xs
xsm
sm
md
lg

COP21

3 ปีหลังจากข้อตกลงปารีส
3 ปีหลังจากข้อตกลงปารีส
 
ในช่วงวันที่ 4-9 กันยายนที่ผ่านมา ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อหารือรายละเอียดการบริหารจัดการ “ข้อตกลงปารีส” (COP21) ซึ่งลงนามกันในปี 2558 ให้ลงตัว ก่อนการประชุมสุดยอดรัฐภาคีขององค์การสหประชาชาติครั้งที่ 24 (COP24) ที่ประเทศโปแลนด์ในเดือนธันวาคมปีนี้
 

ผู้จัดการรายวัน