xs
xsm
sm
md
lg

น่ารักทั้งนั้น!! สีสันงานวิ่ง "Thai Health Day 10K Run 2015"

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

บุญถึง ศรีสังข์ ควงแขน ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สองปอดเหล็กทีมชาติไทย บุญถึง ศรีสังข์ ควงแขน ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวิ่งสู่ชีวิตใหม่ "Thai Health Day 10K Run 2015" นักวิ่งกว่า 1 หมื่นคน ร่วมวิ่งสร้างประวัติสาสตร์ สะสมระยะทางของนักวิ่งทุกคนรวม 99,999 กิโลเมตร ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2558 ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน "งาน Thai Health Day 10K Run 2015” ภายใต้โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ปีที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนักวิ่งทุกระยะจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก จัดโดย สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีดารา นักแสดง ร่วมวิ่งสู่ชีวิตใหม่สร้างสีสันให้กับงานด้วย

ดร.ทพ.สุปรีดา รักษาการผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า โครงการ “วิ่งสู่ชีวิตใหม่” (Run for new life) เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปี 2555 ถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะสามารถปลุกกระแสการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจนเป็นที่นิยมในวงกว้าง ซึ่งจากผลการสำรวจข้อมูลกิจกรรมทางกายคนไทย ปี 2558 โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤตกิรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย จำนวน 7,713 ราย พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 เมื่อจำแนกตามกลุ่มประชากร พบว่า เกือบทุกกลุ่มอายุมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานที่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 จาก 70.4 เป็น 76 ขณะที่กลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2 ยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมทางกายลดลงประมาณร้อยละ 1 จาก 67.7 เป็น 66.7 ดังนั้นการที่สสส.รณรงค์การมีกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคอ้วนลงพุง

“ Thai Health Day 10K Run 2015 ในปีนี้เป็นครั้งที่ 4 เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วยการวิ่ง โดยมุ่งพัฒนาผู้นาการวิ่งเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การสร้างปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์นับระยะทางรวมของนักวิ่งทุกคนให้ได้ 99,999 กิโลเมตร ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งเปลี่ยนชีวิต” หรือ "Running can change your life" ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง และผู้คนรอบข้างให้มีสุขภาพกายใจที่ดี” ดร.ทพ.สุปรีดา กล่าว

สำหรับงาน "Thai Health Day 10K Run 2015" ครั้งนี้ มีน่องเหล็กสนใจเข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 10,000 คน ในจำนวนนี้เป็นนักวิ่งหน้าใหม่ 5,000 คน โดยทั้งหมดได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ บันทึกสถิติ นับระยะทางการวิ่งของทุกคนจากทั้ง 3 ประเภท คือ 3 กิโลเมตร 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร รวมเป็นระยะทาง 99,999 กิโลเมตร

ส่วนของผลการแข่งขัน ระยะทาง 10 กิโลเมตร แชมป์ปอดเหล็กชายได้แก่ บุญถึง ศรีสังข์ นักกีฬาทีมชาติไทย เหรียญเงินซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่สิงคโปร์ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก โอเวอร์ออลชาย ด้วยเวลา 31.07 นาที ส่วนฝ่ายหญิง ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ เจ้าของเหรียญทอง มาราธอนหญิงซีเกมส์ ครั้งที่ 28 ที่สิงคโปร์ เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก โอเวอร์ออลหญิง ด้วยเวลา 40.29 นาที เป็นอันดับที่ 1 โอเวอร์ออลหญิง ได้รับเงินรางวัลคนละ 1 หมื่นบาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจมากมาย โดย สสส.ยังร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาสติจากการเดินและวิ่ง นิทรรศการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ นิทรรศการบนทางวิ่ง อาทิ โภชนาการที่เหมาะสม โรคอ้วน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการวิ่ง


บรรดานักวิ่งกว่า 1 หมื่นคน ร่วมวิ่งสร้างประวัติสาสตร์ สะสมระยะทางของนักวิ่งทุกคนรวม  999,999 กิโลเมตร  ในงานวิ่งเปลี่ยนชีวิต Thai Health Day 10K Run 2015” ภายใต้โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ ปีที่ 4 ณ หน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก
กำลังโหลดความคิดเห็น