xs
xsm
sm
md
lg

CPF

CPF โชว์ 5 เทรนด์ "อาหารเพื่ออนาคต" ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022  ย้ำศักยภาพ Food Tech Company หนุนบริโภคยั่งยืน
CPF โชว์ 5 เทรนด์ "อาหารเพื่ออนาคต" ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ย้ำศักยภาพ Food Tech Company หนุนบริโภคยั่งยืน
 
ซีพีเอฟ ยกขบวน 5 เทรนด์อาหารเพื่ออนาคต ร่วมหนุนวิถีบริโภคที่ยั่งยืน ร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 บนมาตรฐานใหม่ในรูปแบบ ไฮบริด ทั้งแบบชมสินค้าจริงที่บูธและทางออนไลน์ทุกวัน
 

Green Innovation & SD

22 พ.ค. วันความหลากหลายทางชีวภาพ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า
22 พ.ค. วันความหลากหลายทางชีวภาพ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอาหารปราศจากการตัดไม้ทำลายป่า
 
22 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ (International Day for Biological Diversity) โดยในปี 2565 ภายใต้แนวคิด Building a shared future for all life สร้างอนาคตร่วมกันเพื่อทุกชีวิต บริ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF ชูอาหารแห่งทศวรรษหน้า 'FOOD FOR THE NEXT DECADE' หนุนแนวคิดบริโภคยั่งยืน ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022
CPF ชูอาหารแห่งทศวรรษหน้า 'FOOD FOR THE NEXT DECADE' หนุนแนวคิดบริโภคยั่งยืน ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดพื้นที่กว่า 250 ตร.ม. โชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจอาหารของโลก ภายในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 ภายใต้แนวคิด “FOOD FOR THE NEXT DECADE” ชูเทรนด์อาหารโลก 5 กลุ่มในอีก
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF ชู 3 โครงการ ได้รับรองจากอบก.
โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF ชู 3 โครงการ ได้รับรองจากอบก.
 
รง.แปรรูปเนื้อไก่โคราชของ CPF ได้รับรองจากอบก. ช่วยลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกโครงการไบโอแก๊ส โซลาร์ รูฟท็อป และรักษ์ลำน้ำมูล โรงงานแปรรูปเนื้อไก่โคราชของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับใบประกาศเกี
 

ภูมิภาค

ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการผลิตรักษ์โลก ลดโลกร้อน ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟ ร่วมขับเคลื่อนกระบวนการผลิตรักษ์โลก ลดโลกร้อน ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่การผลิต และร่วมปกป้องทะเลโลก เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดจากปัจจุบันอยู่ที่ 27
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF  สานต่อ Circular Meal ..มื้อนี้เปลี่ยนโลก ปีที่ 2  จัดการอาหารส่วนเกิน สร้างความมั่นคงทางอาหาร
CPF สานต่อ Circular Meal ..มื้อนี้เปลี่ยนโลก ปีที่ 2 จัดการอาหารส่วนเกิน สร้างความมั่นคงทางอาหาร
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการ “Circular Meal... มื้อนี้เปลี่ยนโลก” เข้าสู่ปีที่ 2 จับมือภาคีเครือข่ายองค์กรชั้นนำ มุ่งลดการสูญเสียอาหาร จัดการอาหารส่วนเกิน ลดขยะอาหารจากการบริโภค สร้างค
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF ขับเคลื่อนนโยบายลดปริมาณการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า เดินหน้าการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
CPF ขับเคลื่อนนโยบายลดปริมาณการสูญเสียอาหารตลอดห่วงโซ่คุณค่า เดินหน้าการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน พัฒนากระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่า ลดปริมาณการสูญเสียอาหารและส่งเสริมการนำไปใช้ประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF คว้ารางวัลสูงสุด ด้านสิทธิมนุษยชน ใน "รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย" พร้อมรับอีก 3 รางวัล จากเวที ASRA 2021
CPF คว้ารางวัลสูงสุด ด้านสิทธิมนุษยชน ใน "รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับเอเชีย" พร้อมรับอีก 3 รางวัล จากเวที ASRA 2021
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับ 4 รางวัล รายงานความยั่งยืนยอดเยี่ยมระดับภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2021 จากเวทีประกาศรางวัล Asia Sustainability Reporting Awards (ASRA) 2021 โดยสามารถคว้าระดับ Gold Class ซึ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ มอบน้ำดื่ม หนุนภารกิจศูนย์พักคอยฯ เขตสาทร
ซีพีเอฟ มอบน้ำดื่ม หนุนภารกิจศูนย์พักคอยฯ เขตสาทร
 
นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นผู้แทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุนภ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

รมว.เกษตรฯ มอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน แก่ซีพีเอฟ
รมว.เกษตรฯ มอบเกียรติบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน แก่ซีพีเอฟ
 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2565 แก่ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF เปิดตัวรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ด้วยการลงมือทำ
CPF เปิดตัวรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2564 ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ด้วยการลงมือทำ
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดตัวรายงานยั่งยืน ประจำปี 2564 ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สู่ทศวรรษใหม่แห่งความยั่งยืน ด้วยการลงมือทำ ขับเคลื่อนเป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Ac
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ร่วมแสดงความยินดี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีก.เกษตรฯ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ซีพีเอฟ ร่วมแสดงความยินดี อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีก.เกษตรฯ รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ โดย นายเปรมศักดิ์ วนัชสุนทร รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนางตาบส์ทิพย์ แสงแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายนิวัติ สุธี
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

'Hi Pork' แฟรนไชส์ธุรกิจอาหารสุดฮิต! สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งความอร่อยหมูพรีเมียมทั่วไทย
'Hi Pork' แฟรนไชส์ธุรกิจอาหารสุดฮิต! สร้างผู้ประกอบการยุคใหม่ ส่งความอร่อยหมูพรีเมียมทั่วไทย
 
Hi Pork ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารสัญชาติไทย นำ 'เนื้อหมู' วัตถุดิบพรีเมียมมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆ ให้คนไทยได้สัมผัสความอร่อยฟิน หนุนผู้ประกอบการด้วยเงินลงทุนหลักหมื่นบาท ตั้งเป้าขยายเพิ่มเติมอีก 250 สาขาทั่วประเทศ ในปี 65 ...
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ยกระดับการเลี้ยงปลารูปแบบ CARE Aquaculture Model สร้างความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
ซีพีเอฟ ยกระดับการเลี้ยงปลารูปแบบ CARE Aquaculture Model สร้างความปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อม
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงปลาด้วยรูปแบบ CARE Aquaculture Model โดยนำหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal welfare) ที่ใส่ใจต่อสุขภาพสัตว์ เพื่อผลิตเป็นอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับซีพีเอฟ มอบไข่ไก่ แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
กระทรวงแรงงาน ร่วมกับซีพีเอฟ มอบไข่ไก่ แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
 
นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) ร่วมกับ นายสัมฤทธิ์ แสงลอย (ผู้แทน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ถวายจตุปัจจัยและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคของใช้ที่จำเป็น ได้แก่ ไข่ไก่สดซีพี จำนวน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF ดึง 'มิว-ศุภศิษฎ์' บุก Metaverse เปิด “CP Bologna MewTaverse” ปาร์ตี้ครั้งแรกและใหญ่ที่สุดบนโลกเสมือนจริง
CPF ดึง 'มิว-ศุภศิษฎ์' บุก Metaverse เปิด “CP Bologna MewTaverse” ปาร์ตี้ครั้งแรกและใหญ่ที่สุดบนโลกเสมือนจริง
 
ซีพีเอฟ เปิดตัวกิจกรรม CP Bologna MewTaverse บนรูปแบบโลก Metaverse ครั้งแรกและใหญ่ที่สุดบนโลกเสมือนจริง นำทีมปาร์ตี้โดย มิว-ศุภศิษฎ์ จงชีวีวัฒน์ หลังเสียงตอบรับล้มหลามจากแคมเปญ สายดื่ม..ต้องมี CP โบโลน่าพริก
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF สนับสนุนปฎิบัติการป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และ ฝุ่น PM 2.5 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
CPF สนับสนุนปฎิบัติการป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และ ฝุ่น PM 2.5 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมสนับสนุนปฏิบัติการป้องกันไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ผืนป่าในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินนทนนท์ อ.จอมทอง อ.แม่แจ่ม อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มอบเครื่องเป่าลม ใช้ใน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก  ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
ซีพีเอฟ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลิตอาหารอย่างยั่งยืน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สานต่อโมเดลธุรกิจสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย BCG พัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.483 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า พร้อมหนุนสัดส่วนรายได้ที่มาจากผลิตภ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

นักวิชาการซีพีเอฟ ย้ำการป้องกันโรคไก่ไทยเข้มแข็ง ผู้บริโภคมั่นใจเนื้อไก่ปลอดภัย
นักวิชาการซีพีเอฟ ย้ำการป้องกันโรคไก่ไทยเข้มแข็ง ผู้บริโภคมั่นใจเนื้อไก่ปลอดภัย
 
