xs
xsm
sm
md
lg

ศบค.จ่อคลายล็อกเฟส 5 ไม่กำหนดเวลาปิดห้าง เปิดผับบาร์คาราโอเกะ-ร้านเกม-อาบอบนวด เริ่ม 1 ก.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศบค.เผยร่างคลายล็อกเฟส 5 ปลดล็อกไม่กำหนดเวลาปิดห้าง ผับบาร์คาราโอเกะเปิดถึงเที่ยงคืน โต๊ะห่าง 2 เมตร มีฉากกั้น 1.5 เมตร ห้ามเชียร์เบียร์ เต้นกับลูกค้า นั่งเป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน ร้านเกมอินเทอร์เน็ตใช้บริการ 2 ชม./รอบ ทำความสะอาด 15 นาที อาบอบนวด โรงน้ำชา สวมหน้ากากตลอดเว้นช่วงอาบน้ำ ล้างอ่างก่อนหลังใช้บริการ ย้ำทุกคนต้องลงทะเบียนไทยชนะ คนตรวจประเมินลงทะเบียนผู้พิทักษ์ไทยชนะ ชง ศบค.เคาะ 29 มิ.ย.นี้ ก่อนเริ่ม 1 ก.ค.

วันนี้ (24 มิ.ย.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวถึงการพิจารณาผ่อนคลายกิจการกิจกรรมที่ยังไม่รับการผ่อนผัน หรือการคลายล็อกในเฟส 5 ว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กมีการพิจารณา ว่า กิจการกิจกรรมที่จะเปิดนั้นจะมีมาตรการกลาง คือ 1. ผู้ประกอบการลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อติดตามได้ 2. ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ทุกคน ส่วนเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิสนติดตามต้องลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน “ผู้พิทักษ์ไทยชนะ” ต่างหาก เพื่อลดปัญหาการไม่ได้ติดบัตร หรืออ้างว่ามาจากหน่วยงานของรัฐ 3. คัดกรองไข้ ไอ หอบเหนื่อย จาม เป็นหวัด ทั้งพนักงานและผู้ใช้บริการ รายงานหน่วยงานรับผิดชอบเมื่อพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 4. พิจารณาพัฒนานวัตกรรม เช่น การลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่ ระบบการเรียนการสอน การจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว นำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ และ 5. รายงานผลการตรวจประเมิน ติดตาม กำกับตามมาตรการควบคุมหลักให้ทราบเป็นระยะ

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ประเภทกิจการกิจกรรมที่ยังไม่ได้รับการผ่อนผันในช่วง มิ.ย. 2563 มี 5 กิจการ คือ 1. การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งเดิมเฉพาะของเอกชน โรงเรียนกวดวิชา ตอนนี้สถาบันของรัฐให้เปิดใช้ได้ทั้งหมด

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ จากเดิมกำหนดเวลาถึง 21.00 น. ระยะ 5 จะไม่กำหนดเวลาปิด หรือไม่มีเวลากำกับแล้ว

3. สถานบริการ ผับบาร์คาราโอเกะ ต้องมีใบอนุญาตประกอบการ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใบอนุญาตมีดนตรีการแสดงเพื่อบันเทิงเต้นรำ การฉายภาพวีดิทัศน์ในคาราโอเกะ มาตรการหลัก คือ บริการไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี ระยะยืนนั่ง 1 เมตร จำกัด 4 ตารางเมตรต่อคน ห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น พนักงานสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา จุดบริการล้างมือเพียงพอ ทำความสะอาดสุขา พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆ ระยะห่างโต๊ะ มากกว่า 2 เมตร หากทำไม่ได้ ต้องมีฉากกั้นสูง 1.5 เมตร มีระบบระบายอากาศ หมุนเวียนอากาศที่ดี มีพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่นอกอาคาร ลงทะเบียนเข้าออกด้วยแอปฯ ไทยชนะ

มาตรการเสริม คือ คัดกรองอายุ อุณหภูมิ อาการทางเดินหายใจ อาจตรวจหาเชื้อโควิดกลุ่มพนักงานเป็นระยะๆ งดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ ทั้งโปรโมชัน ลดราคา ขายพ่วง โฆษณาโดยพนักงานเชียร์เบียร์ ไม่ยินยอมให้นำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภค นั่งยืนเป็นกลุ่มไม่เกิน 5 คน งดนั่ง ร้องเพลง เต้น หรือยินยอมให้มีการเต้นกับลูกค้า งดเต้นนอกพื้นที่บริเวณโต๊ะที่นั่ง หลีกเลี่ยงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รูปแบบเหยือกถ้วย ภาชนะที่ใช้จับร่วมกัน ติดกล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ร้าน เก็บไว้มากกว่า 1 เดือน

4. ร้านเกมและอินเทอร์เน็ต โดย กทม.มี 2 พันร้าน ต่างจังหวัดมี 2 พันร้าน โดยต้องให้บริการตามช่วงอายุ อายุน้อยกว่า 15 ปี จันทร์-ศุกร์ใช้ได้ 14.00-20.00 น. วันหยุด 10.00-20.00 น. อายุ 15-18 ปี จันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-22.00 น. วันหยุด 10.00-22.00 น. อายุมากกว่า 18 ปี ใช้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ต้องมีใบอนุญาต เช่น ให้บริการคอมพิวเตอร์ การฉายวิดีทัศน์ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มาตรการควบคุมหลัก คือ สวมหน้ากากตลอดเวลา มีจุดล้างมือเพียงพอ ทำความสะอาดสุขา ผิวสัมผัสบ่อยๆ จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ 5 ตารางเมตรต่อคน เว้นระยะนั่งยืน ทางเดิน มากกว่า 1 เมตร จำกัดเวลาให้บริการในระบบ 2 ชม./รอบ หยุดพักทำความสะอาด 15 นาที ลงทะเบียนไทยชนะ ส่วนมาตรการเสริม คือ คัดกรองอุณหภูมิ ระบบทางเดินหายใจ ระบบระบายอากาศ กล้องวงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ในร้าน เก็บไว้ 1 เดือน งดบริการเครื่องดื่ม อาหาร งดการรวมกลุ่มกิจกรรมแจกมอบรางวัล

5. สถานประกอบกิจการอาบอบนวด โรงน้ำชา ต้องมีใบอนุญาตสถานบริการ คือ สถานอาบน้ำ นวด อบตัว ซึ่งมีผู้บริการแก่ลูกค้า สถานที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกค้า มาตรการควบคุมหลัก คือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้า ตลอดเวลา เว้นขณะอาบน้ำ มีจุดบริการล้างมือเพียงพอ ทำความสะอาดห้อง อ่างอาบน้ำ สุขา ผิวสัมผัสบ่อยๆ ก่อนหลังบริการแต่ละครั้ง เว้นระยะนั่งยืนมากกว่า 1 เมตร ยกเว้นขณะอาบน้ำ ควบคุมไม่ให้แออัด ให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกราย ลงทะเบียนไทยชนะ ตรวจหาโควิดพนักงานเป็นระยะ พร้อมเฝ้าระวังโรคอื่น มาตรการเสริม คือ ดูแลอุณหภูมิร่างกาย ระบบระบายอากาศ ติดตั้งกล้องวงจรปิดพื้นที่ส่วนรวมของร้าน เก็บไว้มากกว่า 1 เดือน

ทั้งนี้ ร่างมาตรการดังกล่าวจะเสนอ ศบค.ชุดใหญ่วันที่ 29 มิ.ย.นี้ ซึ่งคาดว่า เฟส 5 จะเริ่มดำเนินการได้ในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...