xs
xsm
sm
md
lg

สร้างสถิติ “วิ่งเปลี่ยนชีวิต” 99,999 กม. พบคนไทยกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


ปชช. ร่วม “วิ่งเปลี่ยนชีวิต” นับหมื่นคน สร้างสถิติระยะทางวิ่งรวม 99,999 กิโลเมตร สสส. เผย “วัยทำงาน - เด็ก - วัยรุ่น” มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ช่วยลดอ้วนลงพุง โรค NCDs เว้นวัยชรากิจกรรมทางกายลดลง

วันนี้ (8 พ.ย.) ที่บริเวณหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดำเนินนอก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คนที่ 1 เปิดงาน “Thai Health Day 10K Run 2015” ภายใต้โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ปีที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สสส. สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาพ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เรื่องสุขภาพนั้นไม่มีใครมาช่วยดูแลแทนได้ มีแต่เราต้องหันมาดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดี โดยเฉพาะการออกกำลังกายไม่มีใครทำแทนกันได้ ซึ่งหากเรามีร่างกายที่แข็งแรงก็จะลดโอกาสการเจ็บป่วย การเข้าโรงพยาบาล สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นเรื่องดีที่ช่วยกระตุ้นให้คนหันมาสนใจออกกำลังกายมากขึ้น กระแสตอบรับถือว่าดี มีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นับหมื่นคน ซึ่งการวิ่งในครั้งนี้จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในการนับระยะทางรวมของนักวิ่งทุกคนให้ได้ 99,999 กิโลเมตร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวทำมาต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว ก็ขอให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป

ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ รักษาการผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2555 ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะสามารถปลุกกระแสการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพจนเป็นที่นิยม ในวงกว้าง ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลกิจกรรมทางกายของคนไทย ปี 2558 จำนวน 7,713 ราย โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.3 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 71.6 ในปี 2558 หรือเพิ่มประมาณ 7% เมื่อจำแนกตามกลุ่มประชากร พบว่า เกือบทุกกลุ่มอายุมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานเพิ่มขึ้นถึง 6% ส่วนกลุ่มเด็กและวัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 2% ยกเว้นกลุ่มสูงอายุที่ลดลง 1% ทั้งนี้ การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันจะช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรง ลดการเจ้บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคอ้วนลงพุง

“สำหรับงาน Thai Health Day 10K Run 2015 ถือเป็นครั้งที่ 4 เพื่อต่อยอดความสำเร็จของโครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีด้วยการวิ่ง โดยมุ่งพัฒนาผู้นำการวิ่งเพื่อสุขภาพ และส่งเสริมให้เกิดนักวิ่งหน้าใหม่ รวมถึงกระตุ้นให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์วิ่งเปลี่ยนชีวิต ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและผู้คนรอบข้างให้มีสุขภาพกายใจที่ดี” ทพ.สุปรีดา กล่าวติดตาม Facebook Fanpage ของ "Quality of Life" ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น