xs
xsm
sm
md
lg

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

"รื่นวดี" ดันร่าง พ.ร.บ. สิทธิในหลักประกันเสนอ UNCITRAL สมัยที่ 52
"รื่นวดี" ดันร่าง พ.ร.บ. สิทธิในหลักประกันเสนอ UNCITRAL สมัยที่ 52
 
เลขา ก.ล.ต. เดินหน้าเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิในหลักประกัน ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) สมัยที่ 52 ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย หวังพัฒนาในการได้รับสินเชื่อ
 

หุ้น

กรรมการ ก.ล.ต.รับหลักการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นประเภทใหม่
กรรมการ ก.ล.ต.รับหลักการกำกับดูแลธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นประเภทใหม่
 
บอร์ด ก.ล.ต. รับหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล และธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทใหม่เพิ่มเติม หวังเป็นทางเลือกในการลงทุนให้แก่ประชาชน
 

หุ้น

ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62
ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.62
 
ก.ล.ต. ปรับโครงสร้างองค์กร เน้นบทบาทด้านพัฒนาตลาดทุนควบคู่คุ้มครองผู้ลงทุน โดยจัดกลุ่มงานใหม่ รวมงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแต่งตั้งรองเลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการใหม่ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต
 

หุ้น

ก.ล.ต. - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ IAA เปิดโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี
ก.ล.ต. - ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ IAA เปิดโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี
 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) จัดทำโครงการจัดทำบทวิเคราะห์สำหรับผู้ลงทุน ส่งเสริมการขยายบทวิเคราะห์คุณภาพให้ครอบคลุมหลักทรัพย์มากขึ้น ตั้งเป้าผลิต 100 บทวิเคราะห์คุณภาพ ใน 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ส่งเสริมบทวิเคราะห์คุณภาพ คุ้มครองผู้ลงทุน เพื่อการพัฒนาตลาดทุนเติบโตระยะยาว คาดเริ่มเผยแพร่ในไตรมาส 4 ปีนี้
 

หุ้น

ก.ล.ต. หารือชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Investment Banking Club) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุน
ก.ล.ต. หารือชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (Investment Banking Club) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการระดมทุน
 
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร หารือร่วมกับนายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ ประธานชมรมวาณิชธนกิจ และกรรมการชมรมวาณิชธนกิจ เพื
 

หุ้น

ก.ล.ต.ศึกษาปรับเกณฑ์ IPO เอื้อ SME ระดมทุน พร้อมตั้ง Investor Protection Fund คุ้มครองผู้ลงทุนไทย
ก.ล.ต.ศึกษาปรับเกณฑ์ IPO เอื้อ SME ระดมทุน พร้อมตั้ง Investor Protection Fund คุ้มครองผู้ลงทุนไทย
 
ก.ล.ต.ศึกษาปรับเกณฑ์ IPO เอื้อ SME ระดมทุน โดยจัดคาราวานออกพื้นที่ในเดือน มิ.ย.นี้ พร้อมตั้ง Investor Protection Fund คุ้มครองผู้ลงทุนไทย โดยจะเยียวยาและคุ้มครองผู้ลงทุนครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากลงทุนในทุกๆ สินทรัพย์ ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัล คาดว่ามีความชัดเจนใน 3-6 เดือนข้างหน้า
 

หุ้น

ติดอาวุธสมาคมผู้ลงทุน / สุนันท์ ศรีจันทรา
ติดอาวุธสมาคมผู้ลงทุน / สุนันท์ ศรีจันทรา
 
เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กำลังเดินหน้าวางมาตรการคุ้มครอง นักลงทุนในตลาดหุ้น โดยจะผลักดันให้สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีบทบาทดูแลนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น
 

หุ้น

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงผลการหารือความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงผลการหารือความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน
 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยผลการประชุมเพื่อหารือเชิงนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ 2/2562 ผลักดันกลยุทธ์ One Stop Service,One Report,One ESG หวังวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ลงทุนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อกำหนดนโยบายตลาดทุนระยะยาว
 

หุ้น

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงผลการหารือความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แถลงผลการหารือความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุน
 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยผลการประชุมเพื่อหารือเชิงนโยบายและแนวทางการทำงานร่วมกัน ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท โดยโครงการที่ดำเนินการร่วมกันมีความคืบหน้าในทุกด้าน ได้แก่ (1) One Stop Service หรือศูนย์ให้คำปรึกษาบริษัทจดทะเบียนครบวงจร พร้อมให้บริการกันยายน 2562 (2) One Report ลดความซ้ำซ้อนแบบรายงาน 56-1 และ 56-2 เหลือแบบเดียว เริ่มต้นปี 2563 และ (3) One ESG รวมศูนย์การพัฒนา ESG บริษัทจดทะเบียน เน้นให้เกิดการปฏิบัติจริง นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานประเดิมแผนทำวิจัยร่วมกัน เริ่มจากการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆ เพื่อกำหนดนโยบายตลาดทุนระยะยาว
 

