xs
xsm
sm
md
lg

CPF

ซีพีเอฟ เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาหารมั่นคง
ซีพีเอฟ เดินหน้าอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนสมบูรณ์ เพิ่มพูนอาหารมั่นคง
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ควบคู่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตต้นน้ำถึงปลายน้ำ เดินหน้าโครงการซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน ระยะที่สอง อ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง
ซีพีเอฟ ขยายเวลาโครงการ Faster Payment เพิ่มสุขภาพทางการเงินคู่ค้า SMEs โตต่อเนื่อง
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)#8203; หรือ ซีพีเอฟ ต่อเวลาการดำเนินโครงการ Faster Payment ลดระยะเวลาเครดิตเทอมภายใน 30 วัน ช่วยเสริมความแกร่งสุขภาพทางการเงินของคู่ค้าธุรกิจ SMEs สร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กองทัพบก-ซีพีเอฟ มอบบ้านโครงการที่ 2 รวม 47 หลังให้ชุมชนคลองเตย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศล
กองทัพบก-ซีพีเอฟ มอบบ้านโครงการที่ 2 รวม 47 หลังให้ชุมชนคลองเตย ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ถวายเป็นพระราชกุศล
 
พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ร่วมด้วย พลตำรวจเอกมนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลโทเจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ชู CARE Aquaculture Model ยกระดับธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สร้างแหล่งอาหารมั่นคง ปลอดภัยให้ผู้บริโภค
ซีพีเอฟ ชู CARE Aquaculture Model ยกระดับธุรกิจการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด สร้างแหล่งอาหารมั่นคง ปลอดภัยให้ผู้บริโภค
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามระบบ CARE Aquaculture Model หรือ CARE แก่เกษตรกรรายย่อย พัฒนาการเลี้ยงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ปลอดสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงส
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ชู “อาหารมั่นคง” ผลิตอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลี้ยงประชากรโลกอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟ ชู “อาหารมั่นคง” ผลิตอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลี้ยงประชากรโลกอย่างยั่งยืน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบ ชูกลยุทธ์ “อาหารมั่นคง” ผลิตอาหารคุณภาพและปลอดภัย รองรับความต้องการของประชากรโลกอย่างเพียงพอและยั่งยืนในทุกสถานการณ์
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ขึ้นแท่นสู่ Tier 3 บนดัชนีชี้วัดการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มประจำปี 2020
ซีพีเอฟ ขึ้นแท่นสู่ Tier 3 บนดัชนีชี้วัดการพัฒนาสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มประจำปี 2020
 
ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งเดียวของไทยที่ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้นในทุกหมวด และได้รับการปรับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ Tier 3 จาก Tier 4 ในรายงานเกณฑ์มาตรฐานทางธุรกิจตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ปี 2020 (The Business Benchmark on Farm Animal Welfare Report : BB
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

คณะประมง ม.เกษตรฯ-ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ยั่งยืน
คณะประมง ม.เกษตรฯ-ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดที่ยั่งยืน
 
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โชว์ความสำเร็จโครงการความร่วมมือ “ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดระบบน้ำหมุนเวียน” ห้องเรียนสำหรับนิสิตประมงเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัต
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ยืนยันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา เดินหน้าผนึกพลังพันธมิตรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลยั่งยืน
ซีพีเอฟ ยืนยันผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มา เดินหน้าผนึกพลังพันธมิตรขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารทะเลยั่งยืน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นจัดหาวัตถุดิบหลักสำหรับธุรกิจอาหารสัตว์น้ำด้วยความรับผิดชอบ ยึดมาตรฐานสากล ยืนยัน กิจการประเทศไทยใช้ปลาป่นจากผลพลอยได้ของโรงงานแปรรูป (By-Product) 100% ได้รับการรับรองมา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อาหารมั่นคง-อาหารที่ยั่งยืน...จากพื้นฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี
อาหารมั่นคง-อาหารที่ยั่งยืน...จากพื้นฐานสวัสดิภาพสัตว์ที่ดี
 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ระบุว่าแม้ปัจจุบันโลกผลิตอาหารได้เพียงพอกับจำนวนประชากรโลก แต่ยังคงมีประชากรโลกมากกว่า 3 พันล้านคน ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ และเสี่ยงต่อภาวะความไม่มั่นคงทางอาหาร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กรมป่าไม้ -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร่วมพลิกฟื้นป่าเขาพระยาเดินธง สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน เรียนรู้อนุรักษ์ป่าผ่านห้องเรียนธรรมชาติ
กรมป่าไม้ -ชุมชน -ซีพีเอฟ ร่วมพลิกฟื้นป่าเขาพระยาเดินธง สร้างแหล่งอาหารยั่งยืน เรียนรู้อนุรักษ์ป่าผ่านห้องเรียนธรรมชาติ
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จับมือกรมป่าไม้ และชุมชน สานต่อโครงการซีพีเอฟ รักษ์นิเวศ ลุ่มน้ำป่าสัก เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ระยะที่ 2 มุ่งมั่นเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟใส่ใจ “อาหารปลอดภัย” ตลอดห่วงโซ่การผลิต
ซีพีเอฟใส่ใจ “อาหารปลอดภัย” ตลอดห่วงโซ่การผลิต
 
