xs
xsm
sm
md
lg

อ่านชัดๆ!! แนวปฏิบัติ TCAS รอบ 3 นร.รับผลกระทบให้แจ้งเหตุผล ขอสอบสัมภาษณ์ 4-5 มิ.ย. ส่วน กสพท.เช็กกำหนดการจากศิริราช

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ทปอ. ออกแนวทางปฏิบัติ TCAS รอบ 3 ยันใช้กำหนดการที่ปรับใหม่ ส่วน นร. รับผลกระทบให้ยื่นรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร. เอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็น และเอกสารยืนยันการเดินทาง ให้ ทปอ. ประสานมหาวิทยาลัยขอสอบสัมภาษณ์ก่อนตามกำหนดเดิม 4 - 5 มิ.ย. นร. ทั่วไปยืนตามกำหนดการใหม่ ด้าน กสพท. เช็กกำหนดการได้ที่ศิริราชหรือคณะที่ตนเลือกสมัคร

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศเลื่อนกำหนดการการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 2561 หรือ TCAS ในรอบที่ 3 และ 4 ออกไป จนมีผู้ได้รับผลกระทบและกังวล จากการที่ระบบเว็บไซต์สมัครรับตรงร่วมกันใน TCAS รอบที่ 3 ล่มบ่อยครั้ง

วันนี้ (17 พ.ค.) สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติของนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 3 ฉบับที่ 3/2561 มีใจความว่า ตามที่ สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้ประกาศการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 ครั้งที่ 2/2561 และมีการปรับปฏิทินการดำเนินการไปแล้วนั้น ได้ส่งผลกระทบให้นักเรียนจำนวนหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางที่มีการจองล่วงหน้าไปแล้ว เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จึงประกาศแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ดังนี้

1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ขอยืนยันกำหนดการปฏิทินในรอบที่ 3 และรอบที่ 4 ตามประกาศ ฉบับที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561

2. ให้นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการขยายเวลาดังกล่าว แจ้งเรื่องมายังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย พร้อมรายชื่อ ที่อยู่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ เอกสารแสดงเหตุผลความจำเป็น เอกสารยืนยันการเดินทาง และอื่นๆ เพื่อการประสานงานกับมหาวิทยาลัยได้จัดให้นักเรียนได้รับการสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้ยื่นเรื่องกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561

3. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่เลือกในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ให้นักเรียนติดตาม ดูจากการประกาศกำหนดการของ กสพท.

4. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนทั่วไป ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาของปฏิทินการขยายเวลาในประกาศ ฉบับที่ 2/2561

5. แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนที่ได้รับผลกระทบและได้ยื่นเรื่องกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยแล้ว

5.1 นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผลการคัดเลือกเข้าศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนได้เลือกสมัคร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และเข้ามายืนยันสิทธิ์ Clearing house ให้เสร็จสิ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 เวลา 23.59 น.

5.2 นักเรียนพิมพ์ใบยืนยันสิทธิ์แล้วนำมายังมหาวิทยาลัยที่ตนยืนยันสิทธิ์ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันเวลา ที่กำหนดระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้ บางมหาวิทยาลัยอาจกำหนดวันสอบสัมภาษณ์เพียงวันเดียว ขอให้ติดตามประกาศในหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

5.3 สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ ทปอ. ประกาศปรับกำหนดการ TCAS รอบ 3 ส่งผลให้นักเรียนจำนวนมากกังวลเรื่องของกำหนดการของการรับตรงในกลุ่ม กสพท. จะเลื่อนด้วยหรือไม่ ทั้งการตรวจร่างกาย และการสอบสัมภาษณ์ต่างๆ

นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการ กสพท. กล่าวว่า ขณะนี้กำหนดการวันตรวจร่างกายและวันสอบสัมภาษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ แต่ละสถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท. ได้ส่งไปรวบรวมที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และรายงานทาง ทปอ.แล้ว ซึ่งแต่ละสถาบันก็กำหนดวันแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่เท่าที่ทราบ วันสอบสัมภาษณ์น่าจะเป็นวันที่ 4 มิ.ย. 2561 มีเพียงบางแห่งที่มีการปรับกำหนดการ ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถโทรศัพท์สอบถามไปยังทางศิริราชได้ โทรศัพท์ 02-4196446, 02-4196463 เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. และ เวลา 13.00 - 16.00 น. นอกจากนี้ ยังอาจเข้าไปดูประกาศหน้าเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ แต่ละแห่งที่เข้าร่วมกับ กสพท. หรือโทรศัพท์สอบถามโดยตรงไปยังคณะที่ตนยื่นสมัครได้เลยว่ากำหนดการเป็นเช่นไร


กำลังโหลดความคิดเห็น...