xs
xsm
sm
md
lg

คนไทยงดเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online

“บิ๊กตู่” ห่วงเยาวชนตกเป็นทาสสุรา เร่งทุกฝ่ายปกป้อง สธ. ชวนคนไทยลงนามปฏิญาณตนงดดื่มเหล้าตลอดเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง เผย เยาวชนกว่า 6 ล้านคน ดื่มเหล้าแล้วกว่า 1 ใน 4 ขณะที่งดดื่มเหล้าเข้าพรรษาเพิ่มขึ้น

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วันที่ 31 ก.ค. เป็นวันเข้าพรรษา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อเชิญชวนประชาชนงดดื่มสุรา ตลอดเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ ว่า “พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักและร่วมมือกันปกป้องอนาคตของชาติ ไม่ให้ถูกมอมเมาด้วยสิ่งเสพติด โดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสิ่งเสพติดหาซื้อง่าย นอกจากจะทำลายสุขภาพคนดื่ม ยังก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวและสังคม รวมทั้งอุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

“วันงดดื่มสุราแห่งชาติ สธ. ขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุราตลอดช่วงเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง ตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค. - 27 ต.ค. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยลงนามได้ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต. วัด โรงเรียน โรงงาน ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มหาวิทยาลัยของรัฐ ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง สถานบริการสาธารณสุขสังกัด กทม. หรือลงชื่อออนไลน์ที่ www.thaiantialcohol.com และจะรวบรวมจำนวนชื่อทูลเกล้าฯถวายสำนักงานราชเลขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังวันออกพรรษา รวมทั้งจะมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ที่หยุดดื่มได้ครบพรรษาติดต่อกัน 5 ปี เพื่อเป็นแบบอย่างสังคมและเป็นขวัญกำลังใจ” รมว.สธ. กล่าว

ศ.นพ.รัชตะ กล่าวว่า ผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 พบว่า เยาวชนไทยอายุ 19 - 24 ปี ที่มีประมาณ 6 ล้านคน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 25 หรือทุก 1 ใน 4 คน ชายดื่มมากกว่าหญิง 4 เท่า ดื่มมากสุดคือเบียร์ รองลงมาคือสุราสี และสุรากลั่นชุมชน ในกลุ่มผู้ดื่มสุรา พบว่า ร้อยละ 54 เป็นผู้ดื่มหนักจนเมาเป็นประจำเกือบทุกวัน ส่วนใหญ่ดื่มที่บ้าน หอพัก และร้านค้ารอบสถานศึกษา รายงานภาวะสังคมไทยของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในภาพรวมปี 2557 พบว่า ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 41.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ร้อยละ 2.1 ที่มีจำนวน 40.55 ล้านบาท

นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ผลสำรวจของศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ ปี 2557 พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 90 เห็นด้วยกับการรณรงค์ให้งดดื่มสุราในเทศกาลเข้าพรรษา มีผู้ดื่มสุราที่งดดื่มครบ 3 เดือน ร้อยละ 39 สูงกว่าปี 2556 ที่มีร้อยละ 31 อีกร้อยละ 17 ดื่มไม่แตกต่างจากช่วงก่อนเข้าพรรษา เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มที่ดื่มไม่บ่อย ส่วนใหญ่งดดื่มได้ครบ 3 เดือน สาเหตุที่ทำให้กลุ่มตัวอย่างงดดื่มสุราได้ตลอดเทศกาล ร้อยละ 20 ระบุว่า มาจากการรณรงค์ กลุ่มที่ไม่สามารถงดได้ครบ 3 เดือน ระบุสาเหตุว่าไปงานเลี้ยง ขัดคำชวนของเพื่อนไม่ได้ ผลที่ได้จากการงดดื่มสุรา ส่วนใหญ่ตอบว่า สุขภาพร่างกายดีขึ้น สุขภาพจิตดีขึ้น และประหยัดค่าใช้จ่าย หากงดดื่มตลอดเข้าพรรษา จะประหยัดเงินได้คนละ 4,200 บาท

ติดตาม Facebook Fanpage ของ “Quality of Life” ได้ที่กำลังโหลดความคิดเห็น