“อาหารปลอดภัย” กลายเป็นกระแสที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญยิ่งขึ้น นับจากโควิด 19 มีการระบาดลุกลามไปทั่วโลก อาหารการกินที่มีคุณค่าทางอาหาร ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ จึงเป็นอีกปัจจัยที่ผู้บริโภคนำมาใช้พิจารณาเลือกซื้ออาหาร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟยึดแนวทาง "ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ" ใช้ข้าวโพดระบุที่ปลูกถูกต้อง 100% พร้อมส่งเสริมเกษตรกร เติบโตไปด้วยกัน
ซีพีเอฟยึดแนวทาง "ไม่เขา ไม่เผา เราซื้อ" ใช้ข้าวโพดระบุที่ปลูกถูกต้อง 100% พร้อมส่งเสริมเกษตรกร เติบโตไปด้วยกัน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นใส่ใจการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบทุกขั้นตอน เน้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างโปร่งใส ยืนยันใช้วัตถุดิบข้าวโพดจากแหล่งผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

คณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน CPF เข้าพบผู้ว่าฯ ตราด ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
คณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน CPF เข้าพบผู้ว่าฯ ตราด ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 
คณะทำงานยุทธศาสตร์ป่าชายเลน CPF เข้าพบผู้ว่าฯตราด ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และจะต่อยอดการทำกิจกรรมต่างๆสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เจอร์ไฮ ผู้นำด้านขนมสัตว์เลี้ยงอันดับ 1  เปิดตัวอาหารเม็ดนุ่มเจ้าแรกของไทย ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุนัข
เจอร์ไฮ ผู้นำด้านขนมสัตว์เลี้ยงอันดับ 1 เปิดตัวอาหารเม็ดนุ่มเจ้าแรกของไทย ทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุนัข
 
เจอร์ไฮ ผู้นำด้านขนมสัตว์เลี้ยงอันดับ 1 เปิดตัวอาหารเม็ดนุ่มเจ้าแรกของไทย ภายใต้ชื่อ “JerHigh Meat as meals” ใช้ส่วนผสมพรีเมียม มีสัดส่วนเนื้อไก่แท้คุณภาพจากซีพีเอฟ โดยมี ญาญ่า-อุรัสยา พรีเซนเตอร์คนใหม่ ส่งมอบอาหารสุนัขที่อร่อยและ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารแก่ บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ต่อเนื่องปีที่ 5
ซีพีเอฟ สนับสนุนอาหารแก่ บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ต่อเนื่องปีที่ 5
 
นายวราราชย์ เรืองศรี (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายนรชัย รัตนบานชื่น (ที่ 2 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารจากซีพี อาทิ ไข่ไก่สด จำนวน 17
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ร่วมรณรงค์ “วันป่าไม้โลก” ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต ขับเคลื่อน“ครัวโลกที่ยั่งยืน”
ซีพีเอฟ ร่วมรณรงค์ “วันป่าไม้โลก” ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต ขับเคลื่อน“ครัวโลกที่ยั่งยืน”
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูผืนป่าตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทางจัดหาวัตถุดิบถูกกฎหมายและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พร้อมปลูกฝังพนักงานในองค์กร เพิ่มพื้นที่สีเข
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“กัญชง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มอาหารไทย สู่ครัวโลก
“กัญชง” พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่มอาหารไทย สู่ครัวโลก
 
