xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพลเผยดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี 63 ดีขึ้น ได้ 7.35 เต็ม 10
สวนดุสิตโพลเผยดัชนีความเชื่อมั่นครูไทย ปี 63 ดีขึ้น ได้ 7.35 เต็ม 10
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี ความเชื่อมั่นครูไทย ปี 2563 โดยสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 4,147 คน ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 โดยเน้นตัวชี้วัด 30 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อ
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพลเผย ปชช.กว่า 50% มองการเลือกตั้ง อบจ.มีทุจริต
ดุสิตโพลเผย ปชช.กว่า 50% มองการเลือกตั้ง อบจ.มีทุจริต
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนเรื่อง สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปี 2563 พบว่า ประชาชนร้อยละ 68.40 เห็นว่าการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีมานาน ร้อยละ 81.11 ทำให้ได้ไปใช้สิทธ
 

ทันเหตุการณ์

สวนดุสิตโพลเผย ปี 2020 คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น
สวนดุสิตโพลเผย ปี 2020 คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,135 คน จากทั่วประเทศ (สำรวจทางออนไลน์) เรื่อง การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020อันดับ 1 ร้อยละ 68.10 ระบุ ดูแลมากขึ้นอันดับ 2 ร้อ
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ชี้โควิดกระทบท่องเที่ยวส่งท้ายปี แนะรัฐมีมาตรการป้องกัน เล็งไปเชียงใหม่เยอะสุด
ดุสิตโพล ชี้โควิดกระทบท่องเที่ยวส่งท้ายปี แนะรัฐมีมาตรการป้องกัน เล็งไปเชียงใหม่เยอะสุด
 
สวนดุสิตโพล สำรวจท่องเที่ยวส่งท้ายปี ส่วนใหญ่เปลี่ยนพฤติกรรม ระมัดระวังมากขึ้น ค่าใช้จ่ายเที่ยวทั้งปีหมื่นถึง 2 หมื่น อยากให้รัฐส่งเสริมมาตรการป้องกันโควิด เชียงใหม่เบอร์ 1 คนอยากไป รับโควิดกระทบแผนท่องเที่ยว
 

การเมือง

สวนดุสิตโพลเผยปี 2020 คนไทยใส่ใจการเลือกกินมากขึ้น ชี้'ข้าวกะเพรา'เมนูสุดฮิต
สวนดุสิตโพลเผยปี 2020 คนไทยใส่ใจการเลือกกินมากขึ้น ชี้'ข้าวกะเพรา'เมนูสุดฮิต
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,144 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง อาหารการกินของคนไทย ปี 2020 เนื่องจากปี 2020 เป็นปีที่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเ
 

ทันเหตุการณ์

สวนดุสิตโพลเผยคนไทยอยากเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อการใช้ชีวิตดีขึ้น
สวนดุสิตโพลเผยคนไทยอยากเรียนรู้เทคโนโลยี เพื่อการใช้ชีวิตดีขึ้น
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นทางออกไลน์ จากประชาชนจำนวน 1,089 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง สิ่งที่คนไทยอยากเรียนรู้ ในปี 2020 เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ล้วนส่งผลกระทบโ
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล เผยส่วนใหญ่อยากเรียนรู้เทคโนโลยี ให้ใช้ชีวิตดีขึ้น สุขภาพรองมา เน้นดูจากยูทูป
ดุสิตโพล เผยส่วนใหญ่อยากเรียนรู้เทคโนโลยี ให้ใช้ชีวิตดีขึ้น สุขภาพรองมา เน้นดูจากยูทูป
 
สวนดุสิตโพล สำรวจสิ่งที่คนอยากเรียนรู้ในปี 2020 ส่วนมากเป็นเรื่องเทคโนโลยี สุขภาพรองมา อยากเรียนรู้ให้ใช้ชีวิตดีขึ้น เน้นดูจากยูทูป สนใจอบรมสถาบันการศึกษาที่ฝึกวิชาชีพ แนะใช้เวลา 1 วัน ค่าใช้จ่าย 1 พัน
 

การเมือง

ดุสิตโพลเผย ปชช.สนใจตามข่าวเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐ 58.38%
ดุสิตโพลเผย ปชช.สนใจตามข่าวเลือกตั้ง ปธน.สหรัฐ 58.38%
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อถามว่าคนไทยสนใจติดตามข่าวการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในระดับใดพบว่า อันดับ 1 ประชาชนค่อนข้างสนใจ 58.38% อันดับ 2 ประชาชนสนใจมาก 31
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ติดตามเลือกตั้งมะกันเหตุมีผลศก.โลก ชี้เป็นแบบให้ไทยผู้นำต้องเลือกตั้งมา
ดุสิตโพล ติดตามเลือกตั้งมะกันเหตุมีผลศก.โลก ชี้เป็นแบบให้ไทยผู้นำต้องเลือกตั้งมา
 
สวนดุสิตโพล สำรวจเลือกตั้งปธน.สหรัฐ ส่วนใหญ่ติดตามเพราะมีผลศก.โลก เสียงสูสีระหว่างศก.ไทยจะดีขึ้น-เหมือนเดิม ชี้เป็นแบบให้การเมืองไทยผู้นำต้องมาจากเลือกตั้ง ฝากผู้นำใหม่มะกันเป็นผู้นำที่ดี
 

การเมือง

โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มองคุณสมบัติผู้สมัคร อบจ.ที่ควรมีคือเป็นคนดี
โพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่มองคุณสมบัติผู้สมัคร อบจ.ที่ควรมีคือเป็นคนดี
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทั่วประเทศที่มีต่อการเลือกตั้ง อบจ. ครั้งแรกในรอบ 6 ปี ทางออนไลน์ พบว่า ร้อยละ 38.81 ให้ความสำคัญกับการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้มาก ร้อยละ 77.05 เห็นด้วยว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นพื้นฐานให้ผู้สมัครก้
 

ทันเหตุการณ์

สวนดุสิตโพลเผยยุค ศก.ฝืดทำความสุขลด ต้องควบคุมการใช้จ่าย
สวนดุสิตโพลเผยยุค ศก.ฝืดทำความสุขลด ต้องควบคุมการใช้จ่าย
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทั่วประเทศ จำนวน 1,374 คน (สำรวจทางออนไลน์) เรื่อง อยู่อย่างไร ? ให้มีความสุขในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง สรุปผลได้ ดังนี้1. ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้ความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้นหร
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพล ชี้มีชุมนุมเพราะไม่พอใจนายกฯ จี้แก้ปัญหาอย่าซื้อเวลา ไม่รุนแรง แนะม็อบมีสติ
ดุสิตโพล ชี้มีชุมนุมเพราะไม่พอใจนายกฯ จี้แก้ปัญหาอย่าซื้อเวลา ไม่รุนแรง แนะม็อบมีสติ
 
สวนดุสิตโพล มองชุมนุมการเมืองมากขึ้นเพราะไม่พอใจการบริหารงานนายกฯ จี้แก้ปัญหาอย่าซื้อเวลา แนะม็อบมีสติอย่าเป็นเครื่องมือการเมือง สื่อต้องมีจรรยาบรรณ ชี้ทำให้ชุมนุมยุติต้องไม่ใช้ความรุนแรง
 

การเมือง

สวนดุสิตโพลเผยความเอื้ออาทรของคนไทยลดลงเพราะสังคมที่เปลี่ยนไป
สวนดุสิตโพลเผยความเอื้ออาทรของคนไทยลดลงเพราะสังคมที่เปลี่ยนไป
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,236 คน จากทั่วประเทศ (ทางออนไลน์) เรื่อง ความเอื้ออาทรของคนไทย ณ วันนี้ โดยสรุปผลได้ ดังนี้ทำไมความเอื้ออาทรของคนไทยจึงลดลงอันดับ 1 ร้อยละ 73.35 ระบุ การเปล
 

ทันเหตุการณ์

สสส. ศจย. ชวนแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
สสส. ศจย. ชวนแรงงาน “เลิกสูบ เลิกจน” ผ่านกลไกสมาพันธ์จังหวัดภายใต้สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่
 
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่โรงแรมเอเชีย ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวในการแถลงข่าว “ปฏิรูปวิถีแรงงาน เลิกสูบ เลิกจน” จัดโดย ศูนย์วิจัยและจั
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

สวนดุสิตโพลเผยคนไทยส่วนใหญ่บ่นเรื่องข้าวของแพง แนะเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
สวนดุสิตโพลเผยคนไทยส่วนใหญ่บ่นเรื่องข้าวของแพง แนะเร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,164 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง มาช่วยแก้เสียงบ่นของคนไทย จากการที่คนไทยต้องเผชิญวิกฤตและปัญหาต่างๆ มากมายมาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 เรื่องเศร
 

ทันเหตุการณ์

ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญมองครูทำร้าย นร.เพราะขาดจิตสำนึก
ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญมองครูทำร้าย นร.เพราะขาดจิตสำนึก
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง ครูผู้ดูแลเด็ก จากกรณีครูทำร้ายนักเรียน พบว่า ร้อยละ 78.90 ไม่เคยมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับความรุนแรงในชั้นเรียน ซึ่งเกิดจากครู ร้อยละ 84.36 ข่าวครูทำร้ายน
 

