xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพล

ดุสิตโพล ระบุรับข้อมูลโควิด-19 ออนไลน์ ใช้แหล่งข่าวหลักฐานแยกข่าวจริง-ปลอม
ดุสิตโพล ระบุรับข้อมูลโควิด-19 ออนไลน์ ใช้แหล่งข่าวหลักฐานแยกข่าวจริง-ปลอม
 
สวนดุสิตโพล สำรวจหารับข่าวสารโควิด-19 ส่วนใหญ่รับข้อมูลออนไลน์ ทีวีรองมาและมองว่าเชื่อถือมากที่สุด ใช้แหล่งข่าวหลักฐาน แยกแยะข่าวจริง-ปลอม ส่วนมากจิตตกข่าว เชื้อติดง่าย ระบาดรุนแรง แนะเสนอข่าวจริงไม่ปิดบัง
 

การเมือง

โพลชี้ปชช.วิตกกังวล"โควิด"มาก  แนะปิดเมือง-ปิดประเทศ
โพลชี้ปชช.วิตกกังวล"โควิด"มาก แนะปิดเมือง-ปิดประเทศ
 
สวนดุสิตโพล โควิด-19 มีผลกระทบทุกด้าน ประชาชนวิตกกังวลมาก เพราะ ติดต่อง่าย แพร่ระบาดรวดเร็ว ยังไม่มียารักษา รัฐไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ อยากให้ปิดประเทศ ปิดเมือง ไม่ให้คนเข้าออกประเทศ หาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้หมอ และพยาบาล มีเตียงรองรับผู้ป่วย อย่างเพียงพอ
 

ผู้จัดการรายวัน

ดุสิตโพลเผย ปชช.กังวลโควิด-19 มาก หนุนรัฐปิดเมือง-ปิดประเทศ
ดุสิตโพลเผย ปชช.กังวลโควิด-19 มาก หนุนรัฐปิดเมือง-ปิดประเทศ
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนหจำนวน 1,457 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เรื่อง โควิด-19 กับคนไทย ประชาชนคิดว่าสถานการณ์ โควิด-19 ของประเทศไทย ณ วันนี้ มีผลต่อคนไทยมากน้อยเพียงใด?อันดับ 1 ร้อยละ 86
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ชี้โควิด-19 กระทบคนไทยมาก วิตกกังวลการเสนอข่าว แนะรบ.ปิดประเทศ
ดุสิตโพล ชี้โควิด-19 กระทบคนไทยมาก วิตกกังวลการเสนอข่าว แนะรบ.ปิดประเทศ
 
สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่องโควิด-19 กับคนไทย ส่วนใหญ่มองมีผลอย่างมาก กระทบทุกด้าน การใช้ชีวิต วิตกกังวลกับการเสนอข่าว เพราะติดต่อง่าย ป้องกันโดยการล้างมือ สวมหน้ากาก แนะรัฐปิดประเทศ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์
 

การเมือง

สวนดุสิตโพลเผย"ครอบครัว-ตัวเรา-เงิน-เพื่อน-ศาสนา"คือ 5 ปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง
สวนดุสิตโพลเผย"ครอบครัว-ตัวเรา-เงิน-เพื่อน-ศาสนา"คือ 5 ปัจจัยที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,164 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง 5 ปัจจัย ที่ทำให้คนไทยอยู่ได้อย่างเข้มแข็งอันดับ 1 ร้อยละ 55.50 ระบุ กำลังใจจากคนในครอบครัวสาเหตุ ครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญ ความรั
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล เผย ปชช.กังวลเรื่องปากท้องมากที่สุด โควิด-19 รองมา จี้รัฐบาลแก้ปัญหา
ดุสิตโพล เผย ปชช.กังวลเรื่องปากท้องมากที่สุด โควิด-19 รองมา จี้รัฐบาลแก้ปัญหา
 
สวนดุสิตโพล สำรวจกรณี 5 ความวิตกกังวลของปชช. อันดับ1 เรื่องปากท้อง เหตุสภาพศก.ตกต่ำ รายได้ไม่พอจ่าย จี้รัฐแก้ปัญหา รองมาเรื่องโควิด-19 ไม่มีมาตรการป้องกันชัดเจน แนะกักตัวกลุ่มเสี่ยง แก้หน้ากากอนามัยแพง
 