ปฏิเสธไม่ได้ว่า “กัญชา-กัญชง” กำลังเป็นกระแสฟีเวอร์มาแรงแซงโค้งพืชทุกชนิด จุดพลุความสนใจของคนไทยในทุกภาคส่วนวงกว้าง หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการผลักดันพืชชนิดนี้มาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 2-3 ปี ล่าสุดปลายเดือนมกราคมที่ผ่า
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF หนุน "รร.รัฐการุณวิทยา" ในโครงการ CONNEXT ED ทำ ”โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่”
CPF หนุน "รร.รัฐการุณวิทยา" ในโครงการ CONNEXT ED ทำ ”โรงเรือนจำลองฟาร์มไก่พันธุ์ไข่”
 
โรงเรียนรัฐการุณวิทยา ตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีจำนวนนักเรียน 231 คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการคอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) โครงการที่เกิ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF คว้า 2 รางวัล IAA Awards CEO และ CFO ยอดเยี่ยมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
CPF คว้า 2 รางวัล IAA Awards CEO และ CFO ยอดเยี่ยมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล IAA Awards for Listed Companies 2020 ประเภท รางวัล CEO ยอดเยี่ยมกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ปี 2020 แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ม.สงขลานครินทร์ และ ซีพีเอฟ จับมือเดินหน้าหนุนวิชาการเกษตรครบวงจร มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้ประเทศ
ม.สงขลานครินทร์ และ ซีพีเอฟ จับมือเดินหน้าหนุนวิชาการเกษตรครบวงจร มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้ประเทศ
 
นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงนาม “โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร” ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ เชิญกูรูไขข้อสงสัยโควิด-19 เสริมความรู้พนักงาน ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
ซีพีเอฟ เชิญกูรูไขข้อสงสัยโควิด-19 เสริมความรู้พนักงาน ตอกย้ำผู้ผลิตอาหารปลอดภัย
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน หรือ ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้พนักงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กระทรวงศึกษาฯ-ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ
กระทรวงศึกษาฯ-ซีพีเอฟ ลงนาม MOU เติมทักษะอาชีวศึกษา คิกออฟโครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ
 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา คิกออฟ โครงการ CPF Jump Start ก้าวแรกอย่างมืออาชีพ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

"ประจักษ์เป็ดย่าง" ร้านดังย่านบางรัก สูตรเด็ดความอร่อยกว่า 100 ปี
"ประจักษ์เป็ดย่าง" ร้านดังย่านบางรัก สูตรเด็ดความอร่อยกว่า 100 ปี
 
ย่านบางรัก เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุง ถนนสายแรกของเมืองไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาล 4 นับเป็นย่านที่มีการสัญจรไปมาของผู้คนหนาแน่น มีสถานที่สวยๆ ที่ซ่อนอยู่ตามซอกซอย ให้เข้าไปสัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังมีร้านอา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

รัฐ ผนึกกำลังเอกชน สร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ พยุงเกษตรกร
รัฐ ผนึกกำลังเอกชน สร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ พยุงเกษตรกร
 
ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ที่กำลังสร้างผลกระทบอย่างหนักหนาให้กับเกษตรกรคนเลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศไม่ว่าจะรายย่อย รายกลาง รายใหญ่ จากราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรที่ 2.50 บาทต่อฟอง ขขณะที่ต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ในไตรมาสที่ 1/2564 (มกราคม-มีน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF ผนึกพลัง มูลนิธิ LPN ส่งมอบน้ำใจช่วยพี่น้องแรงงานต่างชาติ ฝ่าวิกฤติโควิดต่อเนื่อง
CPF ผนึกพลัง มูลนิธิ LPN ส่งมอบน้ำใจช่วยพี่น้องแรงงานต่างชาติ ฝ่าวิกฤติโควิดต่อเนื่อง
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network หรือ LPN) เดินหน้าส่งมอบความห่วงใยพี่น้องแรงงานข้ามชาติ ที่อาศัยในประเทศไทยให้สามารถดำรงชีวิตส
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF โชว์ความสำเร็จ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ปลูกข้าวโพดรักษ์โลก สร้างรายได้ที่มั่นคง
CPF โชว์ความสำเร็จ “เกษตรกรพึ่งตน ข้าวโพดยั่งยืน” ปลูกข้าวโพดรักษ์โลก สร้างรายได้ที่มั่นคง
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ภายใต้กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ มุ่งมั่นพัฒนาห่วงโซ่การผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน โชว์ความสำเร็จ โครงการ เกษตรกรพ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ กำไรสุทธิปี 63 โต 41% จ่ายปันผล 1 บาทต่อหุ้น EBITDA แตะ 81,692 ล้านบาท มั่นใจปี 64 ผลประกอบการจะดีขึ้นต่อเนื่อง
ซีพีเอฟ กำไรสุทธิปี 63 โต 41% จ่ายปันผล 1 บาทต่อหุ้น EBITDA แตะ 81,692 ล้านบาท มั่นใจปี 64 ผลประกอบการจะดีขึ้นต่อเนื่อง
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รายงานกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 26,022 ล้านบาท เติบโต 41% จากปีก่อน มีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) จำนวน 81,692 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72% ปัจจัย
 

หุ้น

ซีพีเอฟ หนุนรัฐเร่งส่งออกไข่ระบายส่วนเกิน สร้างเสถียรภาพราคาในประเทศช่วยเกษตรกร
ซีพีเอฟ หนุนรัฐเร่งส่งออกไข่ระบายส่วนเกิน สร้างเสถียรภาพราคาในประเทศช่วยเกษตรกร
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) เร่งส่งออกไข่ไก่ สร้างสมดุลปริมาณกับการบริโภค หวังสร้างเสถียรภาพราคาไข่ไก่ทั้งอุตสาหกรรม ช่วยพยุงเกษตรกรผู้เลี้ยงไก
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

คอมพาร์ทเม้นต์ ไก่เนื้อ ปราการสำคัญต้านหวัดนก-โรคสัตว์ปีก
คอมพาร์ทเม้นต์ ไก่เนื้อ ปราการสำคัญต้านหวัดนก-โรคสัตว์ปีก
 
การระบาดของเชื้อไข้หวัดนกชนิดรุนแรง 5 ชนิด ได้แก่ H5N1 H5N5 H5N6 และ H5N8 รวมทั้ง H5Nx (ไม่สามารถแยก N ได้) ในทวีปยุโรป ทั้งเยอรมนี โปแลนด์ ฯลฯ รวมถึงทวีปเอเชีย ในญี่ปุ่น อินเดีย ไต้หวัน อิหร่าน เวียดนาม อิรัก กัมพูชา และเกาหลีใต
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟจับมือคู่ค้าธุรกิจและซัพพลายเออร์ ขับเคลื่อนห่วงโซ่การเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน
ซีพีเอฟจับมือคู่ค้าธุรกิจและซัพพลายเออร์ ขับเคลื่อนห่วงโซ่การเกษตรและอาหารที่ยั่งยืน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพคู่ค้าธุรกิจและซัพพลายเออร์การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ยกระดับมาตรฐานสู่สากล ร่วมพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าของการเกษตรและอุตสาหกรรมการผลิตอาหารตอบโจท
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF หนุนพนักงานร่วมขับเคลื่อน“คอนเน็กซ์ อีดี”ยกระดับการศึกษาของไทย สร้างเด็กดีและเก่ง
CPF หนุนพนักงานร่วมขับเคลื่อน“คอนเน็กซ์ อีดี”ยกระดับการศึกษาของไทย สร้างเด็กดีและเก่ง
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มุ่งมั่นร่วมสร้างอนาคตทางการศึกษาของเด็กไทยผ่านโครงการ CONNEXT ED ส่งมอบโอกาสสู่น้องๆ ในโรงเรียนทั่วประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง พร้อมส่งเสริมพนักงานจิตอาสาผู้น
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ฟาร์มวังสมบูรณ์ ของ CPF ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง เป็นรายแรกของไทย
ฟาร์มวังสมบูรณ์ ของ CPF ได้รับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง เป็นรายแรกของไทย
 
กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าด้านปศุสัตว์ (สพส.) กรมปศุสัตว์ พิจารณาให้ “ฟาร์มวังสมบูรณ์”#8203; ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) นับ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

