xs
xsm
sm
md
lg

Sustainable Development Goals

จุฬาฯ ผนึกกำลังหน่วยงานระดับชาติ จัดประชุมระดับนานาชาติหัวข้อ “ การมุ่งสู่การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 ”
จุฬาฯ ผนึกกำลังหน่วยงานระดับชาติ จัดประชุมระดับนานาชาติหัวข้อ “ การมุ่งสู่การจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 ”
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย, กรมชลประทาน, สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, กรมทรัพยากรน้ำ, กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย สำนักงานคณะกรรมการส่งเ
 

วิทยาศาสตร์

GIT ยกทีมกูรูอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก จัดเวทีการประชุมนานาชาติ ชี้เทรนด์อนาคต ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับโลก
GIT ยกทีมกูรูอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก จัดเวทีการประชุมนานาชาติ ชี้เทรนด์อนาคต ตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นศูนย์กลางการผลิตและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับโลก
 
GIT ชูจังหวัดจันทบุรี นครอัญมณีโลก จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Towards the Sustainable Gem Industry Beyond 2022” ระหว่างวันที่ 2 – 3 ก.พ. ดึงนักวิชาการและผู้ประกอบการคร่ำหวอดในอุตสาหกรรมจากทั่วโลกกว่า 150 ราย ร่วมประชุมชี้เทรนด์อนา
 

Online Section

วธ.-จุฬาฯ จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม”
วธ.-จุฬาฯ จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม”
 
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “ ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าแก้ปัญหาความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจน โดยมี sustainable development goals : SDGs เป็นทิศทางในการพัฒนา ประกอบด้วย 17 เป้าหมายสำคัญ ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ประเทศไทยป
 

การเมือง

33 ปี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท  ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ดูแลเกษตรกรและผู้สูงวัยพื้นที่ห่างไกล
33 ปี มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ดูแลเกษตรกรและผู้สูงวัยพื้นที่ห่างไกล
 
มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ครบรอบ 33 ปี ร่วมร้อยเรียงความดี เดินหน้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในชนบท เกษตรกรที่มีฐานะยากจน และผู้สูงวัยในชนบทห่างไกล ยึดมั่นแนวทางการดำเนินงานตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

การพัฒนาที่ยั่งยืนกับบทบาทของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาที่ยั่งยืนกับบทบาทของมหาวิทยาลัย
 
โดย ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงนี้ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะภาคอีสาน และภาคกลาง กลุ่มนักวิทยาศาสตร์รวมตัวกันชื่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปล
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

อว.ลุยพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ หลัง “จุฬาฯ -มหิดล -ขอนแก่น - เชียงใหม่ - สงขลา”ติดอันดับดับโลกจากสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
อว.ลุยพลิกโฉมมหาวิทยาลัยตามความเชี่ยวชาญ หลัง “จุฬาฯ -มหิดล -ขอนแก่น - เชียงใหม่ - สงขลา”ติดอันดับดับโลกจากสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ
 
วันนี้ (7 ต.ค.) ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เปิดเผยว่า ผลของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกใน THE (Times Higher Education) Impact Rankings 2021 ที่ใช้วัดความสำเร็จของมหาวิทยาล
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

มรภ. ”เชียงใหม่ - เลย -นครราชสีมา - สุราษฎร์ธานี” ติดอันดับโลก จากตัวชี้วัด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ
มรภ. ”เชียงใหม่ - เลย -นครราชสีมา - สุราษฎร์ธานี” ติดอันดับโลก จากตัวชี้วัด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ
 
รมว.อว. เผย มรภ. ”เชียงใหม่ - เลย -นครราชสีมา - สุราษฎร์ธานี” ติดอันดับโลก จากตัวชี้วัด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” ของสหประชาชาติ ถือเป็นดัชนีชี้วัดประเทศที่ช่วยให้เกิดการตัดสินใจลงทุนจากต่างประเทศ ตอบโจทย์โลก ประเทศ ประชาชน ท้องถิ่น
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ADB ชี้โควิด-19 ทำคนเอเชีย 80 ล้าน ‘ยากจนขั้นรุนแรง’ เสี่ยงกระทบเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน
ADB ชี้โควิด-19 ทำคนเอเชีย 80 ล้าน ‘ยากจนขั้นรุนแรง’ เสี่ยงกระทบเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน
 
ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประเมินผลกระทบของโควิด-19 ในปีที่ผ่านมาทำให้ประชากรราว 80 ล้านคนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเอเชียเข้าสู่ “ความยากจนขั้นรุนแรง” (extreme poverty) และอาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโ
 

ต่างประเทศ

เซ็นทรัลพัฒนา สร้างสีรุ้งใจกลางเมือง ร่วมสะท้อนการเปิดกว้างทางโอกาส-ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ  ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่ง Gender Diversity
เซ็นทรัลพัฒนา สร้างสีรุ้งใจกลางเมือง ร่วมสะท้อนการเปิดกว้างทางโอกาส-ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศ ตอกย้ำการเป็นองค์กรแห่ง Gender Diversity
 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด มหาชน ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซา เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัล ภูเก็ต และ เซ็นทรัล วิลเลจ ลักชูรี่ เอาท์เล็ต รวม 33 สาขาทั่วประเทศไทย ร่วมสะท้อนการเปิดกว้างทางโอกาส และส่งเสริมความหลาก
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

นายกฯปราศรัย “วันสตรีสากล 2564“ มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มบทบาทมีส่วนร่วม
นายกฯปราศรัย “วันสตรีสากล 2564“ มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มบทบาทมีส่วนร่วม
 
นายกฯ กล่าวคำปราศรัยวันสตรีสากล 2564 มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เพิ่มบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งแก่สังคม วันนี้ (8 มี.ค.) เวลา 10.10 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและค
 

การเมือง

ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ “หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต”
ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ “หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต”
 
ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ SDGs Bonds: Finance for a Better Future (หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากภาคธุรกิจและภาครัฐ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากตลาดตราสาร
 

หุ้น

MEA คว้ารางวัล AREA 2020 สาขา Investment in People พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อบริการประชาชน
MEA คว้ารางวัล AREA 2020 สาขา Investment in People พัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อบริการประชาชน
 
วันนี้ (24 ก.ย.) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA รับรางวัลชนะเลิศ Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2020 สาขา Investment in People ในฐานะองค์กรในภูมิภาคเอเชียที่มีความโดดเด่นเรื่องการดำเนินนโยบายที
 

Online Section

การส่งเสริมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย
การส่งเสริมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย
 
ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2
 

หุ้น