xs
xsm
sm
md
lg

ซีพีเอฟ ทุ่ม 547 ล้านซื้อหุ้น Camanor 40% ขยายฟาร์ม-แปรรูปกุ้งในบราซิล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เซ็นสัญญาร่วมทุนกับ “Camanor” ทำธุรกิจฟาร์มกุ้ง และแปรรูปกุ้ง ในประเทศบราซิล ในสัดส่วน 40% มูลค่าประมาณ 547 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารกุ้ง และขยายฐานการส่งออกกุ้งแปรรูปในอนาคต

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 61 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเข้าลงทุน (Investment Agreement) กับ Camanor Produtos Marinhos Ltda. (Camanor) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศบราซิล และกลุ่มผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ Camanor โดยตามสัญญาดังกล่าวบริษัทได้ตกลงซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ Camanor จำนวน 40% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงภายหลังการเพิ่มทุนของ Camanor รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 547 ล้านบาท โดยคาดว่ารายการจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา

ภายหลังการเพิ่มทุน Camanor จะมีทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว รวม 11.67 ล้านเรียลบราซิล โดยมีบุคคลธรรมดา 3 ราย ถือหุ้น 60% และ CPF จะถือหุ้นในสัดส่วนถือหุ้น 40%

สำหรับ Camanor ดำเนินธุรกิจประกอบธุรกิจฟาร์มกุ้ง และแปรรูปกุ้งขั้นต้น ในประเทศบราซิล ซึ่งผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ กุ้งสด และกุ้งแปรรูปแช่แข็ง จำหน่ายผ่านช่องทางค้าส่งในประเทศบราซิล และส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น ฝรั่งเศส นอกจากนี้ ยังเป็นผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งระบบปิดชื่อ AquaScience ซึ่งเป็นระบบการเลี้ยงกุ้งความหนาแน่นสูง หมุนเวียนการใช้น้ำโดยไม่ใช้สารเคมีหรือยาฆ่าเชื้อ ให้ผลผลิตต่อพื้นที่การเลี้ยงสูง

ส่วนแหล่งเงินลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำมาจากกระแสเงินสดของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การลงทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ เพราะเป็นการลงทุนเพื่อร่วมศึกษาวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเลี้ยงกุ้ง จากการที่ผู้บริหาร Camanor เป็นผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจระยะเวลานาน ได้พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งที่ทันสมัยให้ผลผลิตต่อพื้นที่การเลี้ยงสูง เมื่อผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านพันธุ์กุ้งของ CPF แล้วจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกุ้งให้มีต้นทุนลดลงได้

นอกจากนี้ ประเทศบราซิลเป็นแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใช้ในการผลิตอาหารกุ้ง และมีศักยภาพทางการตลาดสูงจากจำนวนประชากรและเศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมถึงยังสามารถใช้เป็นฐานการส่งออกกุ้งแปรรูปในอนาคต อีกทั้งการลงทุนใน Camanor ซึ่งตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ จะเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านแหล่งผลิตกุ้งของบริษัทด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...