xs
xsm
sm
md
lg

สธ.วางมาตรการ"จัดประชุม นิทรรศการ แสดงสินค้า"วิถีใหม่ ปลอดโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงมาตรการและความพร้อมในการจัดประชุม นิทรรศการ การแสดงสินค้า ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ว่า การจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการแสดงสินค้า เป็นจุดแข็งของไทยอยู่แล้ว ยิ่งขณะนี้เราควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19ได้ดี เราจึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ได้รับการยอมรับที่จะจัดการประชุมในระดับโลก แต่ภาครัฐยังสนับสนุนเรื่องชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และกระตุ้นการจัดการประชุมภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจประเทศเกิดการหมุนเวียนและเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งมาตรการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่าง 2 เมตร สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ ไม่อยู่ในที่แออัด ทำความสะอาด และลงทะเบียนไทยชนะ

สำหรับแนวทางการจัดประชุมอย่างปลอดภัยนั้น มีมาตรการหลัก ดังนี้

1. ลงทะเบียนและยืนยันคนเข้าประชุมด้วยระบบออนไลน์ เพื่อไม่ต้องไปลงทะเบียนหน้างาน และควบคุมจำนวนคนได้ เพราะการประชุมบางงานได้รับความสนใจอย่างมาก หากเป็นเมื่อก่อนอาจมีการลงทะเบียนหน้างาน แต่สถานการณ์แบบนี้ เรื่องพื้นที่ต่อจำนวนคนมีความสำคัญ คือ 4 ตารางเมตรต่อคน ก็ต้องดูแลไม่ให้เกิดความแออัดผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้า

2. ควบคุมระบบทางเข้าออก กำหนดเส้นทางเข้าออกให้ชัดเจน ดังนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมต้องศึกษาก่อนว่าจะต้องเข้าออกที่ไหน

3. ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อยๆ และกำจัดขยะทุกวัน

4. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่จัดการประชุม

5. มีจุดบริการล้างมือและเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอ

6. เว้นระยะห่างที่นั่ง ซึ่งเดิมอาจเคยจุผู้เข้าได้มาก ก็ต้องลดจำนวนลง เพื่อเว้นระยะห่างมากขึ้น

ส่วนมาตรการเสริม ได้แก่

1. การคัดกรองวัดไข้ มีห้องแยกสำหรับผู้มีอุณหภูมิสูงเกินกำหนด และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมได้

2. เหลื่อมระยะเวลา เช่น หากมีการจัดประชุมหลายห้อง ก็ต้องเหลื่อมเวลาในการพัก เพื่อลดแออัดพื้นที่ส่วนกลาง

3. ดูแลเรื่องระบบระบายอากาศ เนื่องจากเป็นพื้นที่ปิด ต้องทำให้อากาศมีคุณภาพที่เพียงพอสำหรับจำนวนผู้เข้าประชุม

4. มาตรการด้านสุขาภิบาลอาหาร จากเดิมที่อาจเคยจัดอาหารเป็นบุฟเฟต์ ก็ต้องจัดให้มีลักษณะเป็นภาชนะเฉพาะตัว หรือบ็อกซ์เซต รวมถึงอาหารว่างด้วย โดยแค่ไปหยิบกล่องในจุดที่วางไว้และมารับประทานในจุดที่กำหนด โดยพนักงานเตรียมอาหาร ต้องมีความเข้าใจเรื่องสุขาภิบาลอาหารและน้ำ นอกจากนี้ ทีมนักอนามัยสิ่งแวดล้อมจะลงไปสุ่มสำรวจ ระบบน้ำ แบคทีเรียในน้ำ อาหาร คลอรีนในน้ำ และระบบระบายอากาศ ขอให้มั่นใจว่าห้องประชุม พื้นที่จัดนิทรรศการ ผ่านกระบวนการตรวจสอบ

สำหรับผู้ไปร่วมประชุมสัมมนาทำอย่างไรให้ปลอดภัย คือ

1. วางแผนก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง ทั้งการเดินทางและช่วงที่อยู่ในสถานที่จัดงาน เช่น หอประชุมอยู่ที่ไหนอย่างไร เข้าออกแบบไหน ลงทะเบียนล่วงหน้าได้หรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ถ้าทำได้ทั้งหมดผ่านออนไลน์จะดีมาก

2. สังเกตอาการตนเอง หากมีไข้ ไอ จาม มีอาการ ไม่ควรออกจากบ้านไม่เข้าร่วมการประชุม

3. อาจต้องลงทะเบียนจองคิว ศึกษาข้อมูลสินค้าหรืองานก่อน และลดระยะเวลาให้อยู่เท่าที่จำเป็น

4. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอตลอดเวลา

5. ล้างมือให้บ่อยขึ้น

6. เลี่ยงการเข้าไปรวมกลุ่มเพื่อลดความแออัด งดการรวมกลุ่ม และลดการพูดคุยเสียงดัง

7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่อย่างเคร่งครัด เพื่อไปร่วมประชุมอย่างปลอดภัยและปลอดโรค