xs
xsm
sm
md
lg

สำรวจโรงเรือนพิทักษ์ “ช็อคโกแลต” (ชมภาพ)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

ฮีเตอร์ เลก เจ้าหน้าที่เทคนิคขณะปลิดผลโกโก้ออกจากต้นภายในโรงเรือนของศูนย์ควบคุมโกโก้ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
แม้แอฟริกาตะวันตกจะเป็นแหล่งปลูกโกโก้รายใหญ่ของโลก แต่ที่อังกฤษได้สร้างโรงเรือนกระจกที่เก็บรักษาพันธุ์โกโก้ต้านทานโรคและให้ผลผลิตสูงไว้ถึง 400 สายพันธุ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อโลกยังคงผลิตช็อคโกแลตได้ต่อไป

ภายในโรงเรือนพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรของศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติ (International Cocoa Quarantine Centre ICQC) ซึ่งตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านของอาร์บอร์ฟิล์ด (Arborfield) ทางตะวันตกของลอนดอน อังกฤษ ได้เก็บรวบรวมต้นโกโก้สำหรับผลิตช็อคโกแลตไว้ 400 สายพันธุ์ เพื่อให้โลกยังคงปลูกต้นโกโก้สำหรับผลิตช็อคโกแลตได้ต่อไป

เป้าหมายของศูนย์คือลดปริมาณโรคที่ส่งผลกระทบต่อต้นโกโก้ โดยเพาะพันธุ์ต้นโกโก้ใหม่ให้มีความหลากหลายในการต้านทานโรคมากขึ้น และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์โกโก้ปลอดโรค แม้โกโก้เป็นต้นไม้ในเขตร้อนชื้น และต้องได้รับการดูแลพิเศษเนื่องจากไม่ชอบแดดจัดและไม่ชอบร่มเงามากเกินไป แต่จากรายงานของเอเอฟพีนั้นอังกฤษซึ่งมีสภาพหนาวเย็นกว่าก็ปลอดภัยจากโรคและศัตรูพืชประจำถิ่น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

- เรือนกระจกพิทักษ์ “ช็อคโกแลต”
ฮีเตอร์ เลก ตรวจสอบใบโกโก้เพื่อหาแมลงศัตรูพืชภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
ฮีเตอร์ เลก ตรวจสอบใบโกโก้เพื่อหาแมลงศัตรูพืชภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
ฮีเตอร์ เลก ตรวจสอบใบโกโก้เพื่อหาแมลงศัตรูพืชภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
ฮีเตอร์ เลก ผสมเกสรดอกโกโก้ภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
ฮีเตอร์ เลก นำเมล็ดโกโก้ออกจากฝัก ซึ่งเป็นผลผลิตภายในศูนย์ควบคุมโกโก้ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
ฮีเตอร์ เลก ผสมเกสรดอกโกโก้ภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
เจ้าหน้าที่เทคนิคผสมเกสรดอกโกโก้ด้วยมือภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
ป้ายบ่งตำแหน่งที่มีการปลิดผลโกโก้ออกจากต้นภายในโรงเรือน (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
แผ่นป้ายแสดงถิ่นที่มาของพันธุ์โกโก้ภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
แผ่นป้ายแสดงถิ่นที่มาของพันธุ์โกโก้ภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
แผ่นป้ายแสดงถิ่นที่มาของพันธุ์โกโก้ภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
ฮีเตอร์ เลก ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรือนศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
โรงเรือนกระจกภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)
โรงเรือนกระจกภายในศูนย์ควบคุมโกโก้นานาชาติที่อยู่ในอังกฤษ (AFP PHOTO / JUSTIN TALLIS)


*******************************กำลังโหลดความคิดเห็น...