xs
xsm
sm
md
lg

กรมวิทย์ฯ ลุยฟาร์มกัญชง จ.ตาก หารือผลิตวัสดุคอมโพสิทจากใยกัญชง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมวิทยาศาสตร์บริการขานรับมติ ครม. ปลดล็อค "กัญชง" ปั้นพืชเศรษฐกิจใหม่ ลงพื้นที่ฟาร์ม อ.พบพระ จ.ตาก หารือผลิตวัสดุคอมโพสิทจากใยกัญชง

หลังจาดเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบ พลิกโฉมหน้ากัญชงจากพืชยาเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ เปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไปที่มีสัญญาติไทยขออนุญาตปลูกหรือผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อการศึกษา วิจัย และใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เชิงพาณิชย์ จนถึงอุตสาหกรรม

ทางกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงขานรับมติ ครม. นี้ โดยระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้ส่ง ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา และคณะนักวิจัย กลุ่มวัสดุขั้นสูงและเซรามิกสมัยใหม่ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ ณ ฟาร์มกัญชง ตำบลพบพระ จังหวัดตาก

การลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการวัสดุคอมโพสิทจากใยกัญชง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปพืชเกษตรพบพระ ในการผลิตเส้นใยสามมิติ และ ภาชนะสัมผัสอาหารแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อผลักดันนวัตกรรมวัสดุ มุ่งเน้นความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy; BCG) ซึ่งเป็นนโยบายและจุดเน้นการขับเคลื่อนของกระทรวง อว. ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...