xs
xsm
sm
md
lg

ก.วิทย์แสดงความอาลัย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


กระทรวงวิทย์นำข้าราชการแสดงความอาลัย “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ” ต่อเบื้องพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ราษฎร ด้วยพระอัจฉริยภาพล้ำลึก เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดำริต่างๆ ผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

ตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๕๒ น.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จึงได้ร่วมแสดงความอาลัยต่อเบื้องพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ณ โถงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้พระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ด้วยพระอัจฉริยภาพล้ำลึก เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทรงค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการพระราชดำริต่างๆ ผสมผสานหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจนสัมฤทธิผลในทางปฏิบัติ เช่น โครงการฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง และโครงการแกล้งดิน

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอตั้งจิตอธิษฐานภาวนาขอให้ดวงพระวิญญาณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สถิตในสรวงสวรรค์ และทรงอภิบาลคุ้มครองราชอาณาจักรไทย และประชาชนชาวไทยผู้เป็นพสกนิกรของพระองค์ให้มีความสุขและสันติสุข และจะเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานที่จะรักษาเอกราช อธิปไตย ความสมบูรณ์พูนสุขและความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัสที่พระองค์เคยพระราชทานไว้ตลอดไป”


กำลังโหลดความคิดเห็น...