xs
xsm
sm
md
lg

กรมอนามัยแนะเลือกอาหารที่ดีทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า การที่พุทธศาสนิกชนตั้งใจไปทำบุญตักบาตรช่วงวันเข้าพรรษา จึงควรใส่ใจเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพและถูกหลักโภชนาการ เนื่องจากปัจจุบันพระสงฆ์อาพาธมากขึ้นด้วยโรคไขมันในเลือดสูง โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน

ทั้งนี้ แนะนำว่า ให้ถวายข้าวกล้องสลับข้าวขาว เนื้อสัตว์ไขมันต่ำ เช่น เนื้อปลาเป็นหลัก ผักและผลไม้ เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยหรือปราศจากน้ำตาล และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีรสหวานมาก