xs
xsm
sm
md
lg

นายนพพร ศุภพิพัฒน์

"ตระกูลณรงค์เดช" ตั้งโต๊ะแจงปมร้อน "เซ็นปลอมโอนหุ้นวินด์"
"ตระกูลณรงค์เดช" ตั้งโต๊ะแจงปมร้อน "เซ็นปลอมโอนหุ้นวินด์"
 
3 พ่อลูก ตระกูลณรงค์เดช ตั้งโต๊ะแถลงด่วนปมร้อน ตอบโต้ ณพ ณรงค์เดช และพวก ปลอมลายเซ็นโอนหุ้น วินด์ เอนเนอร์ยี่ พร้อมชี้แจงเอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมครบถ้วน ลั่นเดินหน้าเอาผิดผู้ที่ปลอมลายมือชื่อโกงธุรกรรมของตนอย่างถึงที่สุด
 

หุ้น