‘เป็ดอบชานอ้อย จากฮับซัว’ สุดยอดเมนู ร้านลิ้มจิงเฮียง (เจ้าเก่า) ตำนานคู่เยาวราชกว่า 80 ปี
‘เป็ดอบชานอ้อย จากฮับซัว’ สุดยอดเมนู ร้านลิ้มจิงเฮียง (เจ้าเก่า) ตำนานคู่เยาวราชกว่า 80 ปี
 
เมื่อถึงเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะตรุษจีนที่เพิ่งผ่านไป หรือสารทจีน ต้องเห็นภาพชุดไหว้เป็นสิ่งคุ้นตา ทั้งของคาว ของหวาน และผลไม้มาวางเรียงกันมากมาย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือ ‘เป็ด’ ไม่ว่าจะเมนูเป็ดย่าง เป็ดพะโล้ เพราะตามความเชื่อของคน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ร่วมกับ ก.สาธารณสุข ชวนสร้างสังคมสุขภาพ "ก้าวท้าใจ Season 3" ต้านภัยโควิด-19
ซีพีเอฟ ร่วมกับ ก.สาธารณสุข ชวนสร้างสังคมสุขภาพ "ก้าวท้าใจ Season 3" ต้านภัยโควิด-19
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนโครงการ ก้าวท้าใจ Season 3 สร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้อง พร้อมรณรงค์พนักงานให้ใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ-กาตุ่ยวิน ขอบคุณแฟนคลับ ดันไส้กรอกกลิ่นนมฮอกไกโด ติดเทรนด์ทวิตโลก
ซีพีเอฟ-กาตุ่ยวิน ขอบคุณแฟนคลับ ดันไส้กรอกกลิ่นนมฮอกไกโด ติดเทรนด์ทวิตโลก
 
วิน-นายเมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง เข้าพบ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร และนางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ในฐานะ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ยกระดับคุมเข้มทุกขั้นตอนการผลิตสูงสุด การันตีบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
ซีพีเอฟ ยกระดับคุมเข้มทุกขั้นตอนการผลิตสูงสุด การันตีบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยังคงดำเนินมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยของอาหารในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการเลือกใช้พลาสติก Food Grade ที่มีคุณสมบัติช่วยรักษาและป้องกันการปนเปื้อนในอ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยเอื้ออาทรและแบ่งปัน สานต่อ“โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ปีที่ 10
ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยเอื้ออาทรและแบ่งปัน สานต่อ“โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย” ปีที่ 10
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย เข้าสู่ปีที่ 10 ร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยเป็นสังคมของการเอื้ออาทร กตัญญูรู้คุณ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ สอ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ส่งมอบหน้ากากจากใจ ช่วยนักเรียนพื้นที่ห่างไกล สู้ภัยโควิด-19
ซีพีเอฟ ส่งมอบหน้ากากจากใจ ช่วยนักเรียนพื้นที่ห่างไกล สู้ภัยโควิด-19
 
คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย รับมอบหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 10,000 ชิ้น จาก บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดยมี นายสุจริต มัยลาภ รองกรรมการผู้จั
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ร่วมกับ ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ช่วยเหลือชุมชน จ.นนทบุรี
กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ ร่วมกับ ซีพี-ซีพีเอฟ ส่งอาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19 ช่วยเหลือชุมชน จ.นนทบุรี
 
พลโทวิรัตน์ นาคจู ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ พร้อมด้วยนายอดิศร์ กฤษณวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กว่า 1 เดือน ซีพี- ซีพีเอฟผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพี และอาหารจากใจ ดูแลนักรบเสื้อกาวน์และแรงงานต่างชาติ
กว่า 1 เดือน ซีพี- ซีพีเอฟผนึกภารกิจหนุนไทยต้านโควิด-19 ส่งมอบหน้ากากอนามัยซีพี และอาหารจากใจ ดูแลนักรบเสื้อกาวน์และแรงงานต่างชาติ
 
ตลอดเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา บุคลากรทางแพทย์ ประชาชนคนไทย ตลอดจนแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านต้องเผชิญกับไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดระลอกใหม่ และสถานการณ์ยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังกับบริษัท เจริญโภ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ร่วมกับ แม็คโคร จัดแคมเปญ "ปีฉลู ผ่านฉลุย" เสิร์ฟของไหว้ตรุษจีนเสริมมงคล
ซีพีเอฟ ร่วมกับ แม็คโคร จัดแคมเปญ "ปีฉลู ผ่านฉลุย" เสิร์ฟของไหว้ตรุษจีนเสริมมงคล
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับคู่ค้า ตอกย้ำเจ้าแห่งเทศกาล จัดแคมเปญ ปีฉลู ผ่านฉลุย เสริมความมงคลด้วยชุดไหว้ตรุษจีน ประกอบด้วย ชุดซาแซและโหงวแซ ยกทัพสินค้ามงคลชั้นดี พร้อมกิจกรรมเสี่ยงโชค ลุ้นรับส่วน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ จับมือ อ.ส.ค. เดินหน้าโครงการสี่ประสานสร้างความยั่งยืนโคนมไทย
ซีพีเอฟ จับมือ อ.ส.ค. เดินหน้าโครงการสี่ประสานสร้างความยั่งยืนโคนมไทย
 
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาผู้เลี้ยงโคนมไทย “โครงการสี่ประสาน สร้างความยั่งยืนโคนมไทย” มุ่งเป้าพัฒนาฟาร์มต้นน้ำโคนมไ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ และ แฟนคลับกาตุ่ยวิน มอบอาหารเติมรอยยิ้ม-ส่งความสุขให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส
ซีพีเอฟ และ แฟนคลับกาตุ่ยวิน มอบอาหารเติมรอยยิ้ม-ส่งความสุขให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส
 
นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ ผู้ร่วมประมูลและแฟนคลับกาตุ่ยวิน ได้แก่ นางสาวสศิรา รุ่งเรือง นางสาวธัชรี บุญภูพันธ์ตันติ นางสาวดาราพร แจ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

รมว. สาธารณสุข รับมอบอาหารจาก ซีพีเอฟ เป็นกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล“ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” สู้โควิด-19
รมว. สาธารณสุข รับมอบอาหารจาก ซีพีเอฟ เป็นกำลังใจทีมแพทย์-พยาบาล“ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” สู้โควิด-19
 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม อบต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร พร้อมรับมอบผลิตภัณฑ์อาหาร 1,700 แพ็ค ในโครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19 จากนายสุวิท
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ส่ง "อาหารจากใจ" ร่วมเป็นกำลังเสริม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” พร้อมรับมือโควิด-19
ซีพีเอฟ ส่ง "อาหารจากใจ" ร่วมเป็นกำลังเสริม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” พร้อมรับมือโควิด-19
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนชาวสมุทรสาครรับมือโควิด-19 รอบใหม่ เดินหน้าส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน แก่โรงพยาบาลสนาม “ศูนย์ห่วงใยคนสาคร” ภายใต้ โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ชูโมเดลความสำเร็จ พาชุมชนฝ่าโควิด 19 สร้างความมั่นคงทางอาหารและพึ่งพาตนเอง
ซีพีเอฟ ชูโมเดลความสำเร็จ พาชุมชนฝ่าโควิด 19 สร้างความมั่นคงทางอาหารและพึ่งพาตนเอง
 
ชุมชนรอบพื้นที่เขาพระยาเดินธง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี สร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืน พึ่งพาตนเอง ฝ่าวิกฤติโควิด 19 สานต่อโครงการปลูกผักตามวิถีธรรมชาติและโครงการปล่อยปลาลงเขื่อน โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาช
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

คู่ค้า SMEs  ซีพีเอฟตอบรับ “เครดิตเทอม 30 วัน” เสริมแกร่ง  ปรับตัวรับวิกฤตโควิดระลอกใหม่
คู่ค้า SMEs ซีพีเอฟตอบรับ “เครดิตเทอม 30 วัน” เสริมแกร่ง ปรับตัวรับวิกฤตโควิดระลอกใหม่
 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กว่า 6 พันราย ตอบรับโครงการ Faster Payment ให้เครดิตเทอมภายใน 30 วัน เป็นประโยชน์ ช่วยแก้ปัญหาสภาพคล่อง เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทยพยุ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