หุ้น

ก.ล.ต. – กสม. ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนสู่ความยั่งยืน
ก.ล.ต. – กสม. ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนสู่ความยั่งยืน
 
ก.ล.ต. และ กสม. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนประกอบธุรกิจที่ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พร้อมจัดสัมมนาเรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสู่ความยั่ง
 

หุ้น

ก.ล.ต. จับมือ 9 หน่วยงานรัฐ-เอกชน หนุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย
ก.ล.ต. จับมือ 9 หน่วยงานรัฐ-เอกชน หนุนดิจิทัลเพื่อพัฒนาตลาดทุนไทย
 
ก.ล.ต. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 9 หน่วยงานเป็นครั้งแรก เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาตลาดทุนไทยสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (digital transformation)
 

หุ้น

ดึง “ดีเอสไอ”ปราบปั่นหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา
ดึง “ดีเอสไอ”ปราบปั่นหุ้น / สุนันท์ ศรีจันทรา
 
เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ซึ่งรับตำแหน่ง 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา กำลังประเดิมผลงานชิ้นแรก โดยประสานความร่วมมือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในการปราบปรามการ
 

หุ้น

ก.ล.ต. ส่งเสริมหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และความยั่งยืน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมไฟลิ่งถึง พ.ค. 2563
ก.ล.ต. ส่งเสริมหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และความยั่งยืน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมไฟลิ่งถึง พ.ค. 2563
 
ก.ล.ต. ส่งเสริมหุ้นกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม และความยั่งยืน โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมไฟลิ่งถึง พ.ค. 2563ก.ล.ต. ส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี
 

หุ้น

ก.ล.ต. จับมือ กสม. ผุดสัมมนาส่งเสริม บจ.ไทยขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนตามหลักสิทธิมนุษยชน
ก.ล.ต. จับมือ กสม. ผุดสัมมนาส่งเสริม บจ.ไทยขับเคลื่อนธุรกิจยั่งยืนตามหลักสิทธิมนุษยชน
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมหารือเตรียมจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง สิทธิมนุษยชน: ปัจจัยขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทย
 

หุ้น

ก.ล.ต.หารือ DSI หวังปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้ กม. นำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ก.ล.ต.หารือ DSI หวังปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้ กม. นำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
 
ก.ล.ต.หารือ DSI หวังปรับปรุงกระบวนการบังคับใช้ กม. นำเทคโนโลยีดิจิทัลใช้เพิ่มประสิทธิภาพ อาทิ การนำเอา AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูล ตรวจสอบพฤติกรรมการกระทำความผิด เพื่อลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงาน อีกทั้งยังได้ทาบทามนักวิทยาศาสตร์ด้าน DATA มาเป็นที่ปรึกษาของ ก.ล.ต.
 

หุ้น

ก.ล.ต. ไทย-กัมพูชา ร่วมหารือยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนา-กำกับดูแลตลาดทุนระหว่างประเทศ
ก.ล.ต. ไทย-กัมพูชา ร่วมหารือยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนา-กำกับดูแลตลาดทุนระหว่างประเทศ
 
ก.ล.ต. ไทย-กัมพูชา ร่วมหารือยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนา โดยรวมถึงการสนับสนุนให้ บจ. ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นกัมพูชามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย หรือเข้าจดทะเบียนพร้อมกันทั้งสองตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันม
 

หุ้น

ก.ล.ต. เข้าพบเลขาฯ IOSCO หารือยื่นข้อเสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี 2565
ก.ล.ต. เข้าพบเลขาฯ IOSCO หารือยื่นข้อเสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในปี 2565
 
เลขาธิการ ก.ล.ต. ยื่นข้อเสนอ IOSCO ในการสมัครแข่งขันเพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี 2565 ของ IOSCO ที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นปีที่ ก.ล.ต. จะครบรอบวันสถาปนา 30 ปี หวังสอดรับแผนยุทธศาสตร์ชาติในการให้ประเทศไทยเป็นเวทีในการประชุมนานาชาติ
 

หุ้น

ก.ล.ต. ร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร
ก.ล.ต. ร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร
 
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมด้วยนางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ก.ล.ต. ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปร
 

หุ้น

ก.ล.ต. ลงนาม MoU 3 หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี สร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน
ก.ล.ต. ลงนาม MoU 3 หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการบังคับคดี สร้างความเชื่อมั่นในตลาดทุน
 
ก.ล.ต. ร่วมกับกรมบังคับคดี และสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการบังคับคดีกับผู้กระทำความผิดในตลาดทุน เพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบ
 

หุ้น