xs
xsm
sm
md
lg

#EatPlayLove กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก พัฒนาเด็กปฐมวัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย พร้อมเดินหน้าโครงการ #EatPlayLove “กินให้เป็น เล่นให้สุด ไม่หยุดรัก” ส่งเสริมให้พ่อแม่และครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต พร้อมรณรงค์สร้างความเข้าใจถึงผลกระทบของการเลี้ยงดูที่มีต่อการพัฒนาสมองและศักยภาพของเด็กในระยะยาว

ความร่วมมือในปี 2561 ระหว่างยูนิเซฟและภาคธุรกิจอย่างกลุ่มเซ็นทรัลเป็นการต่อยอดโครงการ
“Central-UNICEF Together For Every Child จากงานในปีแรกคือเอ็กซ์โปออนทัวร์ ทำดีทั่วไทย” จัดแสดงนิทรรศการขนาดย่อมเพื่อเด็กปฐมวัยในพื้นที่ห่างไกล

ในประเทศไทย มีเด็กปฐมวัยจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยในปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจากการสนับสนุนของยูนิเซฟ ระบุว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในประเทศไทย ราว 1 ใน 10 คน มีภาวะเตี้ยแคระแกร็น ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดโภชนาการที่เหมาะสมเป็นเวลายาวนานต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังพบว่า พ่อแม่ยังไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกเท่าที่ควร คือ มีพ่อเพียง 1 ใน 3 คนเท่านั้นที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับลูกในช่วง 3 วันก่อนการสำรวจ

“การสร้างรากฐานประเทศคือการพัฒนาเด็ก ผู้ใหญ่ควรใส่ใจกับเรื่องนี้ เพราะหากพวกเขาไม่ได้รับการพัฒนาในช่วงเวลาที่เหมาะสม การเจริญเติบโตที่เหลือทั้งหมดก็จะได้รับผลกระทบ โครงการนี้จะช่วยจุดประกาสร้างโอกาสให้กับเด็ก และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า” นายอานันท์ ปันยารชุน ทูตสันถวไมตรี องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกล่าว

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ภาคธุรกิจ เช่น กลุ่มเซ็นทรัล มีบทบาทสำคัญและมีศักยภาพช่วยกระตุ้นให้สังคมระดับครัวเรือนหันมาให้ความสำคัญในเรื่องพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และยังเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้การดูแลลูกอย่างเหมาะสมเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นชีวิตอย่างดีที่สุด

สารอาหารจากนมแม่ถือเป็นของขวัญจากแม่สู่ลูกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการทางสมอง กำลังใจจากคุณพ่อก็นับว่าสำคัญเช่นและช่วยคุณแม่ได้ เช่น การอ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อน ให้เวลาเพิ่มขึ้นสำหรับทำกิจกรรมกับลูก จัดเป็นการให้โอกาสกับลูก ช่วยให้เขาค่อยๆ เติบโตทีละขั้นอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ

วนิษา เรซ Friend of UNICEF (เฟรนด์ ออฟ ยูนิเซฟ) และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมองเด็ก กล่าวเสริมว่า เดือนและขวบปีแรกๆ ของชีวิตคือโอกาสทองในการพัฒนาสมองเพราะเป็นช่วงเวลาที่เซลล์สมองจะก่อตัวพัฒนาเชื่อมโยงกันในอัตราสูงถึง 1,000 ครั้งต่อวินาที ซึ่งเร็วที่สุดในชีวิตของคนเรา การเชื่อมต่อเหล่านี้จะส่งผลต่อการทำงานของสมองของเด็ก และวางรากฐานให้กับอนาคตของพวกเขาทางด้านสุขภาพ การศึกษา ความอยู่ดีมีสุข และความสำเร็จด้านการเงินเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งปัจจัยสำคัญ 3 ด้านที่จะช่วยให้สมองของเด็กพัฒนาได้อย่างเต็มที่ คือ โภชนาการ หรือ การกิน (Eat) จะเป็นตัวป้อนอาหารให้สมอง ส่วนการการกระตุ้น หรือ การเล่น (Play) ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทและปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ และการปกป้องคุ้มครอง หรือ การให้ความรัก (Love) จะช่วยเป็นกันชนของสมองจากความเครียด ซึ่งการผนึกกำลังของปัจจัย 3 ด้านนี้ มีผลต่อการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทและการทำงานของสมอง ส่งผลต่อการพัฒนาสมองและศักยภาพของเด็กอย่างเต็มที่

สุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่าภาคธุรกิจอย่างกลุ่มเซ็นทรัล ร่วมมือกับองค์การนานาชาติ อย่างยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสมองของเด็กในช่วงปฐมวัย วิธีการเลี้ยงลูกและการกระตุ้นพัฒนาการง่ายๆ โดยเน้นปัจจัยที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก อันได้แก่ โภชนาการที่ดี การเล่น และความรักความอบอุ่นจากครอบครัว ซึ่งเป็นสามปัจจัยหลักที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาเต็มศักยภาพ และวางรากฐานสำคัญสำหรับอนาคตต่อไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมโรดโชว์ในรูปแบบของงานเอ็กซ์โป #EatPlayLove สัญจรไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศตลอดปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ถึง พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

กลุ่มเซ็นทรัลและยูนิเซฟหวังว่าจะเห็นพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็ก ผู้กำหนดนโยบาย ภาคสังคม ภาคธุรกิจ หันมาลงทุนในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง เพราะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป

ทั้งนี้ มีการเปิดตัว บอย - ตรัย ภูมิรัตน ในฐานะ “แคมเปญ ฮีโร่” ที่มาพร้อมเพลงใหม่ล่าสุด “รักเธอทุกๆ วัน” ที่แต่งขึ้นเพื่อเชิญชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองหันมาสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ อันเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจให้แก่เด็กๆ ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา ซึ่งสามารถดาวน์โหลด หรือ ฟังเพลงนี้ได้จาก www.youtube.com/unicefthailand หรือ http://bit.ly/EatPlayLoveMV


กำลังโหลดความคิดเห็น...