xs
xsm
sm
md
lg

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร

สธ. ร่วมกับ กกท. ออกแนวทางการจัดแข่งขันกีฬาแบบจำกัดจำนวนผู้ชม ทั้งกีฬาในร่ม/กลางแจ้ง
สธ. ร่วมกับ กกท. ออกแนวทางการจัดแข่งขันกีฬาแบบจำกัดจำนวนผู้ชม ทั้งกีฬาในร่ม/กลางแจ้ง
 
กระทรวงสาธารณสุข และการกีฬาแห่งประเทศไทย ออกแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาแบบจำกัดจำนวนผู้ชม ทั้งกีฬาในร่มและกีฬากลางแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ กรรมการผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน นักกีฬาตัวสำรอง ผู้ชมสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สธ.-กกท.ร่วมวางแนวทางจัดแข่งขันกีฬาแบบจำกัดจำนวนผู้ชม ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้ง
สธ.-กกท.ร่วมวางแนวทางจัดแข่งขันกีฬาแบบจำกัดจำนวนผู้ชม ทั้งกีฬาในร่มและกลางแจ้ง
 
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ผ่อนคลายมาตรการให้จัดการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม กระทรวงสาธารณสุข และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ไ
 

ทันเหตุการณ์

สธ. ย้ำท่องเที่ยวไทยปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐาน SHA สร้างวิถีชีวิตแบบ New Normal ห่างโควิด-19
สธ. ย้ำท่องเที่ยวไทยปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดี ด้วยมาตรฐาน SHA สร้างวิถีชีวิตแบบ New Normal ห่างโควิด-19
 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดมาตรฐาน SHA ความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ และกำหนดมาตรฐานของสถานที่ไปใช้บริการภายใต้ 3
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

อธิบดีกรมอนามัยแนะตลาดหมั่นทำความสะอาดป้องกัน"กาฬโรค"
อธิบดีกรมอนามัยแนะตลาดหมั่นทำความสะอาดป้องกัน"กาฬโรค"
 
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกาฬโรคในเมืองบายันนูร์ เขตมองโกเลียในของจีน ว่า แม้ไทยจะยังไม่พบโรคดังกล่าว แต่สถานประกอบการที่ต้องเฝ้าระวังและมีความเสี่ยงของแหล่งเพาะพันธุ์หนู ที่เป็นส
 

ทันเหตุการณ์

รองอธิบดีกรมอนามัยแนะตลาดหมั่นทำความสะอาดป้องกัน"กาฬโรค"
รองอธิบดีกรมอนามัยแนะตลาดหมั่นทำความสะอาดป้องกัน"กาฬโรค"
 
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกาฬโรคในเมืองบายันนูร์ เขตมองโกเลียในของจีน ว่า แม้ไทยจะยังไม่พบโรคดังกล่าว แต่สถานประกอบการที่ต้องเฝ้าระวังและมีความเสี่ยงของแหล่งเพาะพันธุ์หนู ที่เป็นส
 

ทันเหตุการณ์

กรมอนามัยคุมเข้มตลาดสดด้านความสะอาด หวั่นเชื้อกาฬโรคระบาด
กรมอนามัยคุมเข้มตลาดสดด้านความสะอาด หวั่นเชื้อกาฬโรคระบาด
 
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุถึงกรณีพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อกาฬโรคในเมืองบายันนูร์ เขตมองโกเลียใน ของจีน ว่า แม้ไทยจะยังไม่พบโรคดังกล่าว แต่สถานประกอบการที่ต้องเฝ้าระวังและมีความเสี่ยงของแหล่งเพาะพันธุ์หนูที่เป็นสั
 

ทันเหตุการณ์

อธิบดีกรมอนามัยย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ สธ.ป้องกันโรค
อธิบดีกรมอนามัยย้ำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ สธ.ป้องกันโรค
 
แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ล้างส้วมสาธารณะให้สะอาด เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เดินทางในช่วงวันหยุดยาวนี้ โดยเน้นการทำความสะอาดแหล่งปนเปื้อนเชื้อโรคท
 

ทันเหตุการณ์