xs
xsm
sm
md
lg

อพวช.จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และการทรงงาน “ในหลวง รัชกาลที่ ๙”

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

อพวช.จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และการทรงงานเทิดพระเกียรติ “พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ณ ตึกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า ปทุมธานี
อพวช.จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และการทรงงานเทิดพระเกียรติ “พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ณ ตึกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า ปทุมธานี

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เรื่องวิทยาศาสตร์และการทรงงาน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ คลองห้า ปทุมธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ภายในนิทรรศการได้เผยแพร่การทรงงานตลอดระยะเวลาที่ครองราชย์ ๗๐ ปี ที่ทรงนำความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยทุกโครงการพระราชดำริมีวิธีการดำเนินโครงการที่เรียบง่าย สอดคล้องกับระบบนิเวศโดยรวมของธรรมชาติ และยังทรงเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับประเทศ
อพวช.จัดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และการทรงงานเทิดพระเกียรติ “พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ณ ตึกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลองห้า ปทุมธานี
ส่วนแสดงแบบจำลองกังหันน้ำชัยพัฒนา ซึ่งเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงพระราชทานรูปแบบและพระราชดำริเมื่อ 24 ธ.ค.2531 มีคุณสมบัติในการถ่ายเทออกซิเจนได้ถึง 1.2 กิโลกรัมต่อแรงม้าต่อชั่วโมง ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับใช้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ส่วนแสดงนิทรรศการเรือใบซูเปอร์มด เรือใบฝีพระหัตถ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศทรงออกแบบและทรงต่อขึ้นมาด้วยพระองค์เอง และได้จดสิทธิบัตรเป็นสากล ประเภท International Maoth Class ที่ประเทศอังกฤษ
ส่วนแสดงนิทรรศการฝนหลวง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา และพระราชทานให้เป็นเทคโนดลยีในการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝนกำลังโหลดความคิดเห็น...