xs
xsm
sm
md
lg

ยอด 2 วันปีใหม่เซ่นอุบัติเหตุ 109 ราย สั่งเข้มทุกเส้นทาง ระวังรถจอดไหล่ทาง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์2 วันเทศกาลปีใหม่ 63 เกิดอุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง เสียชีวิตรวม 109 ราย บาดเจ็บรวม 993 คน ตายเป็นศูนย์มี 28 จังหวัด เข้มดูแลทั้งเส้นทางหลัก ทางรอง ในหมู่บ้าน ตรวจเข้มเส้นทางยาว ป้องกันขับเร็ว เข้ม จยย.ไม่สวมหมวก ดื่มแล้วขับ กวดขันรถจอดไหล่ทาง เพิ่มเสี่ยงอุบัติเหตุ

วันนี้ (29 ธ.ค.) นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ว่า วันที่ 28 ธ.ค. 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของช่วง 7 วันอันตราย และการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เกิดอุบัติเหตุ 510 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 66 ราย ผู้บาดเจ็บ 527 คน ดื่มแล้วขับยังเป็นสาเหตุสูงสุดร้อยละ 35.49 ตามด้วยขับรถเร็ว ร้อยละ 30.00 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 74.57 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง 65.10 จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,023 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,388 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 877,714 คัน ดำเนินคดี รวม 194,549 ราย ผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 53,072 ราย ไม่มีใบขับขี่ 48,249 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ลำปาง 21 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ นครสวรรค์ 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ ลำปาง 26 คน

นายอานนท์ กล่าวว่า สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 2 วัน คือ วันที่ 27 - 28 ธ.ค.2562 เกิดอุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 109 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 993 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต ตายเป็นศูนย์ มี 28 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 33 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงราย นครสวรรค์ จังหวัดละ 6 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 37 คน

"วันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางถึงที่หมายแล้ว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้เน้นย้ำจังหวัดให้ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางทั้งถนนสายหลัก สายรอง อบต.และหมู่บ้าน เน้นเฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทั้งหมด การจอดรถบนไหล่ทางที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความถี่ในการเรียกตรวจผู้ขับขี่ในเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาว เพื่อป้องกันการขับรถเร็ว และง่วงหลับใน กำชับจุดตรวจ ด่านตรวจ บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เน้นรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย ดื่มแล้วขับและขับรถเร็ว ดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ทั้งท่าเทียบเรือ โป๊ะเรือ และสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ" นายอานนท์ กล่าว

นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำชับจังหวัดบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และภาคประชาชน ดำเนินงานลดอุบัติเหตุ ทางถนนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์อุบัติเหตุ เน้นการดูแลจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยให้ชุดปฏิบัติการ เพิ่มความเข้มข้นการเรียกตรวจของด่านชุมชน เพื่อป้องปรามและสกัดกั้นผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย นอกจากนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่าตรวจสอบใบอนุญาตขับรถของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ กรณีไม่มีใบอนุญาตขับรถ ห้ามให้เช่ารถโดยเด็ดขาด ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้เน้นย้ำให้จังหวัดปรับกลยุทธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอที่มีความระดับความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุสีแดงและสีส้ม ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา เข้มงวดการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุทุกด้าน ท้ายนี้ ขอฝากให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด มีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทาง เพื่อให้เทศกาลปีใหม่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความปลอดภัย


กำลังโหลดความคิดเห็น...