การเมือง

ดุสิตโพลเผยดัชนีการเมืองไทย ก.พ.63 ลดลงต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แล้ว
ดุสิตโพลเผยดัชนีการเมืองไทย ก.พ.63 ลดลงต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แล้ว
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 ด้วยคะแนน 3.76 จากคะแนนเต็ม 10 โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น เช่น การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน มีคะแนน 5.41 เพิ่มขึ้น จากเดือนมกราคม 2563 ที่ได
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล เผย ดัชนีการเมืองลดลงต่อเนื่องเหลือ 3.76 เต็มสิบ แนะเร่งแก้ศก. จี้สำนึกนักการเมือง
ดุสิตโพล เผย ดัชนีการเมืองลดลงต่อเนื่องเหลือ 3.76 เต็มสิบ แนะเร่งแก้ศก. จี้สำนึกนักการเมือง
 
สวนดุสิตโพล สำรวจดัชนีการเมืองไทยคะแนนตกต่อเนื่องเหลือแค่ 3.76 เต็มสิบ ประเด็นการปฏิบัติงานฝ่ายค้านคะแนนแยะสุด ข่าวสารจากสื่อรองมาแต่ก็คะแนนแย่กว่าเดือนก่อนที่สุด ส่วนใหญ่แนะการเมืองเร่งแก้ศก. ตามมาด้วยนักการเมืองต้องมีจิตสำนึก
 

การเมือง

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่หวังพึ่งตัวเองเป็นหลักต่อความกดดันรอบด้าน
สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่หวังพึ่งตัวเองเป็นหลักต่อความกดดันรอบด้าน
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,161 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง ความกดดัน และทางออก ของประชาชน ณ วันนี้ความกดดันทางด้าน เศรษฐกิจ ของประชาชน ณ วันนี้อันดับ 1 ร้อยละ 63.97 ระบุ ค่าครองชีพสูง ส
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ชี้ปชช.กดดัน ค่าครองชีพ-รัฐบริหารล่าช้า-PM2.5-ความรุนแรง-รถติด
ดุสิตโพล ชี้ปชช.กดดัน ค่าครองชีพ-รัฐบริหารล่าช้า-PM2.5-ความรุนแรง-รถติด
 
สวนดุสิตโพล สำรวจความกดดัน เรื่องศก. ค่าครองชีพสูง แนะคุมราคา แต่ส่วนใหญ่พึ่งตัวเอง เรื่องการเมือง รบ.บริหารล่าช้า เรื่องความปลอดภัย การใช้ความรุนแรง เรื่องสุขภาพอนามัย สถานการณ์PM2.5 เรื่องอื่นไปยังกดดันเรื่องปัญหารถติด
 

การเมือง

ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ชี้ รบ.แก้ปัญหาล่าช้า บั่นทอนความเชื่อมั่น
ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ชี้ รบ.แก้ปัญหาล่าช้า บั่นทอนความเชื่อมั่น
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนใน 5 หัวข้อเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล พบว่า ประชาชนร้อยละ 39.04 สนใจการอภิปรายไม่ไว้วางใจ 6 รัฐมนตรี ร้อยละ 41.77 เบื่อหน่ายพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักการเมือง เสียบบัตรแทนกัน ร้
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล เผย ปชช.สนใจการเมืองปมศึกซักฟอก ชี้ถ้ารบ.แก้ปัญหาช้า บั่นทอนความเชื่อมั่น
ดุสิตโพล เผย ปชช.สนใจการเมืองปมศึกซักฟอก ชี้ถ้ารบ.แก้ปัญหาช้า บั่นทอนความเชื่อมั่น
 
สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นปชช.ต่่อรัฐบาล ส่วนใหญ่สนใจการเมืองเรื่องศึกซักฟอก เบื่อพฤติกรรมนักการเมือง เสียบบัตรแทน มองสิ่งที่จะเสริมความแข็งแกร่งรบ.คือ ต้องแก้ปัญหารวดเร็ว สร้างผลงาน ทำไม่ได้บั่นทอนความเชื่อมั่น
 

