xs
xsm
sm
md
lg

สังศิต พิริยะรังสรรค์

กมธ.วุฒิฯ หารือที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ แก้ปัญหาประมงพาณิชย์จังหวัดชายแดนใต้
กมธ.วุฒิฯ หารือที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ แก้ปัญหาประมงพาณิชย์จังหวัดชายแดนใต้
 
อนุ กมธ.ศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เชิญที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ หารือแก้ไขปัญหาประมงพาณิชย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 

การเมือง