้ยวทองคำลายสลัก พระจุฑามณี (ปิ่น)
-เครื่องถนิมพิมพาภรณ์ หรือเครื่องประดับแต่งพระองค์ ได้แก่ สังวาลและทับทรวง (สร้อยและจี้) รัดพระองค์และปั้นเหน่ง (สายเข็มขัดและหัวเข็มขัด) พาหุรัด (ดอกไม้รัดแขน) ทองพระกร (กำไลข้อมือ) ทองพระบาท (กำไลข้อเท้า) พระธำมรงค์ทรงต่างๆ ประดับอัญมณีหลากสี
-เครื่องตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศฯ ได้แก่ เครื่องอุปโภค และเครื่องศาสตราวุธ สำหรับเครื่องอุปโภค เช่น พานพระศรี (พานหมาก) หีบหมาก คนโท กาน้ำ มังสี (ใส่หมาก) ผอบ (ใส่ยาเส้น) ซองพลู ซองพระโอสถมวน (ซองบุหรี่) ตลับภู่ (ใส่สีผึ้ง) มีดเจียนหมาก บ้วนพระโอษฐ์ (กระโถนทิ้งชานหมาก) ส่วนเครื่องศาสตราวุธ ได้แก่ พระแสงกระบี่นาคเศียรเดียว
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชุด SOLAR SYSTEM ประเทศสาธารณรัฐเบลารุส (1)
โซนที่ 4 โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินี จัดแสดงพระราชกรณีกิจในรูปแบบต่างๆ

โซนที่ 5 เวทีกลาง จำลองสวนกลางกรุงเบญจกิติ พร้อมชมการแสดงจาก “เจมส์ มาร์” นักแสดงจากเรื่องข้าบดินทร์ และศิลปินชั้นนำ อาทิ ป๊อป ปองกูล และลิปตา เป็นต้น
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกชุด SOLAR SYSTEM ประเทศสาธารณรัฐเบลารุส (2)
โซนที่ 6 ผลิตเหรียญกษาปณ์และประเมินราคาที่ดิน เช็กราคาประเมินที่ดินล่าสุดซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559-31 ธันวาคม 2562 พร้อมสามารถเช็กราคาที่ดินออนไลน์ในกรุงเทพฯ อย่างละเอียดได้ทุกพื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ และที่ดินต่างจังหวัดได้ 40 จังหวัด แบบละเอียดเกือบทุกอำเภอ พร้อมชมสาธิตขั้นตอนการผลิตเหรียญกษาปณ์

โซนที่ 7 จำหน่ายจ่ายแลก จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญ และจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่หาแลกอีกไม่ได้แล้ว กับเหรียญที่ระลึกหายากที่ผลิตจากทองคำ เงิน นิกเกิล คิวโปรนิกเกิล และโลหะสองสี เป็นต้น
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก SAINT-JOHN-PAUL-II-ประเทศนิอุเอ-ชนิดราคา-25-ดอลลาร์
พร้อมกันนี้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน รับพาสปอร์ตที่ระลึก โดยแสตมป์ตามจุดต่างๆ รับฟรี!!! ภาพพระคลังในพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งพระคลังเปรียบดังเทพผู้พิทักษ์รักษาทรัพย์สินมีค่าในพระคลังมหาสมบัติ เหมาะในการบูชาเพื่อความมั่งคั่ง จำนวนจำกัดแค่เพียง 1,000 ชุด/วันเท่านั้น
แหวนรังแตนมีเปียทองคำประดับทับทิมและเพชรซีกขนาดเล็ก
สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการยิ่งใหญ่ประจำปี 2558 “ธนารักษ์คลังแผ่นดิน บริหารทรัพย์สิน เพื่อประชา” ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี!! และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.treasury.go.th
*****************************************

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล travel_astvmgr@hotmail.com

 

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...