การเมือง

ดุสิตโพล ส่วนมากติดตามศึกซักฟอก สนใจผลงานรบ. มองการเมืองคงเหมือนเดิม
ดุสิตโพล ส่วนมากติดตามศึกซักฟอก สนใจผลงานรบ. มองการเมืองคงเหมือนเดิม
 
สวนดุสิตโพล สำรวจการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ส่วนใหญ่ติดตาม สนใจผลงานรบ.มากที่สุด ไม่ทำตามนโยบาย อยากให้เคารพกติกาในการประชุม ไม่อยากเห็นทะเลาะประท้วง ส่วนมากไม่แน่ใจว่าจะได้ประโยชน์หรือไม่ มองการเมืองก็คงเหมือนเดิม
 

การเมือง

สวนดุสิตโพล ระบุ วันมาฆบูชา ปชช.ตั้งใจทำบุญ เวียนเทียน
สวนดุสิตโพล ระบุ วันมาฆบูชา ปชช.ตั้งใจทำบุญ เวียนเทียน
 
โพล เผย ประชาชน รับรู้”วันมาฆบูชา” ระบุตั้งใจไปทำบุญ เวียนเทียน พร้อมหนุนแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์-ประพฤติผิดวินัยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลั
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ดุสิตโพล ชี้ ดัชนีการเมืองไทยคะแนนลด 6 เดือนติดเหลือ 3.88 เต็มสิบ จี้แก้โคโรนา-PM2.5
ดุสิตโพล ชี้ ดัชนีการเมืองไทยคะแนนลด 6 เดือนติดเหลือ 3.88 เต็มสิบ จี้แก้โคโรนา-PM2.5
 
สวนดุสิตโพล สำรวจดัชนีการเมืองไทยมกราคม ลดลงต่อเนื่องทุกครั้งในการสำรวจ 6 ครั้งเหลือ 3.88 คะแนนเต็มสิบ การปฏิบัติงานฝ่ายค้านคะแนนแยะสุด การแก้ความยากจนคะแนนต่ำสุด การพัฒนาประเทศคะแนนแย่กว่าเดินก่อนที่สุด แนะเร่งแก้โคโรนา ฝุ่นPM2.5
 

การเมือง

สวนดุสิตโพลเผยภาพรวมดัชนีการเมืองไทย ม.ค.63 ได้เพียง 3.88 เต็ม 10 แนะเร่งแก้ปัญหา PM 2.5/ไวรัสโคโรนา
สวนดุสิตโพลเผยภาพรวมดัชนีการเมืองไทย ม.ค.63 ได้เพียง 3.88 เต็ม 10 แนะเร่งแก้ปัญหา PM 2.5/ไวรัสโคโรนา
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำวนน 2,429 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง ดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคม 2563 โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งสรุปผลได้ว่า ภาพรวมดัชนีการเมืองไทย เดือนมกราคม 2563 ได้เพียง
 

ทันเหตุการณ์

ภาวะถดถอยทางประชาธิปไตยในระดับโลก
ภาวะถดถอยทางประชาธิปไตยในระดับโลก
 
ปิดฉากสัปดาห์นี้...เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้มันพอคลายๆ ลงไปมั่ง ก็คงต้องขออนุญาตไปว่ากันเรื่องอื่น ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง “ไวรัส” หรือ “ไวรัล” ไม่ว่าที่อู่ฮั่น หรือในบ้านเรา ซึ่งเป็นอะไรที่ออกจะก่อให้เกิดอาการปวดหัว เวียนเฮด ซะ
 

ผู้จัดการรายวัน

ถ้าสิ้นคิด สิ้นท่า ถอยเถอะ!
ถ้าสิ้นคิด สิ้นท่า ถอยเถอะ!
 