ทันเหตุการณ์

สวนดุสิตโพลชี้ ปชช.เครียดของกินของใช้แพง -การเมืองทุจริตคอร์รัปชั่น
สวนดุสิตโพลชี้ ปชช.เครียดของกินของใช้แพง -การเมืองทุจริตคอร์รัปชั่น
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชน 1,358 คน เรื่อง “ความเครียดของคนไทย ณ วันนี้” ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 พบว่าเรื่องที่ประชาชนเครียดมากที่สุด ร้อยละ 67.76 ระบุ ของกินของใช้แพง ร้อยละ 63.93 ระบุ ทุจ
 

ทันเหตุการณ์

มหากาพย์พฤติกรรมอัปยศ ส.ส. "สัปหงก-เล่นเกม-เสพสื่ออนาจาร" กลางสภา!!
มหากาพย์พฤติกรรมอัปยศ ส.ส. "สัปหงก-เล่นเกม-เสพสื่ออนาจาร" กลางสภา!!
 
แชร์สนั่น! ส.ส.พรรคดังฝั่งรัฐบาล นั่งดูภาพโป๊กลางที่ประชุมสภา เจ้าตัวอ้าง มีคนทักมาขอความช่วยเหลือ ขณะที่สังคมตั้งข้อสังเกต ส่งภาพเองหรือไม่ ย้อนดูพฤติกรรมฉาวซ้ำรอย “ดูภาพโป๊-เล่นเกม-นั่งหลับ” กลางที่ประชุมสภา!!!
 

MGR Live

โพลชี้ต่างชาติ-การเมืองแอบหลังม็อบ  “เพนกวิน”ชวนปู่ย่าตายายร่วม19ก.ย.
โพลชี้ต่างชาติ-การเมืองแอบหลังม็อบ “เพนกวิน”ชวนปู่ย่าตายายร่วม19ก.ย.
 
ซูเปอร์โพล ชี้คนไทยตาสว่าง เชื่อมีขบวนการต่างชาติ-นักการเมือง อยู่เบื้องหลัง ม็อบ เป้าหมายทำลายเสาหลักของชาติ ห่วงซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจ ขณะที่ดุสิตโพล ระบุเสียงก้ำกึ่งเชื่อ-ไม่เชื่อ ข่าวรัฐประหาร แต่ส่วนมากไม่คิดว่าจะมีรัฐบาล
 

ผู้จัดการรายวัน

ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่เชื่อกระแสข่าวรัฐประหาร ชี้แค่สร้างกระแส
ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่เชื่อกระแสข่าวรัฐประหาร ชี้แค่สร้างกระแส
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.08 ไม่เชื่อกระแสข่าวการทำรัฐประหาร โดยมองเป็นการปล่อยข่าว สร้างกระแส ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำถึงขนาดนั้น ปัจจุบันอยู่
 

ทันเหตุการณ์

สวนดุสิตโพลสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลไม่มั่นคง แนะเร่งแก้ปัญหา ศก.-ปากท้อง ปชช.
สวนดุสิตโพลสะท้อนเสถียรภาพรัฐบาลไม่มั่นคง แนะเร่งแก้ปัญหา ศก.-ปากท้อง ปชช.
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,768 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง เสถียรภาพรัฐบาล ณ วันนี้ผลการสำรวจพบว่า5 จุดแข็ง ที่ทำให้รัฐบาลเข้มแข็ง/มั่นคงอันดับ 1 ร้อยละ 64.74 ระบุ มีเสียง ส.ว. สนับสนุน
 

ทันเหตุการณ์

โพลขอคนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อชาติ แนะ"บิ๊กตู่"ยุบสภาฯ ส.ส.ร.40หนุนยกร่างรธน.ใหม่
โพลขอคนไทยมีทัศนคติที่ดีต่อชาติ แนะ"บิ๊กตู่"ยุบสภาฯ ส.ส.ร.40หนุนยกร่างรธน.ใหม่
 
ซูเปอร์โพล เผยประชาชนอยากให้เยาวชนรวมพลังปลดแอก ไม่ยอมให้ต่างชาติแทรกแซง ทำคนในชาติแตกแยก ต้องการให้คนไทยทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ สำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ขณะที่สวนดุสิตโพล เห็นด้วยกับข้อเรียกร้
 

ผู้จัดการรายวัน

ดุสิตโพลเผย ปชช.หนุนการชุมนุมของนิสิตเป็นไปตาม ปชต.แต่ต้องไม่จวบจ้วงสถาบัน
ดุสิตโพลเผย ปชช.หนุนการชุมนุมของนิสิตเป็นไปตาม ปชต.แต่ต้องไม่จวบจ้วงสถาบัน
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง การชุมนุมประท้วงของนักศึกษา ณ วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.11 มองเป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 41.76 ระบุต้องไม่จาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการช
 

