xs
xsm
sm
md
lg

ASTRO

ครม.สัญจร อนุมัติงบ 300 ล้านบาท พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน
 
นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.พะเยา เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จ.น่า
 

ทันเหตุการณ์

เคาะ 400 ล้าน ลง "ล้านนาตะวันออก" เฉพาะ "พะเยา" พลิกโฉมถนน Soft Power 26 ล้าน ผุด!โปรเจกสูบน้ำขึ้นดอย 20 ล้าน
เคาะ 400 ล้าน ลง "ล้านนาตะวันออก" เฉพาะ "พะเยา" พลิกโฉมถนน Soft Power 26 ล้าน ผุด!โปรเจกสูบน้ำขึ้นดอย 20 ล้าน
 
เคาะกว่า 400 ล้าน ลง กลุ่มล้านนาตะวันออก 15 โครงการ ชง เศรษฐา-สัญจรพะเยา ชู จ.เชียงราย เป็นเมืองแห่งสุขภาพ 50 ล้าน ดัน จ.น่าน เมืองเก่าแหล่งวัฒนธรรมสู่มรดกโลก 21 ล้าน แผนพัฒนาเมืองเก่าแพร่ 45 ล้าน เผย 4 โปรเจกภาคเหนือฝั่ง
 

การเมือง