xs
xsm
sm
md
lg

SDGs

“เอนก”สั่ง “อว.ส่วนหน้า” ลุย "บีซีจีโมเดล" นำธุรกิจด้านการเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจหมุนเวียน มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
“เอนก”สั่ง “อว.ส่วนหน้า” ลุย "บีซีจีโมเดล" นำธุรกิจด้านการเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจหมุนเวียน มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
 
“เอนก”สั่ง “อว.ส่วนหน้า” ลุย บีซีจีโมเดล นำธุรกิจด้านการเกษตร อาหาร และเศรษฐกิจหมุนเวียน มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ ใช้กลไกมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนร่วมกับทุกจังหวัดวันนี้ ( 6 ก.ย.) ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษ
 

วิทยาศาสตร์

“รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับใหม่” ตอกย้ำโควิด-19 ทำพัง! SDGs ถดถอย เรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่ทางการคลังในประเทศกำลังพัฒนา
“รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับใหม่” ตอกย้ำโควิด-19 ทำพัง! SDGs ถดถอย เรียกร้องให้เพิ่มพื้นที่ทางการคลังในประเทศกำลังพัฒนา
 
นิวยอร์ค (14 มิ.ย.2021) เปิดตัวรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Report: SDR) ซึ่งรวมถึง ดัชนี SDG และแดชบอร์ด (SDG Index and Dashboards) ประจำปี 2021 เพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายระดับโลกในปี 2030 (Global Goal
 

Green Innovation & SD

‘ดิอาจิโอ’ชูความสำเร็จที่ตอบโจทย์ SDGs ของยูเอ็น เดินหน้าสู่การเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจ
‘ดิอาจิโอ’ชูความสำเร็จที่ตอบโจทย์ SDGs ของยูเอ็น เดินหน้าสู่การเป็นบริษัทอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคไว้วางใจ
 
โชว์เป้าหมายด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558-2563 ครอบคลุม 4 ด้าน คือ การดื่มอย่างรับผิดชอบ การส่งเสริมความหลากหลาย ความยั่งยืน และการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ตอบโจทย์ SDGs ของ UN
 

Green Innovation & SD

“โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย” ประกาศ 5 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน SDGs สู่ความยั่งยืน
“โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย” ประกาศ 5 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน SDGs สู่ความยั่งยืน
 
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยประกาศแผนยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน ขับเคลื่อนภาคธุรกิจสู่เป้าหมาย SDGs ในอีก 10 ปีข้างหน้า มุ่งสู่การลงมือทำในกลไกธุรกิจแท้จริง ผนึกทุกภาคส่วนผลักดันนโยบายเชิงกลยุทธ์
 

Green Innovation & SD

วิศวะจุฬาฯ ผนึกภาคีเครือข่ายด้านน้ำ จัดประชุมระดับนานาชาติ THA 2019  ชูเป็า SDGs
วิศวะจุฬาฯ ผนึกภาคีเครือข่ายด้านน้ำ จัดประชุมระดับนานาชาติ THA 2019 ชูเป็า SDGs
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สวก. กรมชลประทาน และ ภาคีเครือข่ายด้านน้ำ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปี 2019 ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มุ่งสู่ความมั่นคงด้านน้ำ พลังงาน อาหาร และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย หรือ THA 2019
 

Green Innovation & SD

[ข้อมูลที่ถูกลบ]