xs
xsm
sm
md
lg

TTW ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ปี 67 ตอกย้ำความมุ่งมั่นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์22 มีนาคม 2567 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ได้รับประกาศนียบัตรการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ


นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การได้รับประกาศนียบัตรการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจ ที่ TTW ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลังงานสะอาด ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกระบวนการทำงานที่พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการตอบโจทย์ทั้งทิศทางความต้องการของกระแสโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals : SDGs) ในการยกระดับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน มุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินธุรกิจของ TTW ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน”


กำลังโหลดความคิดเห็น