xs
xsm
sm
md
lg

ทปอ.ขยายวันสมัคร TCAS รอบ 3 ถึงวันที่ 14 พ.ค.หลังเกิดเหตุระบบล่มวันแรก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ทปอ. ประกาศขยายวันรับสมัคร TCAS 2561 รอบที่ 3 จากสิ้นสุดวันที่ 13 พ.ค. เป็นวันที่ 14 พ.ค. ชำระเงินได้ถึงวันที่ 15 พ.ค. เว้นการชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หลังเกิดเหตุเว็บไซต์ระบบล่มในการเปิดรับสมัครวันแรก จากการที่ นร. เข้าสมัครพร้อมกัน 40,000 คนต่อวินาที

จากกรณีสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดระบบรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS 2561) รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นวันแรก ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์เว็บไซต์ระบบล่ม จากการมีนักเรียนเข้ามาสมัครพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ทำให้นักเรียนพากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่พร้อมของระบบ

วันนี้ (10 พ.ค.) ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร ทปอ. เพื่อหารือถึงการรับสมัครระบบ TCAS 2561 รอบที่ 3 ว่า จะดำเนินการอย่างไร หลังมีเหตุการณ์เว็บไซต์ระบบล่มเมื่อวันที่ 9 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมมีมติที่จะขยายเวลาในการรับสมัคร TCAS 2561 รอบที่ 3 จากเดิมสมัครได้ถึงวันที่ 13 พ.ค. 2561 ออกไปเป็นวันที่ 14 พ.ค. 2561

นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ประกาศเรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ ทปอ. มีใจความ ดังนี้

ตามที่สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้เปิดระบบรับสมัคร TCAS 2561 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 - 13 พ.ค. 2561 ในการนี้มีผู้สมัครเข้ามาทาการในระบบพร้อมกันเป็นจำนวนมากถึง 40,000 คนต่อวินาที ทำให้ระบบ มีความขัดข้องและล่าช้า แล้วนั้น

1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบกำลังเร่งแก้ไขเพื่อให้รองรับการใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

2. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะขยายเวลาการรับสมัครในระบบ TCAS 2561 รอบที่ 3 ไปจนถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น. และสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตามเวลาทำการของแต่ละแห่ง ยกเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59 น.

3. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจะประสานไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่าย ให้เตรียมความพร้อมที่จะนำคะแนนในระบบไปประมวลผลและส่งผลการคัดเลือกกลับมาที่ส่วนกลาง เพื่อประกาศรายชื่อให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งประสานงานกับธนาคารที่รับชำระเงินเพื่อขยายเวลา การรับชำระเงินออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตามเวลาทำการของแต่ละแห่ง ยกเว้นเคาน์เตอร์เซอร์วิสชำระภายในเวลา 23.59 น.

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยให้ลุล่วงตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ทุกประการ และพร้อมที่จะนาปัญหา ที่เกิดขึ้นไปแก้ไขและพัฒนาการทางานต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น