นับเป็นผีซ้ำด้ำพลอยสำหรับเมืองไทย อะไรๆ ก็ดูไม่ดีไปหมด ใครก็ตามที่พูดถึงสภาพประเทศ และความพยายามของคณะผู้กุมอำนาจรัฐบาลว่าแก้ปัญหาบ้านเมืองแบบไร้ทิศทางจะโดนขบวนการ “ติ่งลุง” รุมกระหน่ำไม่ลืมหูลืมตาถ้าหนักหนาสาหัสก็จะโดนถล่มหนัก
 

ผู้จัดการรายวัน

ลมมาช่วย!ฝุ่นเมืองกรุงลด  โพลไม่เชื่อมือรัฐบาล
ลมมาช่วย!ฝุ่นเมืองกรุงลด โพลไม่เชื่อมือรัฐบาล
 
กรมควบคุมมลพิษ เผยปริมาณฝุ่นละอองเมืองกรุง ช่วงเที่ยงวานนี้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ กรมอุตุรายงานลักษณะอากาศทั่วไป อุณหภูมิเหนือ-อีสานจ่อลด 2-4 องศา พบลมแรงเหนือ กลาง กรุงเทพฯ ส่งผลให้ฝุ่นละอองและหมอกควันลดลง ขณะที่โพล ไม่เชื่อมือรัฐบาลแก้ PM2.5ได้ เนื่องจากไร้มาตรการที่ชัดเจน - ล่าช้า
 

ผู้จัดการรายวัน

"สามารถ" ผช.รมต.ยธ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือสร้างความยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
"สามารถ" ผช.รมต.ยธ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือสร้างความยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
จากกรณีสวนดุสิตโพลได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,365 คน โดยร้อยละ 67.69% เห็นว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วง 1ปีที่ผ่านมาแย่ลง ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 18.27% มองว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากคนขาดคุณธรรม จริยธรรม ร
 

Online Section

โพลชี้ ปชช.ส่วนใหญ่มองความปลอดภัยทุกวันนี้ แย่ลงจากพิษ ศก.
โพลชี้ ปชช.ส่วนใหญ่มองความปลอดภัยทุกวันนี้ แย่ลงจากพิษ ศก.
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง ความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ณ วันนี้ พบว่า ร้อยละ 67.69 ระบุ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลง เมื่อเทียบกับ 1 ปีที่ผ่านมา เพราะมีข่าวให้เห็นทุกวัน รุนแรงมากขึ้น มาจากสภาพเศรษฐ
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ชี้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลง สะท้อนศก.ตกต่ำ จี้ปรับลงโทษให้เหมาะสม
ดุสิตโพล ชี้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแย่ลง สะท้อนศก.ตกต่ำ จี้ปรับลงโทษให้เหมาะสม
 
สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เทียบช่วง 1 ปีที่ผ่านมามองว่าแย่ลง เห็นข่าวทุกวัน สะท้อนศก.ตกต่ำ คนหมดหนทาง ค่อนข้างวิตกกับความปลอดภัย หวั่นถูกจี้ปล้น ฝากบังคับใช้กม.จริงจัง ปรับบทลงโทษให้เหมาะสม
 

การเมือง

โพลไม่ค่อยพอใจรบ.รับมือภัยแล้ง   เกษตรกรยังเดือดร้อน-จี้แก้ตรงจุด
โพลไม่ค่อยพอใจรบ.รับมือภัยแล้ง เกษตรกรยังเดือดร้อน-จี้แก้ตรงจุด
 
สวนดุสิตโพลสำรวจเรื่องภัยแล้ง ส่วนใหญ่เป็นห่วง วิกฤตหนักกว่าทุกปี ประชาชนได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แนะใช้น้ำอย่างประหยัด เท่าที่จำเป็น ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุด ไม่ค่อยพึงพอใจการรับมือของรัฐบาล เหตุเกษตรกรยังได้รับความเดือดร้อน
 

ผู้จัดการรายวัน

สวนดุสิตโพลเผยประชาชนกังวลปีนี้แล้งหนัก เข้าขั้นวิกฤต แนะรัฐแก้ปัญหาตรงจุด
สวนดุสิตโพลเผยประชาชนกังวลปีนี้แล้งหนัก เข้าขั้นวิกฤต แนะรัฐแก้ปัญหาตรงจุด
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,194 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง ประชาชนกับการรับมือภัยแล้ง จากกรณีสถานการณ์ภัยแล้งปี 2563 เริ่มส่งผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรในหลายพื้นที่ และคาดว่าปัญหาภัยแล้ง
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ไม่ค่อยพึงพอใจรบ.รับมือภัยแล้ง เหตุเกษตรกรยังเดือดร้อน จี้แก้ตรงจุด
ดุสิตโพล ไม่ค่อยพึงพอใจรบ.รับมือภัยแล้ง เหตุเกษตรกรยังเดือดร้อน จี้แก้ตรงจุด
 
สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่องภัยแล้ง ส่วนใหญ่เป็นห่วง วิกฤตหนักกว่าทุกปี ปชช.ได้รับผลกระทบอยู่บ้าง แนะใช้น้ำอย่างประหยัด เท่าที่จำเป็น ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาให้ตรงจุด ไม่ค่อยพึงพอใจการรับมือของรบ. เหตุเกษตรกรยังได้รับความเดือดร้อน
 

การเมือง

“สวนดุสิตโพล”ชี้ดัชนีการเมืองตกต่อเนื่องเหลือ 3.89 จากเต็ม 10 แก้ความยากจนแย่สุด การทำงานฝ่ายค้านดีสุด
“สวนดุสิตโพล”ชี้ดัชนีการเมืองตกต่อเนื่องเหลือ 3.89 จากเต็ม 10 แก้ความยากจนแย่สุด การทำงานฝ่ายค้านดีสุด
 
“สวนดุสิตโพล” เปิดผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยเดือน ธ.ค.62 แย่ลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 เหลือคะแนนเพียง 3.89 จากเต็ม 10 ด้านการแก้ปัญหาความยากจนได้คะแนนต่ำสุด การทำงานของฝ่ายค้านได้คะแนนสูงสุด แนะรัฐบาลต้องใส่ใจประชาชน แก้ปัญหาเศรษฐกิ
 

การเมือง

ดุสิตโพลเผย"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"เป็นเหตุการณ์ที่ ปชช.มีความสุขมากที่สุดในปี 62
ดุสิตโพลเผย"พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"เป็นเหตุการณ์ที่ ปชช.มีความสุขมากที่สุดในปี 62
 
สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณีที่สุดแห่งปี พบว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยที่มีความสุขมากที่สุดคือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ส่วนเหตุการณ์ในประเทศไทยที่น่าเศร้ามากที่สุดคือ เศรษฐกิจไม่ดี สินค้าแพงขณะที่นักร้องเ
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ยกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหตุการณ์มีความสุขที่สุด เศร้าศก.แย่หวังปีหน้าดีขึ้น
ดุสิตโพล ยกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหตุการณ์มีความสุขที่สุด เศร้าศก.แย่หวังปีหน้าดีขึ้น
 
ที่สุดแห่งปีสวนดุสิตโพล นักร้อง เป๊ก-ปาล์มมี่-ก้อง-เจนนี่ลิลลี่ ดารา ซันนี่-ญาญ่า นักกีฬา เจ-ปลื้มจิตร์ นักการเมือง บิ๊กตู่-พ่อฟ้า ยกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เหตุการณ์มีความสุข ศก.แย่เศร้าสุดหวังปีหน้าดีขึ้น
 

การเมือง

ดุสิตโพลเผย ปชช.แนะรัฐตั้งหน่วยพิเศษดูแลเรื่องเฟคนิวส์
ดุสิตโพลเผย ปชช.แนะรัฐตั้งหน่วยพิเศษดูแลเรื่องเฟคนิวส์
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน เรื่อง ข่าวลือ หรือ เฟคนิวส์ ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจ พบว่า ข่าวลือเรื่องล่าสุดที่ประชาชนได้ยิน ร้อยละ 64.34 ขึ้นภาษีผ้าอนามัย ร้อยละ 38.40 ประชาชนเชื่อว่าข่าวลือยุบพรรคอนาคตใหม่ มีมูลความจริง ร้อ
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพลเผย 5 อันดับข่าวที่ ปชช.สนใจ "ปารีณารุกป่า ยุบ อนค.-ปัญหา ศก.-ส.ส.งูเห่า-แก้ รธน."
ดุสิตโพลเผย 5 อันดับข่าวที่ ปชช.สนใจ "ปารีณารุกป่า ยุบ อนค.-ปัญหา ศก.-ส.ส.งูเห่า-แก้ รธน."
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,271 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง ข่าวการเมือง ณ วันนี้ ที่ประชาชนสนใจผลการสำรวจพบว่า 5 อันดับข่าวการเมือง ที่ประชาชนสนใจติดตามมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 62.18 ระบ
 