ทันเหตุการณ์

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.แนะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแก้ปัญหา ศก.ณ วันนี้
สวนดุสิตโพลเผย ปชช.แนะกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศแก้ปัญหา ศก.ณ วันนี้
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,109 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง ระดมสมองแก้ปัญหาเศรษฐกิจ หลังจากเปิดตัว ครม. ประยุทธ์ 2/2 เป็นที่เรียบร้อย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ฝากถึงรัฐมนต
 

ทันเหตุการณ์

“ทิพานัน” ปลื้มผลโพลชู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” อันดับ 1 เชื่อรัฐบาลสานต่อนโยบายเพื่อประชาชน
“ทิพานัน” ปลื้มผลโพลชู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” อันดับ 1 เชื่อรัฐบาลสานต่อนโยบายเพื่อประชาชน
 
“ทิพานัน” ปลื้มผลโพลชู “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”อันดับ1 เชื่อรัฐบาลสานต่อนโยบายเพื่อประชาชน จี้พรรคการเมืองฟังเสียงทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญปัญหาปากท้อง ไม่ใช่แก้ปัญหาการเมือง โดยอ้างประชาชนวันนี้ (4 ส.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ อดีตผู้สมัค
 

การเมือง

ดุสิตโพลเผยข่าวที่ ปชช.ส่วนใหญ่สนใจคือเรื่องปากท้อง-สภาพ ศก.
ดุสิตโพลเผยข่าวที่ ปชช.ส่วนใหญ่สนใจคือเรื่องปากท้อง-สภาพ ศก.
 
สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน กรณีข่าวที่ประชาชนสนใจ ณ วันนี้ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 85.95 สนใจข่าวที่เป็นเรื่องปากท้องของชาวบ้าน เพราะสภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สินค้าแพง ค่าครองชีพสูง คนตกงาน รองลงมาร้อยละ83.61 เป็นเรื่องโรคโค
 

ทันเหตุการณ์

โพลอยากเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ ปรับครม.ประชาชนไม่ได้ประโยชน์
โพลอยากเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ ปรับครม.ประชาชนไม่ได้ประโยชน์
 
ซูเปอร์โพลระบุ ประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารประเทศ หวั่นม็อบ นศ.บานปลาย ขณะที่สวนดุสิตโพล ชี้ปรับครม.มีแต่นักการเมืองได้ประโยชน์ ประชาชนไม่ได้อะไร ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลจะลดลง เพราะปรับแล้วรัฐบาลก็ยังคงทำงานได้เหมือนเดิม
 

ผู้จัดการรายวัน

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ไม่ได้ประโยชน์จากการปรับ ครม.
สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ไม่ได้ประโยชน์จากการปรับ ครม.
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,078 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง ประชาชนได้อะไร ? จากการปรับ ครม.ประชาชนคิดว่า การปรับ ครม. ครั้งนี้ จะทำให้รัฐบาลทำงานได้ดีขึ้นหรือไม่ ?อันดับ 1 ร้อยละ 55.75
 

ทันเหตุการณ์

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.พอใจรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 แต่ไม่ปลื้มเศรษฐกิจพัง
สวนดุสิตโพลเผย ปชช.พอใจรัฐบาลแก้ปัญหาโควิด-19 แต่ไม่ปลื้มเศรษฐกิจพัง
 
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,269 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง ประชาชนคิดอย่างไร ? กับกระแสข่าวการปรับ ครม. ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ถูกพูดถึงอย่างมาก โดยเมื่อวันที่ 10 กรกฎ
 

ทันเหตุการณ์

สธ.ห่วงคนไทยไม่กังวล "โควิด" ย้ำระบาดรอบ 2 ได้ หากประมาท-การ์ดตก
สธ.ห่วงคนไทยไม่กังวล "โควิด" ย้ำระบาดรอบ 2 ได้ หากประมาท-การ์ดตก
 
สธ.ห่วง ปชช.ไม่กังวลโรคโควิด-19 ย้ำประมาท การ์ดตก ไม่ใส่หน้ากาก ไม่เว้นระยะห่าง เสี่ยงระบาดระลอก 2 ชี้โควิดจะกลับมาหรือไม่ ขึ้นกับกับความร่วมมือของคนไทย วอนใส่แมสก์ ล้างมือ รักษาระยะห่าง เช็กอินเช็กเอาต์ไทยชนะ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต