xs
xsm
sm
md
lg

กรีนพีซเรียกร้องรัฐหยุดการทดลองจีเอ็มโอ หวั่นถูกยึดอธิปไตยทางอาหาร

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


กรีนพีซ - หน้าอาคารศาลปกครองสูงสุด กรีนพีซเรียกร้องรัฐยับยั้งการอนุมัติการทดลองปลูกพืชตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ในพื้นที่เปิด หลังจากในวันนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้นั่งพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย และละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีมะละกอจีเอ็มโอ

เจ้าหน้าที่กรีนพีซเข้าร่วมฟังการนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 2 เม.ย.56 กรณีการปนเปื้อนของมะละกอจีเอ็มโอ หลังคดีความยืดเยื้อยาวนานนับ 5 ปี โดยหลังจากฟังการนั่งพิจารณาคดีเสร็จสิ้น กรีนพีซได้แถลงข่าวสถานการณ์การรุกคืบของจีเอ็มโอจากบรรษัทข้ามชาติ และเปิดโปงให้เห็นถึงขั้นตอนในการยึดอธิปไตยทางอาหารของไทยด้วยพืชจีเอ็มโอ

“หลังจากที่บริษัท มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด นำเข้าเมล็ดพันธุ์ฝ้ายจีเอ็มโอมาปลูกในแปลงเปิดเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538  ก็มีการตรวจพบการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอในแปลงเกษตรในพืชอีกหลายชนิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน (2) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของการทดลองจีเอ็มโอในพื้นที่เปิดที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของจีเอ็มโอออกสู่สิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหารได้” นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

ล่าสุด เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 56 มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้ร่วมมือกับบริษัท มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินโครงการวิจัย “ทดสอบข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ NK603 ในแปลงทดลองแบบเปิด” โดยได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตดำเนินโครงการ ผ่านกรมวิชาการเกษตร กรีนพีซจึงยื่นหนังสือคัดค้านโครงการวิจัยนี้ไปยังมหาวิทยาลัยนเรศวร และส่งสำเนาถึงบริษัท มอนซานโต้ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556 เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้าน และเรียกร้องให้ยุติโครงการดังกล่าวทันที แต่ยังไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใด

“บริษัท มอนซานโต้ กำลังยืมมือหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกิจของตนเอง ถ้าการทดลองจีเอ็มโอครั้งนี้สำเร็จ ก็จะขยายไปสู่การปลูกเชิงพาณิชย์ การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ซึ่งบริษัทมอนซานโต้จะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์โดยตรง สุดท้ายเราจะสูญเสียอธิปไตยทางอาหารให้กับบรรษัทเหล่านี้” นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว

“กรีนพีซขอเรียกร้องให้รัฐบาลยับยั้งการอนุมัติการทดลองปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอ NK603 ของบริษัท มอนซานโต้ และมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยเร็วที่สุด เพราะหาก ครม.มีมติให้โครงการนี้ผ่าน เท่ากับเรากำลังเปิดโอกาสให้มีการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มโอขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย และยังเป็นการเปิดช่องให้พืชจีเอ็มโอชนิดอื่นๆ รุกเข้ามา รัฐบาลควรก้าวให้พ้นจากมายาคติที่ว่า จีเอ็มโอคือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และผันงบประมาณและบุคคลากรของรัฐที่ใช้ไปกับการวิจัยจีเอ็มโอไปสู่การส่งเสริมองค์ความรู้อื่น ที่สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง” นายพลาย ภิรมย์ กล่าวทิ้งท้าย
กำลังโหลดความคิดเห็น...