xs
xsm
sm
md
lg

สธ.ขอความร่วมมือห้างร้าน ผู้ประกอบการ ปชช.เคร่งครัดมาตรการควบคุมโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกยังมีแนวโน้มมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่ 43 และจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ในอันดับที่ 99 ของโลก มาจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนที่ช่วยกันป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ อย่างไรก็ตาม โรคโควิด-19 อาจกลับมาระบาดระลอกใหม่ได้อีกครั้งหากคนไทยประมาท

กระทรวงสาธารณสุขจึงขอความร่วมมือห้างร้านและผู้ประกอบการ ยังคงต้องเคร่งครัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ เช่น ทำความสะอาดสถานที่ พื้นผิวที่มีผู้สัมผัสบ่อย จัดพื้นที่ลดความแออัด จัดจุดคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือ มีระบบระบายอากาศถ่ายเท ส่วนประชาชนขอให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ร่วมกับการเว้นระยะห่างระหว่างผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ งดการนำมือมาสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก เลี่ยงการไปสถานที่แออัดคนรวมอยู่มากและลงทะเบียน เข้า-ออก พร้อมประเมินกิจการหรือสถานที่ ในแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ทุกครั้งที่เข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ หากพบผู้ติดเชื้อ กรมควบคุมโรคจะใช้เป็นข้อมูลในการติดตามผู้สัมผัสเพื่อนำเข้าสู่ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคต่อไป ซึ่งโรคโควิด-19 จะกลับมาอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคน