xs
xsm
sm
md
lg

สั่งผู้บริหาร สธ.รีด “พุง-ไขมัน” พบปลัด สธ.รอบเอวหนาสุด หวังเป็นต้นแบบองค์กรลดอ้วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


“หมอปิยะสกล” สั่งผู้บริหารรีดพุง - ไขมันใน 7 เดือน หวังเป็นต้นแบบองค์กรลดอ้วน พบปลัด สธ. รอบเอวหนาสุด ด้านอธิบดีกรมอนามัยต้องลดน้ำหนักมากสุด 15.1 กก. รมว.สธ. ต้องลดอีก 14 กก.

วันนี้ (2 มี.ค.) นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ประกาศนโยบาย “ผู้บริหาร สธ. ไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดี” 10 ข้อ คือ 1. ให้ผู้บริหารทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 2. ดูแลตัวเองตามหลัก 3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และ 2 ส. สุรา ยาสูบ 3. กินผักและผลไม้ทุกมื้อ 4. ลดการกินอาหารหวาน มัน เค็ม ดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำหวานหรือน้ำอัดลม 5. จัดอาหารว่างเพื่อสุขภาพระหว่างการประชุม 6. เพิ่มกิจกรรมทางกายให้ได้อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน อย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ 7. อารมณ์ดี ผ่อนคลายความเครียด 8. ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดการบริโภคยาสูบ 9. รักษารากฟันให้แข็งแรงแปรงฟันอย่างถูกวิธี และ 10. มุ่งมั่นและควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับบุคลากรสาธารณสุข ได้นำไปปฏิบัติให้ สธ. เป็นกระทรวงต้นแบบขององค์กรอื่น ๆ ต่อไป

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2556 พบคนไทยบริโภคอาหารว่างประมาณ 3 ใน 4 ของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยเด็ก 6 - 14 ปี มีการบริโภคสูงสุดร้อยละ 89.8 รองลงมาคือ เยาวชน 15 - 24 ปี ร้อยละ 85.5 วัยทํางาน 25 - 59 ปี ร้อยละ 77.6 ส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 70.8 นอกจากนี้ ยังพบว่าในเด็กนักเรียนทุก ๆ 10 คนจะมีเด็กอ้วน 1 คน หากผู้จัดอาหารว่างมีความรู้ด้านโภชนาการ ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ดูแลสุขภาพ บริโภคอาหารที่เน้นคุณค่าทางโภชนาการ ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง จะช่วยลดน้ำหนักส่วนเกิน ให้น้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพดี ป้องกันการเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ข้อกระดูกเสื่อม ได้ ซึ่งโรคเหล่านี้สร้างความสูญเสียในการรักษาปีละกว่า 100,000 ล้านบาท

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการตรวจวัดรอบเอวและดัชนีมวลกายของผู้บริหาร สธ. ตามเกณฑ์มาตรฐานของเอเชีย พบว่า มีภาวะอ้วนลงพุงสูงถึงร้อยละ 33 ซึ่งเท่ากับอัตราการอ้วนลงพุงของคนไทยทั้งประเทศ โดยส่วนตัววัดรอบเอวได้ 97.5 เซนติเมตร ซึ่งมาตรฐานชายไทยอยู่ที่ 90 เซนติเมตร ไขมันเกิน รวมแล้วดัชนีมวลกายอยู่ในภาวะอ้วนลงพุง จะต้องลดน้ำหนักลงอีก 15.1 กิโลกรัม (กก.)

ผู้สื่อข่าวรานงานว่า การตรวจวัดดัชนีมวลกายของผู้บริหาร สธ. นั้น พบว่า นพ.ปิยะสกล มีภาวะอ้วนลงพุง โดยวัดรอบเอวได้ 96.5 ซม. น้ำหนักเกิน ต้องลดลง 14 กก. ไขมันเกิน ต้องลดลง 14.3 กก. ขณะที่ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. มีภาวะอ้วนลงพุง โดยวัดรอบเอวได้ 101.5 ซม. น้ำหนักปัจจุบัน 87 กก. ถ้าจะให้อยู่ในเกณฑ์ปกติต้องอยู่ที่ 67.9 กก. ดังนั้น จึงต้องลดน้ำหนักลงอีก 12.8 กก. ลดไขมันลง 12.8 กก. นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา มีภาวะอ้วนลงพุง โดยวัดรอบเอวได้ 93 ซม. น้ำหนักปัจจุบัน 67 กก. แต่น้ำหนักที่ควรจะเป็น คือ 59.2 ดังนั้น ต้องลดน้ำหนักลงอีก 8.5 กก. และลดไขมันลง 12.4 กก. หลังจากนี้ ผู้บริหารทุกคนจะต้องมีการตรวจวัดดัชนีมวลกายทุกเดือนและวัดผลสุดท้ายในเดือน ก.ย. 2559


ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่


กำลังโหลดความคิดเห็น