ทันเหตุการณ์

ปชช.ชื่นชมนักการเมืองทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 58.90%
ปชช.ชื่นชมนักการเมืองทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต 58.90%
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 1,263 คน ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 หัวข้อ “การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ ในสายตาประชาชน” สรุปผลได้ดังนี้1.การทำหน้าที่ของนักการเมือง ณ วันนี้ แบบ
 

ทันเหตุการณ์

ชิม ช้อป ใช้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชาติจริงหรือ? แต่การชิงทองจาก G-Wallet อาจทำให้คนไทยติดพนัน!
ชิม ช้อป ใช้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชาติจริงหรือ? แต่การชิงทองจาก G-Wallet อาจทำให้คนไทยติดพนัน!
 
ชิม ช้อป ใช้ เฟส 3 เงียบกริบตามที่ผมคาดไว้ และไม่มีคนสนใจมากนัก เพราะชิม ช้อป ใช้ เฟส 3 ไม่มีการแจกเงินฟรีอีกแล้ว ใช่สิครับ ไม่มีอะไรแจกฟรีคนก็ไม่สนใจ คนไทยชอบของฟรีและเสพติดประชานิยมไปเรียบร้อยแล้ว
 

ผู้จัดการรายวัน

ดุสิตโพล ชี้ดัชการเมืองไทยลดเหลือ 3.94 เต็มสิบ แต่คะแนนผลงานรบ.ดีขึ้น จี้แก้ศก.จริงจัง
ดุสิตโพล ชี้ดัชการเมืองไทยลดเหลือ 3.94 เต็มสิบ แต่คะแนนผลงานรบ.ดีขึ้น จี้แก้ศก.จริงจัง
 
สวนดุสิตโพล สำรวจดัชนีการเมืองไทย พ.ย.62 ได้เพียง 3.94 คะแนนเต็มสิบ น้อยลงกว่าเดือนต.ค. มีดีขึ้น 4 เรื่อง ผลงานรบ.-นายกฯ ทำตามนโยบาย แก้จน ที่เหลือ 21 เรื่องแย่ลง ทั้งการทำงานฝ่ายค้าน ข่าวจากสื่อ แนะให้ความสำคัญแก้ศก.จริงจัง
 

การเมือง

ดุสิตโพล เผย ปชช.ประหยัดโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ค่าเดินทางประหยัดไม่ได้
ดุสิตโพล เผย ปชช.ประหยัดโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ค่าเดินทางประหยัดไม่ได้
 
สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่องการกินอยู่ปชช. ส่วนทีวิธีประหยัดเป็นรูปธรรมคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อาหารทำทานเอง ประหยัดน้ำไฟ ลดช้อปปิ้ง ดูแลสุขภาพ พร้อมใจชี้แต่ค่าเดินทางประหยัดไม่ได้
 

การเมือง

สวนดุสิตเผยวิธีประหยัดของ ปชช.ยุคเศรษฐกิจซบเซา ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
สวนดุสิตเผยวิธีประหยัดของ ปชช.ยุคเศรษฐกิจซบเซา ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน 1,174 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง การกินอยู่ของประชาชน ณ วันนี้ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ประชาชนทั่วไปต้องต่
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ชี้ค่าครองชีพ คือปัญหาศก.ที่รุมเร้าที่สุด จี้ "บิ๊กตู่" ช่วยเหลือ ควบคุมราคา
ดุสิตโพล ชี้ค่าครองชีพ คือปัญหาศก.ที่รุมเร้าที่สุด จี้ "บิ๊กตู่" ช่วยเหลือ ควบคุมราคา
 
สวนดุสิตโพล สำรวจการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาล มองปัญหาศก.ที่รุมเร้ามากที่สุดคือ ของแพง ค่าครองชีพสูง แนะควบคุมราคาสินค้า เอาผิดผู้เอารัดเอาเปรียบ ไม่ขึ้นภาษี หวัง ประยุทธ์ เร่งช่วยเหลือ
 