ซีพีเอฟ ชูระบบคอมพาร์ทเมนต์ ให้ความมั่นใจอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ป้องกันโรคไข้หวัดนกได้อย่างเป็นรูปธรรม แนะเกษตรกรเฝ้าระวังและคุมเข้ม พร้อมยกระดับระบบการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพในฟาร์มสัตว์ปีกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคว่า
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมแนะใช้หลัก 3C PLATFORM ผลิตอาหารปลอดภัย หนุนอนาคตอุตฯไก่เนื้อไทยเติบโตยั่งยืน
CPF ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมแนะใช้หลัก 3C PLATFORM ผลิตอาหารปลอดภัย หนุนอนาคตอุตฯไก่เนื้อไทยเติบโตยั่งยืน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ชูหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) พร้อมแนะนำหลักการ 3C PLATFORM ตอบโจทย์อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยสู่ความยั่งยืนในอนาคต ผลิตอาหารคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่ว
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือ ซีพีเอฟ ร่วมยกระดับมาตรฐานแรงงานในห่วงโซ่ผลิตสัตว์น้ำสู่ระดับสากล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือ ซีพีเอฟ ร่วมยกระดับมาตรฐานแรงงานในห่วงโซ่ผลิตสัตว์น้ำสู่ระดับสากล
 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ขับเคลื่อนบริหารจัดการแรงงานในห่วงโซ่การผลิตกุ้งตามมาตรฐานแรงงานไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานสู่มาตรฐานสากล
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ม. เกษตร จับมือ ซีพีเอฟ – ซีพีพี พัฒนาความเป็นเลิศงานวิจัยและการศึกษา
ม. เกษตร จับมือ ซีพีเอฟ – ซีพีพี พัฒนาความเป็นเลิศงานวิจัยและการศึกษา
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผนึกพลังกับ ซีพีเอฟ และ ซีพีพี ในเครือซีพี เดินหน้าขับเคลื่อนสร้างความเป็นเลิศให้กับงานวิจัยและการศึกษาของประเทศ นำร่องโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กัญชา และ โครงการวิจัยอาหารเพื่อนักกีฬา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ก.เกษตรฯ-ก.พาณิชย์ จับมือ ซีพีเอฟ เปิดโครงการ 'ข้าวแกง 20 บาท ถูกใจชุมชน' นำร่อง 10 ร้านค้า ช่วยชาวบางพลัด-บางกอกน้อย
ก.เกษตรฯ-ก.พาณิชย์ จับมือ ซีพีเอฟ เปิดโครงการ 'ข้าวแกง 20 บาท ถูกใจชุมชน' นำร่อง 10 ร้านค้า ช่วยชาวบางพลัด-บางกอกน้อย
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ มูลนิธิ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผนึกกำลังร่วมเปิด โครงการ “ข้าวแกง 20 บาท ถูกใจชุมชน” นำร่อง 10 ร้านค้า ในชุมชนเขตบางพลัดและบางกอกน้อย โดยร้านค้
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
ผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565
 
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับโล่รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทนักบริหารภาคเอกชน จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสู
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF ยกขบวนของไหว้ตรุษจีน เสริมมงคลเพิ่มความปัง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ รับปีเสือทอง
CPF ยกขบวนของไหว้ตรุษจีน เสริมมงคลเพิ่มความปัง พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ รับปีเสือทอง
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับธุรกิจในเครือ อาทิ ห้าดาว ไฮพอร์ค เป็ดเจ้าสัว และซินหมิง ขนทัพผลิตภัณฑ์ของไหว้ตรุษจีนคุณภาพดี พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ มาให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้เลือกจับจ่ายใช้สอยเพิ่มความปั
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เปิดประสบการณ์ใหม่! 'CHESTER’S FAST CAFÉ’ Flagship Store ฟิวชั่นไทยญี่ปุ่น ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
เปิดประสบการณ์ใหม่! 'CHESTER’S FAST CAFÉ’ Flagship Store ฟิวชั่นไทยญี่ปุ่น ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว
 
CHESTER’S FAST CAF#201; ชวนเปิดประสบการณ์ POWER PAUSE พักเติมพลัง ด้วยเมนูฟิวชั่น “ถึงใจ” แบบไทย ผสาน “ความพิถีพิถัน” แบบญี่ปุ่น พร้อมอิ่มอร่อยอารมณ์ดี Good Food Good Mood ไปกับเมนูใหม่กว่า 30 รายการ ที่รังสรรค์โดยเชฟมิชลินชื่อดังของไ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ต้อนรับปลัดพาณิชย์ เยี่ยมชมการผลิตไก่เนื้อคุณภาพปลอดภัย ยืนยันสต็อกสินค้าเป็นปกติ สร้างความมั่นใจคนไทย
ซีพีเอฟ ต้อนรับปลัดพาณิชย์ เยี่ยมชมการผลิตไก่เนื้อคุณภาพปลอดภัย ยืนยันสต็อกสินค้าเป็นปกติ สร้างความมั่นใจคนไทย
 
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน เยี่ยมชม โรงงานแปรรูปไก่มีนบุรี 1 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยมี นายดิถดนัย ผ่องสุวรร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ เปิดโรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว ต้อนรับคณะพาณิชย์-ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา พบสต๊อกปกติ ร่วมมืออย่างดี ข้อมูลครบถ้วน
ซีพีเอฟ เปิดโรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว ต้อนรับคณะพาณิชย์-ปศุสัตว์ฉะเชิงเทรา พบสต๊อกปกติ ร่วมมืออย่างดี ข้อมูลครบถ้วน
 
นายอัมพร อัมพรพุทธิสกุล รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เปิดโรงงานแปรรูปสุกรแปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ต้อนรับ นายณฐภณ ร่างมณี ผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัด ร่วมด้วย นายทรงสิทธิ์ บู่บาง ปศุสัตว์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และนายธวัฒน์ ปิ่นแก้ว ปศุสัตว์
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ปี 2565 CPF เลิกใช้ถ่านหิน  พร้อมเดินหน้าหนุนฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
ปี 2565 CPF เลิกใช้ถ่านหิน พร้อมเดินหน้าหนุนฟาร์ม-โรงงานต้นแบบใช้พลังงานหมุนเวียน
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยกเลิกใช้ถ่านหินในปี 2565 สำหรับกิจการในประเทศไทย ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 70,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เดินหน้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เชสเตอร์ ส่งแบรนด์ 'Chick Cargo' ร้านไก่ทอดสไตล์เกาหลีน้องใหม่! รุกตลาด Fast Food เอาใจวัยรุ่น
เชสเตอร์ ส่งแบรนด์ 'Chick Cargo' ร้านไก่ทอดสไตล์เกาหลีน้องใหม่! รุกตลาด Fast Food เอาใจวัยรุ่น
 
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ในกลุ่มบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดตัว 'Chick Cargo' (ชิคคาร์โก้) ร้านอาหารใหม่สไตล์เกาหลี 3 สาขา ได้แก่ โลตัส สุขาภิบาล 3, บิ๊กซี สุขสวัสดิ์ และ ไบเทค บางนา ต่อยอดความเป็นผู้เ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ  ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
ซีพีเอฟ ชูนโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งไม่ตัดไม้ทำลายป่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งมั่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน เดินหน้านโยบายจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ไม่ตัดไม้ทำลายป่า สามารถตรวจสอบย้อนกล
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ จับมือ อสค. สานต่อ 'สี่ประสานฯ' ปีที่ 2 ชูแอปฯ 'CP SmartMORE' สร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมโคนมไทย
ซีพีเอฟ จับมือ อสค. สานต่อ 'สี่ประสานฯ' ปีที่ 2 ชูแอปฯ 'CP SmartMORE' สร้างความยั่งยืนอุตสาหกรรมโคนมไทย
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ โดยธุรกิจอาหารสัตว์บก ร่วมกับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อสค. ผู้นำด้านการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนม และเป็นผู้รับซื้อ จำหน่ายผลิตภัณฑ์นม สานต่อโครงการ “สี่ประสา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ต้อนรับคู่ค้าต่างประเทศ เยี่ยมชมโครงการ"ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน" จ.สมุทรสาคร
ซีพีเอฟ ต้อนรับคู่ค้าต่างประเทศ เยี่ยมชมโครงการ"ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้องป่าชายเลน" จ.สมุทรสาคร
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคู่ค้าต่างประเทศจากญี่ปุ่น เยี่ยมชมโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ที่ต. บางหญ้าแพรก จ.สมุทรสาคร โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปลูกป่าชายเลนเพิ่มเติม ร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวใ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF จัดเต็มส่งท้ายปี!! ยกขบวนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัย ในงาน Money Expo 2021
CPF จัดเต็มส่งท้ายปี!! ยกขบวนผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพปลอดภัย ในงาน Money Expo 2021
 
ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 21 หรือ Money Expo 2021 และ นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมฯ เยี่ยมชมบูธ บริษัท เจร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่อง ให้ชาวชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ถวายเป็นพระราชกุศล
กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่อง ให้ชาวชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ถวายเป็นพระราชกุศล
 
พลเอกเจริญชัย หินเธาว์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จ จำนวน 15 หลัง จากจำนวนทั้งห
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

KU x CPF เปิดโอกาสทำจริง-รู้จริง สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ จากรั้วมหาวิทยาลัย
KU x CPF เปิดโอกาสทำจริง-รู้จริง สร้างนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ จากรั้วมหาวิทยาลัย
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และเครือข่ายวิทยาการคอมพิวเตอร์อีก 3 วิทยาเขต ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา วิทยาเขตศรีราชา, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาส
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

CPF เปิดตัวระบบ HR-eXp ศูนย์รวมข้อมูลหนึ่งเดียว!! พัฒนาศักยภาพพนักงานทุก Generation
CPF เปิดตัวระบบ HR-eXp ศูนย์รวมข้อมูลหนึ่งเดียว!! พัฒนาศักยภาพพนักงานทุก Generation
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดตัวระบบ HR-eXp แอปพลิเคชันที่รวมบริการงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources : HR) ไว้ในที่เดียว เป็นระบบ Cloud Solutions ทำให้ชีวิตของพนักงานซีพีเอฟมีความสะดวกสบาย ส
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จับมือ ม.ฟิลิปปินส์ ลอสบัญญอส ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาการ-เสริมศักยภาพ นศ.
ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ จับมือ ม.ฟิลิปปินส์ ลอสบัญญอส ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาการ-เสริมศักยภาพ นศ.
 
นายสกล ชีวะโกเศรษฐ รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเขตประเทศฟิลิปปินส์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ พร้อมด้วย ดร.โฮเซ่ วี. คามาโช จูเนียร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์ ล
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ จับมือสตาร์ทอัพอเมริกัน พัฒนา "เนื้อจากพืช" ที่ชุ่มฉ่ำ และอร่อยเทียบเท่าเนื้อสัตว์จริง
ซีพีเอฟ จับมือสตาร์ทอัพอเมริกัน พัฒนา "เนื้อจากพืช" ที่ชุ่มฉ่ำ และอร่อยเทียบเท่าเนื้อสัตว์จริง
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมมือกับ Lypid สตาร์ทอัพด้านไขมันจากพืช (Plant based lipid) จากสหรัฐอเมริกา ทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดนวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหารในงานสัมมนาระดับนานาชาติ Asia-Pacif
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

สุดปัง!! Chester’s ขยายเวลาความอร่อย 'เฟรนช์ฟรายส์รีฟิล' เพิ่มเติมกว่า 80 สาขาทั่วไทย
สุดปัง!! Chester’s ขยายเวลาความอร่อย 'เฟรนช์ฟรายส์รีฟิล' เพิ่มเติมกว่า 80 สาขาทั่วไทย
 
บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด ธุรกิจร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ภายใต้แบรนด์ เชสเตอร์ (Chester’s) ได้ขยายความอร่อยกับโปรโมชั่นพิเศษ “รีฟิล เฟรนช์ฟรายส์” เติมได้ไม่อั้นตลอด 2 ชั่วโมงเต็
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ติดอันดับบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ “ESG 100” เป็นปีที่ 5
ซีพีเอฟ ติดอันดับบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ “ESG 100” เป็นปีที่ 5
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทจดทะเบียนกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนการบริหารจัดการธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (En
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ชูนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง 4.0 ส่งมอบกุ้งสด สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง
ซีพีเอฟ ชูนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง 4.0 ส่งมอบกุ้งสด สะอาด ปลอดภัย ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ เดินหน้ายกระดับมาตฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์กุ้ง ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่กับระบบการเลี้ยงและการจัดการ ส่งมอบกุ้งคุณภาพดี สะอาด ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมไทย ฟื้นฟูระบบนิเวศดิน น้ำ ป่า ลดก๊าซเรือนกระจก สู่ความมั่นคงทางอาหาร
ซีพีเอฟ ร่วมสร้างสมดุลสิ่งแวดล้อมไทย ฟื้นฟูระบบนิเวศดิน น้ำ ป่า ลดก๊าซเรือนกระจก สู่ความมั่นคงทางอาหาร
 
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ ดิน น้ำ ป่า และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจก หนุนการใช้พลังงานสะอาด สร้างสมดุลธรรมชาติอย่างยั่งยืน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