xs
xsm
sm
md
lg

ทปอ.เผยมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง-บัณฑิตพันธุ์ใหม่ 9-13 พ.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ทปอ. เผย มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง-บัณฑิตพันธุ์ใหม่ วันที่ 9 - 13 พ.ค. นี้ ดูรายละเอียด www.tcas.cupt.net

วันนี้ (4 พ.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย แถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Central University Admissions System : TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง กรกฎาคม 2561 โดยการคัดเลือกรอบแรกรับด้วย Portfolio ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอบที่ 2 การรับแบบโควตา โครงการพิเศษต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ วันที่ 3 - 6 พ.ค. รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ และรอบที่ 4 การรับแบบ Admission จะเริ่มดำเนินการเดือน พ.ค.- มิ.ย. นี้

สำหรับการคัดเลือกรอบแรกรับด้วย Portfolio เปิดระบบยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริงเฮาส์ระหว่างวันที่ 19 - 22 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมในระบบ TCAS รอบที่ 1/1 มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 75 แห่ง จำนวนรับ 107,765 คน มีผู้สมัคร 134,859 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 59,140 คน มีผู้ยืนยันสิทธิ์ 39,847 คน สละสิทธิ์ 19,293 คน ส่วนรอบที่ 1/2 มีสถาบันเข้าร่วมจำนวน 54 แห่ง จำนวนรับ 60,726 คน มีผู้สมัคร 64,828 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 35,997 คน มีผู้ยืนยันสิทธิ์ 25,476 คน มีผู้สละสิทธิ์ 10,521 คน

ส่วนรอบที่ 2 รับแบบโควตา โครงการพิเศษต่างๆ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเปิดระบบยืนยันสิทธิ์ผ่านเคลียริงเฮาส์ วันที่ 3 - 6 พ.ค. นี้ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 58 แห่ง จำนวนรับ 144,873 คน มีผู้สมัครจำนวน 224,124 คน มีผู้ผ่านการคัดเลือก 84,043 คน

ศ.ดร.สุชัชวีร์ กล่าวว่า รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 9 - 13 พ.ค. นี้ มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 55 แห่ง มีคณะ/สาขาวิชาให้เลือกจำนวน 3,267 คณะ/สาขาวิชา และสามารถรับนักศึกษาได้จำนวนทั้งสิ้น 89,392 คน โดยแยกเป็นมหาวิทยาลัยสมาชิก ทปอ. 26 แห่ง รับจำนวน 57,917 คน มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 27 แห่ง รับจำนวน 31,318 คน สถาบันสมทบ 2 แห่ง รับจำนวน 157 คน

ทั้งนี้ ในการคัดเลือกรอบที่ 3 ยังมีโครงการเพิ่มเติม คือ โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จำนวน 12 มหาวิทยาลัย 15 สาขาวิชาใหม่ และ 24 สาขาวิชาปรับปรุง นอกจากนี้มีโครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) จำนวนรับ 2,676 คน

ส่วนรอบที่ 4 การรับแบบ Admission จะเปิดรับสมัครระหว่าง 6-10 มิ.ย. โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมจำนวน 61 แห่ง มีคณะ/สาขาวิชาให้เลือก จำนวน 3,276 คณะ/สาขาวิชา และสามารถรับนักศึกษาได้ทั้งสิ้น 80,971 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค.)

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นักเรียนสามารถสมัครได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ ขอให้ศึกษารายระเอียดที่เกี่ยวข้องในแต่ละรอบการคัดเลือกให้ครบถ้วนก่อนสมัคร ทั้งนี้ ในรอบที่ 4 การรับแบบ Admisson ทปอ. ได้จัดทำโปรแกรมคำนวณคะแนน Admisson 61 ไว้ที่ www.tcas.cupt.net


กำลังโหลดความคิดเห็น