การเมือง

ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ทราบรัฐเน้นให้ใช้วัสดุธรรมชาติลอยกระทง
ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ทราบรัฐเน้นให้ใช้วัสดุธรรมชาติลอยกระทง
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยผลสำรวจประชาชนเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ร่วมกับสวนดุสิตโพล พบว่า ประชาชน ร้อยละ 86 ทราบการจัดงานเน้นรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมสืบ
 

ทันเหตุการณ์

โพลสำรวจประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35 ปชช.ค่อนข้างสนใจ-หวัง ศก.ดีขึ้น
โพลสำรวจประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35 ปชช.ค่อนข้างสนใจ-หวัง ศก.ดีขึ้น
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนหัวข้อ การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35 ในสายตาประชาชน พบว่า ร้อยละ 41.24 ประชาชนค่อนข้างให้ความสนใจการประชุมอาเซียน ครั้งที่ 35 เพราะได้เห็นท่าทีของผู้แทนประเทศสมาชิกต่างๆ อยากรู้ว่าจะมีความร่วมมือกัน
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล มองประชุมสุดยอดอาเซียนได้ประโยชน์  ลงนามความร่วมมือ แต่หวั่นไม่ทำตาม
ดุสิตโพล มองประชุมสุดยอดอาเซียนได้ประโยชน์ ลงนามความร่วมมือ แต่หวั่นไม่ทำตาม
 
สวนดุสิตโพล สำรวจเรื่องประชุมสุดยอดอาเซียน ส่วนใหญ่ค่อนข้างสนใจ อยากเห็นท่าทีความร่วมมือ พอใจจัดงานสำเร็จด้วยดี กังวลไม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ มองการประชุมได้ประโยชน์อยู่บ้าง ทำให้ไทยรู้จักมากขึ้น ได้ลงนามความร่วมมือ ขับเคลื่อนศก.
 

การเมือง

ภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเดือน ต.ค.62 ลดลง แนะรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้น ศก.แก้ปัญหาปากท้อง ปชช.
ภาพรวมดัชนีการเมืองไทยเดือน ต.ค.62 ลดลง แนะรัฐเร่งออกมาตรการกระตุ้น ศก.แก้ปัญหาปากท้อง ปชช.
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือน
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ชี้ดัชนีการเมืองลดลงต่อเนื่องเหลือ 4.09 เต็มสิบ แนะกระตุ้นศก.ต่อเนื่อง
ดุสิตโพล ชี้ดัชนีการเมืองลดลงต่อเนื่องเหลือ 4.09 เต็มสิบ แนะกระตุ้นศก.ต่อเนื่อง
 
สวนดุสิตโพล สำรวจดัชนีการเมืองไทย ต.ค.ได้ 4.09 เต็มสิบ ลดลงต่อเนื่อง อันดับ1 คงเป็นเรื่องการทำงานฝ่ายค้าน รองมาข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อ แต่คะแนนก็แย่ลง เรื่องจริยธรรมวัฒนธรรมดีขึ้น แนะมีมาตรการกระตุ้นศก.ต่อเนื่อง
 

การเมือง

โพลขอทุ่มงบด้านสุขภาพ ศึกอภิปรายแย่ทั้งสองฝ่าย
โพลขอทุ่มงบด้านสุขภาพ ศึกอภิปรายแย่ทั้งสองฝ่าย
 
ซูเปอร์โพลชี้ ประชาชนอยากให้รัฐบาลทุ่มงบด้านดูแลสุขภาพ การศึกษา และสร้างงาน ส่วนศึกอภิปรายงบฯ แย่ทั้งสองฝ่าย ประชาชนขออยู่ตรงกลาง เสียงหนุนรัฐบาลแซงฝ่ายค้านแค่ 1% ด้านสวนดุสิตโพล ให้คะแนนฝ่ายค้าน ดีกว่ารัฐบาล
 

ผู้จัดการรายวัน

ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มองฝ่ายค้านอภิปรายงบฯ ปี 63 ได้ดี
ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มองฝ่ายค้านอภิปรายงบฯ ปี 63 ได้ดี
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เฉพาะผู้ที่สนใจติดตามการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 436 คน พบว่า ร้อยละ 36.07 ค่อนข
 

ทันเหตุการณ์