xs
xsm
sm
md
lg

SuperSci: ซีรีส์เที่ยวไทย-ปลูกหินงอกหินย้อย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

การทดลองปลูกหินงอกหินย้อย
***ข่าวออนไลน์ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยยอดเยี่ยม*** จากการประกวดข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 โดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

*** ต้อนรับศักราชใหม่ 2559 กับ SuperSci 5 ตอนพิเศษใน “ซีรีส์เที่ยวไทย” เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ***

"หินงอกหินย้อย” เป็นอีกความงามทางธรรมชาติที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ซึ่งกระบวนการเกิดหินงอกย้อยนั้นต้องอาศัยเวลานานนับพันปี แต่เราสามารถทดลองสร้างหินงอกหินย้อยได้ภายในบ้าน

ดร.กวิน เชื่อมกลาง นักวิชาการศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ออกแบบการทดลองให้แก่ SuperSci ตอนพิเศษ เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงกระบวนการหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ ด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายภายในบ้าน

“หินงอกและหินย้อย เกิดจากฝนที่มีสมบัติเป็นกรดทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีอยู่ในหินปูนกลายเป็นสารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตไหลไปตามผนังถ้ำ เมื่อน้ำระเหยออกไปจากสารละลายจะเกิดเป็นตะกอนของสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตขึ้น โดยตะกอนที่สะสมพอกพูนจากเพดานถ้ำจะเกิดเป็นหินย้อย และส่วนตะกอนที่สะสมพอกพูนจากพื้นถ้ำจะเกิดเป็นหินงอก ถ้าหินงอกและหินย้อยสะสมตัวจนบรรจบเข้าหากันจะเกิดเป็นแท่งเสาขึ้น” ดร.กวินอธิบาย

สำหรับการทดลองปลูกหินงอกหินย้อยติดตามได้จากคลิปด้านล่าง


ภาพผลึกที่เกิดขึ้นระหว่างการทดลองปลูกหินงอกหินย้อยโดยใช้ ดีเกลือ ละลายน้ำ
อุปกรณ์การทดลอง พร้อมสารละลาย ดีเกลือ

ภาพหินย้อยในธรรมชาติที่ถ้ำเลเขากอบ จ.ตรัง
ดร.กวิน เชื่อมกลาง จาก สสวท. และ ประวีณา พลเขตต์ ร่วมทดลองการปลูกหินงอกหินย้อยจากดีเกลือ
ติดตามการเรียนวิทยาศาสตร์จากแหล่งท่องเที่ยวตอนหน้าได้ใน SuperSci ประจำวันพุธที่ 27 ม.ค.59
กำลังโหลดความคิดเห็น