xs
xsm
sm
md
lg

etda

ETDA จัด e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024 แข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
ETDA จัด e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024 แข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ดด้า) เปิดตัวกิจกรรม e-TRANSACTION LAW MOOT COURT COMPETITION 2024 ชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสายกฎหมาย ไม่จำกัดสถาบันและชั้นปี ร่วมแข่งขันโต้เถียงปัญหา ‘กฎหมายธุ